Main > Photonics Research >  Volume 8 >  Issue 6 >  Page 06000986 > Article
 • Tables
 • Abstract
 • Figures (10)
 • Tables (0)
 • Equations (3)
 • References (43)
 • Get PDF
 • View Full Text
 • Paper Information
 • Received: Dec. 5, 2019

  Accepted: Apr. 15, 2020

  Posted: Apr. 16, 2020

  Published Online: Jun. 1, 2020

  The Author Email: Zheyu Fang (zhyfang@pku.edu.cn)

  DOI: 10.1364/PRJ.385099

 • Get Citation
 • Copy Citation Text

  Qiao Jiang, Yanjun Bao, Jing Li, Lifeng Tian, Tong Cui, Lin Sun, Bowen Du, Bowen Li, Benfeng Bai, Jia Wang, Hongbo Sun, Bo Shen, Han Zhang, Feng Lin, Xing Zhu, Zheyu Fang. Bi-channel near- and far-field optical vortex generator based on a single plasmonic metasurface[J]. Photonics Research, 2020, 8(6): 06000986

  Download Citation

 • Category
 • Surface Optics and Plasmonics
 • Share

Please Enter Your Email: