Main > Acta Physica Sinica >  Volume 68 >  Issue 24 >  Page 246801-1 > Article
 • Equations
 • Abstract
 • View Summary
 • Figures (5)
 • Tables (1)
 • Equations (4)
 • References (38)
 • Get PDF(in Chinese)
 • Paper Information
 • Received: Aug. 16, 2019

  Accepted: --

  Posted: Sep. 17, 2020

  Published Online: Sep. 17, 2020

  The Author Email: Jiang Beng (van94@shu.edu.cn), Xu Run (runxu@staff.shu.edu.cn), Zhan Yi-Qiang (yqzhan@fudan.edu.cn)

  DOI: 10.7498/aps.68.20191238

 • Get Citation
 • Copy Citation Text

  Beng Jiang, Si-Liang Chen, Xiao-Lei Cui, Zi-Ting Hu, Yue Li, Xiao-Zheng Zhang, Kang-Jing Wu, Wen-Zhen Wang, Zui-Min Jiang, Feng Hong, Zhong-Quan Ma, Lei Zhao, Fei Xu, Run Xu, Yi-Qiang Zhan. Temperature-dependent photoluminescence in hybrid iodine-based perovskites film[J]. Acta Physica Sinica, 2019, 68(24): 246801-1

  Download Citation

 • Share
${(\alpha h\nu )^2} \propto (h\nu - {E_{\rm{g}}}).$(1)

View in Article

$\begin{split}& {E_{\rm g}}[MA{\rm{Pb(B}}{{\rm{r}}_x}{{\rm{I}}_{1 - x}})_3] \\ = \,&{E_{\rm{g}}}[MA{\rm{Pb}}{{\rm{I}}_3}] + ({E_{\rm{g}}}[MA{\rm{PbB}}{{\rm{r}}_3}] \\ &- {E_{\rm{g}}}[MA{\rm{Pb}}{{\rm{I}}_3}] - b)x + b{x^2},\end{split}$(2)

View in Article

${E_{\rm{g}}} = 1.43 + 0.4x + 1.2{x^2}.$(3)

View in Article

${I_{{\rm{PL}}}}(T) = \frac{A}{{\left( {1 + B \times {{\rm{e}}^{ - \textstyle\frac{{{E_{a1}}}}{{kT}}}} + C \times {{\rm{e}}^{ -\textstyle \frac{{{E_{a2}}}}{{kT}}}}} \right)}},$(4)

View in Article

Please Enter Your Email: