Main > Photonics Research >  Volume 8 >  Issue 9 >  Page 09001532 > Article
 • Equations
 • Abstract
 • Figures (6)
 • Tables (1)
 • Equations (3)
 • References (42)
 • Get PDF
 • View Full Text
 • Paper Information
 • Received: Feb. 7, 2020

  Accepted: Jul. 12, 2020

  Posted: Jul. 13, 2020

  Published Online: Sep. 3, 2020

  The Author Email: Feihu Xu (feihuxu@ustc.edu.cn)

  DOI: 10.1364/PRJ.390091

 • Get Citation
 • Copy Citation Text

  Zheng-Ping Li, Xin Huang, Yuan Cao, Bin Wang, Yu-Huai Li, Weijie Jin, Chao Yu, Jun Zhang, Qiang Zhang, Cheng-Zhi Peng, Feihu Xu, Jian-Wei Pan. Single-photon computational 3D imaging at 45 km[J]. Photonics Research, 2020, 8(9): 09001532

  Download Citation

 • Category
 • Quantum Optics
 • Share
R(t;θx,θy)=θx,θyFoVhxy(θxθx,θyθy)r(θx,θy)ht[t2d(θx,θy)/c]dθxdθy+b(1)

View in Article

SPoisson(h*RD+B),(2)

View in Article

minimizeRDLRD(RD;Y,h,B)subjecttoRDi,j,k0,i,j,k,(3)

View in Article

Please Enter Your Email: