Frontiers of Optoelectronics

Year: 2009

<Volume: 2, Issue: 1>

20 Article(s)

About the Cover:

Research Article

Homeostatic photobiomodulation

Timon Chengyi LIU, Ruochun LIU, Ling ZHU, Jianqin YUAN, Min HU, and Songhao LIU

Vol. 2, Issue 1, 1 (2009)

Simulation of 40 Gbit/s NRZ to RZ format conversion based on sum-frequency generation using a PPLN loop mirror

Jian WANG, Junqiang SUN, Weiwei ZHANG, and Zhefeng HU

Vol. 2, Issue 1, 9 (2009)

Performance analysis of a hybrid OCDMA/WDM system

Hui YAN, Kun QIU, and Yun LING

Vol. 2, Issue 1, 15 (2009)

All-optical clock extraction for CSRZ modulation data

Zhixin CHEN, Xin JIN, Huaihu CAO, and Jian WANG

Vol. 2, Issue 1, 21 (2009)

Analysis of mode-field half widths of two kinds of single-mode waveguides

Lianhuang LI and Fuyuan GUO

Vol. 2, Issue 1, 35 (2009)

All-optical ultra-wideband pulse generation based on semiconductor optical amplifiers

Jianji DONG, Xinliang ZHANG, and Dexiu HUANG

Vol. 2, Issue 1, 40 (2009)

Progress of photonic crystal fibers and their applications

Wei CHEN, Jinyan LI, and Peixiang LU

Vol. 2, Issue 1, 50 (2009)

A simple method for measuring dynamic phase changes in a homodyne interferometric fiber-optic sensor

Zefeng WANG, Yongming HU, Zhou MENG, and Ming NI

Vol. 2, Issue 1, 58 (2009)

10 W CW ytterbium-doped fiber laser with 4×1 fused fiber bundle combiner

Jihuang ZHANG, Chao YANG, Chuan HUANG, Yuhua LI, Nengli DAI, Peixiang LU, Zuowen JIANG, Wei CHEN, and Jinyan LI

Vol. 2, Issue 1, 61 (2009)

3-dimensional fiber Bragg grating strain and displacement sensing system based on a cylinder structure

Jianhua LUO, Bo LIU, Yuwen LAN, Shuzhong YUAN, Guiyun KAI, and Xiaoyi DONG

Vol. 2, Issue 1, 64 (2009)

Fabrication and characteristics of double-clad fiber Bragg gratings

Lijun LI, Wande FAN, Shenggui FU, Yange LIU, Shuzhong YUAN, and Xiaoyi DONG

Vol. 2, Issue 1, 68 (2009)

Polarization beam splitter based on photonic crystal fibers

Ke WEN, Rong WANG, Jingyuan WANG, and Jianhua LI

Vol. 2, Issue 1, 76 (2009)

Short cavity single-frequency all-fiber Er/Yb co-doped laser

Ming ZHAO, Yubin GUO, Tianshu WANG, and Xuanguo SHEN

Vol. 2, Issue 1, 81 (2009)

Laser micro-cladding electronic pastes for fabrication of MIM thick film capacitors

Yu CAO, Xiangyou LI, and Xiaoyan ZENG

Vol. 2, Issue 1, 86 (2009)

Full-color OLEDs based on conjugated materials

Bo QU, Zhijian CHEN, Lixin XIAO, Fangwen LUO, and Qihuang GONG

Vol. 2, Issue 1, 92 (2009)

Plasma photonic crystal

Wei LI, Yong ZHAO, Ruizhen CUI, and Haitao ZHANG

Vol. 2, Issue 1, 103 (2009)

Effect of indium distribution on optical properties in InGaAs/GaAs quantum wells

Guozhi JIA, Jianghong YAO, Yongchun SHU, Xiaodong XIN, and Biao PI

Vol. 2, Issue 1, 108 (2009)

AlxGa1-xN solar-blind photodetectors grown by low pressure MOCVD

Xiaoyan WANG, Xiaoliang WANG, Baozhu WANG, Junxue RAN, Hongling XIAO, Cuimei WANG, and Guoxin HU

Vol. 2, Issue 1, 113 (2009)