Opto-Electronic Advances

A review of crosstalk research for plasmonic waveguides

Junxian Ma, Dezheng Zeng, Yatao Yang, Can Pan, Li Zhang, and Haidon Xu

Vol. 2, Issue 4, 180022-1 (2019)

Revealing the plasmon coupling in gold nanochains directly from the near field

Quan Sun, Han Yu, Kosei Ueno, Shuai Zu, Yasutaka Matsuo, and Hiroaki Misawa

Vol. 2, Issue 4, 180030-1 (2019)