Chinese Optics Letters

Year: 2003

Volume: 1, Issue: 1>

19 Article(s)

About the Cover:

Fiber optics and optical communications

NOLM-based wavelength conversion with FBG band-pass filter for optical packet switching

Min Zhang, Peida Ye, Fan Zhang, Yongpeng Zhao, and Jian Wang

Vol. 1, Issue 1, 0103 (2003)

Wavelength switching in a mixed structure of a long-period and a Bragg fiber gratings

Chih-Nan Lin, Yean-Woei Kiang, and C. C. Yang

Vol. 1, Issue 1, 0106 (2003)

Study on the 4*10 Gb/s, 400 km dispersion compensation by chirped optical fiber grating

Li Pei, Tigang Ning, Wei Jian, Tangjun Li, and Shuisheng Jian

Vol. 1, Issue 1, 0109 (2003)

Wideband digitally tunable lasers based on fiber Bragg grating external cavity array and 1*N optical switch

Haiwen Cai, Jianxin Geng, Zuoren Dong, Gaoting Chen, and Zujie Fang

Vol. 1, Issue 1, 0112 (2003)

Hollow-core tapered coupler for large inner diameter hollow-core optical fibers

Guiyao Zhou, Zhiyun Hou, Lantian Hou, and Jigang Liu

Vol. 1, Issue 1, 0115 (2003)

integrated optics

Narrow-beam divergence 1.55 μm laser diodes with integrated self-aligned spotsize converter

Weibin Qiu, Wei Wang, Fan Zhou, and Lufeng Wang

Vol. 1, Issue 1, 0118 (2003)

Growth of strain-compensated InGaAs/GaAsP multiple quantum wells by MOVPE

Yongqin Yu, Xiaoyang Zhang, Baibiao Huang, Jiyong Wei, Hailong Zhou, Jiaoqing Pan, Xiaoyan Qin, and Zhongxiang Ren

Vol. 1, Issue 1, 0121 (2003)

lasers and laser optics

High-power output from a compact OPCPA laser system

Zhizhan Xu, Xiaodong Yang, Yuxin Leng, Haihe Lu, Lihuang Lin, Zhengquan Zhang, Ruxin Li, Wenqi Zhang, Dingjun Yin, Shiqi Jin, Jiahui Peng, Bin Tang, and Baozhen Zhao

Vol. 1, Issue 1, 0124 (2003)

Erbium-doped CW and Q-switched fiber ring laser with fiber grating Michelson interferometer

Anting Wang, Hai Ming, Jianping Xie, Lixin Xu, Wencai Huang, Liang Lv, Xiyao Chen, Feng Li, Yunxia Wu, and Meishu Xing

Vol. 1, Issue 1, 0128 (2003)

Multi-watt Q-switched Nd:YVO4 laser with GaAs output coupler

Ping Li, Qingpu Wang, Shichen Li, Jie Lian, Baomin Ma, and Jingliang He

Vol. 1, Issue 1, 0131 (2003)

Theoretical study on the laser gain of a multi-stage dye laser amplifier

Xianglei Kong, Xianyi Zhang, Xiaolin Luo, Shudong Zhang, Wei Zhang, and Haiyang Li

Vol. 1, Issue 1, 0134 (2003)

materials

Spectra and lasing properties of Er3+, Yb3+:phosphate glasses

Zhuping Liu, Changhong Qi, Shixun Dai, Yasi Jiang, and Lili Hu

Vol. 1, Issue 1, 0137 (2003)

The changes of holographic characteristics of photopolymer induced by temperature

Mingju Huang, Huawen Yao, Zhongyu Chen, Lisong Hou, and Fuxi Gan

Vol. 1, Issue 1, 0141 (2003)

medical optics and biotechnology

Measurement of optical penetration depth and refractive index of human tissue

Shusen Xie, Hui Li, and Buhong Li

Vol. 1, Issue 1, 0144 (2003)

Quantum Optics

What causes the superluminal propagation of light pulses

Shi-Yao Zhu and Li-Gang Wang

Vol. 1, Issue 1, 0147 (2003)

Ultrafast Optics

Terahertz wave tomographic imaging with a Fresnel lens

S. Wang and X.-C. Zhang

Vol. 1, Issue 1, 0153 (2003)

Chirping-dependent ionization and dissociation of methane in an intense femtosecond laser field

Haizhen Ren, Chengyin Wu, Ri Ma, Hong Yang, Hongbing Jiang, and Qihuang Gong

Vol. 1, Issue 1, 0160 (2003)