Chinese Optics Letters

Year: 2004

<Volume: 2, Issue: 1>

21 Article(s)

About the Cover:

atmospheric and ocean optics

Lidar signal de-noising based on wavelet trimmed thresholding technique

Haitao Fang and Deshuang Huang

Vol. 2, Issue 1, 0101 (2004)

diffraction and gratings

Laser writing system for fabrication of diffractive optics elements

Xiaohui Sun, Changhe Zhou, Huayi Ru, Yanyan Zhang, and Bingkun Yu

Vol. 2, Issue 1, 0104 (2004)

Fiber optics and optical communications

Multiwavelength CW source with precise 25-GHz channel spacing based on longitudinal mode-carving of supercontinuum

Jianping Wang, Yinbo Nan, Caiyun Lou, and Yizhi Gao

Vol. 2, Issue 1, 0107 (2004)

Wavelength-tunable erbium-doped fiber laser with FBG and HiBi fiber loop mirror as reflectors

Hao Zhang, Ling Yu, Yange Liu, Lihui Liu, Shuzhong Yuan, and Xiaoyi Dong

Vol. 2, Issue 1, 0109 (2004)

Er-doped concentric-cores optical fiber for simultaneous amplification and compensation of positive dispersion

Pramod R. Watekar, M. L. N. Goswami, H. N. Acharya, J. C. Biswas, and B. P. Pal

Vol. 2, Issue 1, 0112 (2004)

The generation of group delay ripple of chirped fiber gratings

Zhongwei Tan, Yan Liu, Tigang Ning, and Shuisheng Jian

Vol. 2, Issue 1, 0118 (2004)

Performance analysis of optical burst switching under bursty traffic

Chunhan Chen, Mingcui Cao, and Zhixiang Luo

Vol. 2, Issue 1, 0121 (2004)

image processing

Adaptive speckle reduction of ultrasound images based on maximum likelihood estimation

Xu Liu, Yongfeng Huang, Wende Shou, and Tao Ying

Vol. 2, Issue 1, 0124 (2004)

Instrumentation, measurement, and metrology

Elliptically-bent crystal spectrograph for X-ray diagnosis of laser-produced plasmas

Xiancai Xiong, Xianxin Zhong, Shali Xiao, Guohong Yang, and Jie Gao

Vol. 2, Issue 1, 0127 (2004)

lasers and laser optics

Diode-pumped Nd:Y_(x)Gd_(1-x)VO_(4) crystal continuous-wave laser

Jie Liu, Qianqian Peng, Jimin Yang, Qiuxia Jiang, Jingliang He, Lianjie Qin, and Xianlin Meng

Vol. 2, Issue 1, 0129 (2004)

Passive Q-switching of diode-pumped Yb:YAG microchip laser with ion-implanted GaAs

Yonggang Wang, Xiaoyu Ma, Bin Zhong, Desong Wang, Qiulin Zhang, and Baohua Feng

Vol. 2, Issue 1, 0131 (2004)

High-power and high-efficiency operation of an all-solid-state, quasi-continuous-wave, titanium sapphire laser system

Quanfu Wei, Xin Ding, Wuqi Wen, Lijuan Fan, and Jianquan Yao

Vol. 2, Issue 1, 0134 (2004)

Nearly transform-limited optical pulse from a passively mode-locked laser diode

Rongjian Du, Wanghua Xiang, and Guizhong Zhang

Vol. 2, Issue 1, 0136 (2004)

Study of technique and performance of laser beam welding for W18Cr4V and 65Mn

Jianhua Yao, Zhimin Fang, and Wei Zhang

Vol. 2, Issue 1, 0139 (2004)

materials

Photoluminescent properties of di(8-hydroxyquinolato) zinc impregnated in nanoporous glass

Dayuan Xiong, Yuyan Liu, and Suihua Yuan

Vol. 2, Issue 1, 0143 (2004)

nonlinear optics

Ultra-broadband supercontinuum generated in dispersion-flattened fiber

Zhaoying Wang, Yongqiang Wang, Zhiyong Li, Dongfang Jia, Ran Lin, Chunfeng Ge, Ruifeng Zhang, and Shichen Li

Vol. 2, Issue 1, 0146 (2004)

Study on optical nonlinearities of ZnO-Nb_(2)O_(5)-TeO_(2) glass with time-resolved four-wave mixing technique

Li Jiang, Shi'an Zhang, Yufei Wang, Zhenrong Sun, Zugeng Wang, Jian Lin, Wenhai Huang, Zhizhan Xu, and Ruxin Li

Vol. 2, Issue 1, 0153 (2004)

Quantum Optics

Effect of Doppler broadening on gain in an open V-type inversionless lasing system

Xijun Fan, Hui Xu, Shufen Tian, and Dianmin Tong

Vol. 2, Issue 1, 0156 (2004)

Non-local implementation of single-qubit rotation operation

Libing Chen and Hong Lu

Vol. 2, Issue 1, 0159 (2004)