Chinese Optics Letters

Year: 2007

<Volume: 5, Issue: 12>

15 Article(s)

About the Cover:

Double-image encryption based on joint transform correlation and phase-shifting interferometry

Lina Shen, Jun Li, and Hongsen Chang

Vol. 5, Issue 12, 687 (2007)

Self-imaging effect in photonic crystal multimode waveguides exhibiting no band gaps

Tianbao Yu, Xiaoqing Jiang, Qinghua Liao, Wei Qi, Jianyi Yang, and Minghua Wang

Vol. 5, Issue 12, 690 (2007)

Tunable photonic crystals based on ferroelectric and ferromagnetic materials by focused ion beam

Ziyou Zhou, Xiaoyue Huang, Raghav Vanga, and Rong Li

Vol. 5, Issue 12, 693 (2007)

Study on optical gain of one-dimensional photonic crystals with active impurity

Zhenghua Li, Tinggen Shen, Xuehua Song, Junfeng Ma, Yong Sheng, and Gang Wang

Vol. 5, Issue 12, 696 (2007)

20-GHz optical pulse source based on cascaded electroabsorption modulators

Yuanshan Liu, Jianguo Zhang, and Wei Zhao

Vol. 5, Issue 12, 700 (2007)

Fabrication of SiO2 microdisk optical resonator

Wei Wei, Xiaowei Wu, Shaojun Fu, Yong Wang, Yuanji Pei, Yunfeng Xiao, and Zhengfu Han

Vol. 5, Issue 12, 703 (2007)

Frequency selective surface with a flat topped passband

Hongyan Jia, Jinsong Gao, Xiaoguo Feng, and Qingwen Meng

Vol. 5, Issue 12, 715 (2007)

Depolarization of backscattered linearly polarized light from ZnO thin film

Linxing Shi, Liyong Jiang, Hailin Wang, and Xiangyin Li

Vol. 5, Issue 12, 720 (2007)

Laser-induced damage of high reflectors for Ti:sapphire laser system

Jianke Yao, Weiqiang Zeng, Zhengxiu Fan, Hongbo He, and Jianda Shao

Vol. 5, Issue 12, 724 (2007)

Laser-induced damage threshold in n-on-1 regime of Ta2O5 films at 532, 800, and 1064 nm

Cheng Xu, Jianke Yao, Jianyong Ma, Yunxia Jin, and Jianda Shao

Vol. 5, Issue 12, 727 (2007)