Chinese Optics Letters

Year: 2007

<Volume: 5, Issue: s1>

87 Article(s)

About the Cover:

Improving irradiation uniformity by lens array with beam spectral dispersion

Shenlei Zhou, Xiujuan Jiang, Zunqi Lin, and Jian Zhu

Vol. 5, Issue s1, 5 (2007)

A novel method of error analysis for opto-mechanical system based on space and time stability

Taiying Zeng, Hongbiao Hu, Tao Zhang, and Jianqiang Zhu

Vol. 5, Issue s1, 9 (2007)

Continuous-wave laser operation of diode-pumped Nd:YVO4/YVO4 composite crystal

Zhuang Zhuo, Tao Li, Xiaomin Li, and Hongzhi Yang

Vol. 5, Issue s1, 13 (2007)

High output energy tunable alexandrite laser

Shuhang Liu, Jingjiao Liu, and Lijun Wang

Vol. 5, Issue s1, 16 (2007)

Influence of the thermal effect on stability of the output in a heat capacity laser

Xinying Jiang, Xiaodong Yuan, Haiwu Yu, Meijian Xu, Dingxiang Cao, and Wentao Duan

Vol. 5, Issue s1, 19 (2007)

Wavefront analysis of laser beam shaped by birefringent lenses shaping system

Xiangtong Yang, Wei Fan, Xuechun Li, Zunqi Lin, Shenlei Zhou, Zengyun Peng, Yaping Dai, Jian Zhu, and Liansheng Zheng

Vol. 5, Issue s1, 21 (2007)

Efficient tunable diode-pumped CW Yb:LSO laser

Yi Xu, Xiaoyan Liang, Juan Du, Chengfeng Yan, Liangbi Su, Guangjun Zhao, and Jun Xu

Vol. 5, Issue s1, 27 (2007)

Study on the noise from multiple reflections in the high power attenuation system

Xiaoyan Li and Jianqiang Zhu

Vol. 5, Issue s1, 29 (2007)

Investigation of neodymium doped organic liquid media for laser application

Yunxia Ye and Dianyuan Fan

Vol. 5, Issue s1, 33 (2007)

High-power passively Q-switched ultra-thin slab lasers

Zhimin Wang, Jianqiu Xu, and Weibiao Chen

Vol. 5, Issue s1, 36 (2007)

Laser cutting for thick concrete by multi-pass technique

Shigeki Muto, Kazuyoku Tei, and Tomoo Fujioka

Vol. 5, Issue s1, 39 (2007)

LD end-pumped 1.5-W passively CW mode-locked Nd:YVO4 laser

Jianfeng Cui, Zhongwei Fan, Yan Xue, Jing Zhang, Gang Niu, Zhaohui Shi, Bo Pei, Yong Bi, and Yan Qi

Vol. 5, Issue s1, 42 (2007)

Analysing the pulse formation of Q-switched Nd:YAG laser with super-Gaussian mirror resonator

Dingxiang Cao, Xiaofeng Wang, Shaobo He, Haiwu Yu, and Wangguo Zheng

Vol. 5, Issue s1, 44 (2007)

A new method to generate flattened Gaussian beam by incoherent combination of cosh Gaussian beams

Qianjin Tang, Yongai Yu, and Qiquan Hu

Vol. 5, Issue s1, 46 (2007)

Self-tuning fuzzy temperature control system for the DPSS blue laser at 473 nm

Zhiliang Zhao, Jianqiang Zhu, and Lihua Chen

Vol. 5, Issue s1, 49 (2007)

High brightness laser output with single-fiber-coupled laser diode array

Peifeng Wang, Zhongwei Fan, Gang Niu, Zhaohui Shi, Jianfeng Cui, Jing Zhang, Ying Zhang, Bo Pei, and Peng Wang

Vol. 5, Issue s1, 53 (2007)

Research of spacing stability of tunable Fabry-Perot filter in inertial confinement fusion facility

Shuheng Shi, Jifeng Zu, Yong Wang, and Jianqiang Zhu

Vol. 5, Issue s1, 56 (2007)

Research on the stability of large aperture mirror mounts using cross-flexure pivots in ICF lasers

Hongbiao Huang, Taiying Zeng, Tao Zhang, and Jianqiang Zhu

Vol. 5, Issue s1, 60 (2007)

Heat distortion influence on laser output with different cooling conditions

Jindong Li, Mingxiu Guo, Wenqiang Fu, Qiquan Hu, and Xiangchun Shi

Vol. 5, Issue s1, 64 (2007)

Numerical characterization of CW CO2 laser propulsion with vapor

Hiroyuki Hagiya, Shigeaki Uchida, and Takashi Yabe

Vol. 5, Issue s1, 67 (2007)

Hollow fiber using silver-clad stainless steel pipe with inner dielectric layer for CO2 laser light transmission

Akihito Hongo, Hiroaki Takamiya, and Tadashi Koike

Vol. 5, Issue s1, 70 (2007)

Mode matching of LD end-pumped 946-nm Nd:YAG laser

Qiang Lin, Xiantao Wang, and Jianqiang Zhu

Vol. 5, Issue s1, 73 (2007)

Research on gain characteristics in a solid-state heat-capacity laser

Liqun Hou, Xianhua Yin, Xusheng Zhou, Jifeng Zu, and Jianqiang Zhu

Vol. 5, Issue s1, 76 (2007)

High-speed detection of terahertz pulse sequence by chirped pulse sampling technology

Ming Yang, Jiansheng Liu, Ruxin Li, and Zhizhan Xu

Vol. 5, Issue s1, 79 (2007)

A simple method to fabricate phase-shifted fiber grating

Li Wang, Bai Chen, Jialin Chen, Liping Chang, Guoyang Li, An Sun, and Zunqi Lin

Vol. 5, Issue s1, 82 (2007)

A flat L-band Er-doped fiber amplifer clamping gain by backward C-band amplified spontaneous emission

Yanli Jin, Yange Liu, Shuzhong Yuan, and Xiaoyi Dong

Vol. 5, Issue s1, 84 (2007)

Design guidelines and characteristics of a four-layer large flattened mode fiber

Chujun Zhao, Lei Shen, Yunxia Ye, Zhixiang Tang, Dianyuan Fan, Guanghui Chen, and Wei Mu

Vol. 5, Issue s1, 86 (2007)

Design of high energy, single frequency, all solid-state blue laser

Shankui Rong, Yongwei Feng, and Weibiao Chen

Vol. 5, Issue s1, 89 (2007)

Signal amplification in ytterbium-doped double-clad fiber amplifier

Liping Chang, Wei Fan, Jialin Chen, Li Wang, An Sun, Guoyang Li, Bai Chen, and Zunqi Lin

Vol. 5, Issue s1, 92 (2007)

A new kind of compatible compact optical picking-up head with two laser waves

Hui Zhou, Jiquan Luo, Xiaojian Zhang, Shasha Wang, Xiaofei Yan, and Hao Ruan

Vol. 5, Issue s1, 95 (2007)

Optimization of the Q-switch in a folded resonator with prism reflectors

Jun Zhou and Weibiao Chen

Vol. 5, Issue s1, 99 (2007)

Magnesium energy cycle system for the power product

Yasutaka Sakurai, Takashi Yabe, Kazunari Ikuta, Manabu Ishioka, Yoichi Ogata, and Yuji Sato

Vol. 5, Issue s1, 102 (2007)

Application of the laser energy transmission technology to drive a small airplane

Nobuki Kawashima, Kazuya Takeda, and Kyoichi Yabe

Vol. 5, Issue s1, 109 (2007)

Second harmonic generation of high peak power, high repetition rate from Yb-doped fiber amplifier

Hiroaki Sunaga, Ryusuke Horiuchi, Kazuya Jyosui, Kazuyoku Tei, Shigeru Yamaguchi, Kenzo Nanri, and Tomoo Fujioka

Vol. 5, Issue s1, 111 (2007)

Cladding-pumped Er/Yb co-doped Q-switched all fiber laser

Chongguang Zhao, Yang Liu, Ji Wang, and Lijun Wang

Vol. 5, Issue s1, 115 (2007)

Spectral interference effect in high-order harmonic generation with an ellipticity-modulated driving infrared pulse

Yinghui Zheng, Hui Xiong, Zhinan Zeng, Yiping Huo, Zhiguang Wang, Xiaochun Ge, Ruxin Li, and Zhizhan Xu

Vol. 5, Issue s1, 118 (2007)

Surface modification by localized surface plasmon polaritons excited by femtosecond laser pulse

Nikolay N. Nedyalkov, Tetsuo Sakai, Petar A. Atanasov, and Minoru Obara

Vol. 5, Issue s1, 122 (2007)

Femtosecond laser pulse propagation in a metallic nano-slit array

Lichun Wang, Keyu Xia, Hui Sun, Yueping Niu, and Shangqing Gong

Vol. 5, Issue s1, 126 (2007)

Cluster-size dependence of proton kinetic energy from hydrogen-cluster explosion driven by laser pulse

Hongyu Li, Jiansheng Liu, Cheng Wang, Guoquan Ni, Ruxin Li, and Zhizhan Xu

Vol. 5, Issue s1, 129 (2007)

Elongation of plasma channel for electron acceleration

Liming Chen, Kazuhisa Nakajima, Wei Hong, Jianfei Hua, Takashi Kameshima, Hideyuki Kotaki, K. Sugiyama, Xianlun Wen, Yuchi Wu, Chuanming Tang, Yuqiu Gu, Hansheng Peng, Shinichi Kurokawa, James Koga, Sergey V. Bulanov, and Toshiki Tajima

Vol. 5, Issue s1, 133 (2007)

Generation of quasi-monoenergetic ion beams using short and intense laser pulses

Emmanuel d'Humieres, Julien Fuchs, Toma Toncian, Patrizio Antici, Patrick Audebert, Marco Borghesi, Erik Brambrink, Carlo Alberto Cecchetti, Erik Lefebvre, Patrick Mora, Ariane Pipahl, Lorenzo Romagnani, Yasuhiko Sentoku, and Oswald Willi

Vol. 5, Issue s1, 136 (2007)

Fundamental properties of high-order harmonic generation from field-free aligned molecules with intense femtosecond laser pulses

Kenzo Miyazaki, Godai Miyaji, Masanori Kaku, and Kazumichi Yoshii

Vol. 5, Issue s1, 139 (2007)

AlInGaAs/AlGaAs/GaAs strained quantum well lasers with high characteristic temperature

Yuxia Wang, Chunling Liu, Jilong Tang, Baoxue Bo, and Guojun Liu

Vol. 5, Issue s1, 143 (2007)

Vertical cavity surface emitting lasers fabricated with pulsed anodic oxidation

[in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], and [in Chinese]

Vol. 5, Issue s1, 145 (2007)

Fiber optic coupling of high power laser diode array

Gang Niu, Zhongwei Fan, Peifeng Wang, Jianfeng Cui, Zhaohui Shi, and Jing Zhang

Vol. 5, Issue s1, 148 (2007)

980-nm optically pumped semiconductor disk laser

Guoguang Lu, Chunfeng He, Li Qin, Getao Tao, Yongqiang Ning, and Lijun Wang

Vol. 5, Issue s1, 151 (2007)

1050-nm high power diode array module

Getao Tao, Shun Yao, Guoguang Lu, Yun Liu, Di Yao, and Lijun Wang

Vol. 5, Issue s1, 154 (2007)

Temperature dependent characteristics of 980 nm two-dimensional bottom emitting VCSEL arrays

[in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], and [in Chinese]

Vol. 5, Issue s1, 156 (2007)

Self-compression of loosely focused pulses in gases with power close to self-focusing critical value

[in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], and [in Chinese]

Vol. 5, Issue s1, 159 (2007)

1-kHz high efficiency Ti:sapphire laser amplifier

Jun Liu, Xiaofang Li, Xiaowei Chen, Yongliang Jiang, Ruxin Li, and Zhizhan Xu

Vol. 5, Issue s1, 163 (2007)

100-MHz multi-terawatt femtosecond Ti:sapphire laser with a regenerative amplifier

Weiwei Feng, Lihuang Lin, Wenyao Wang, Ruxin Li, and Zhizhan Xu

Vol. 5, Issue s1, 166 (2007)

Two-dimensional simulations of laser-plasma interaction for ion acceleration in preformed channel

Zhangying Jin, Baifei Shen, Xiaomei Zhang, Xuemei Li, and Fengchao Wang

Vol. 5, Issue s1, 169 (2007)

Interaction of circularly polarized pulse with solid target

Xiaomei Zhang, Baifei Shen, Yu Cang, Xuemei Li, Zhangying Jin, and Fengchao Wang

Vol. 5, Issue s1, 172 (2007)

Space debris detection with space-based avalanched photodiode laser radar

Jihui Dong and Qiquan Hu

Vol. 5, Issue s1, 176 (2007)

Design and performance analysis of reflecting ring focusing system for laser propulsion

Lei Shi, Shanghong Zhao, Shaoqiang Fang, and Guoliang Dai

Vol. 5, Issue s1, 180 (2007)

Measurement of Gouy phase shift by use of supercontinuum spectral interference

Zhiguang Wang, Zhinan Zeng, Ruxin Li, and Zhizhan Xu

Vol. 5, Issue s1, 183 (2007)

Development of frequency converter for high-power laser facility

Keyu Li, Fuquan Li, Bin Feng, Huaiting Jia, Yong Xiang, Wei Zhong, Fang Wang, Bing Xu, Tian'en Li, Liquan Wang, Chunzhuo Zhao, Chi Ma, Feng Jing, and Xiaofeng Wei

Vol. 5, Issue s1, 186 (2007)

Influence of medium-high frequency phase aberrations on 3'omega' focal spot in frequency tripling

Fang Wang, Jingqin Su, Wenyi Wang, Lanqin Liu, Feng Jing, and Xiaofeng Wei

Vol. 5, Issue s1, 190 (2007)

Electron acceleration by a propagating laser pulse in low-density plasma

Fengchao Wang, Baifei Shen, Xiaomei Zhang, Xuemei Li, and Zhangying Jin

Vol. 5, Issue s1, 194 (2007)

Three-dimensional laser structuring of materials at tight focusing

Saulius Juodkazis, Koichi Nishimura, and Hiroaki Misawa

Vol. 5, Issue s1, 198 (2007)

Upconversion luminescence of single-crystalline ZnO by femtosecond laser irradiation

Xinshun Wang, Juan Song, Haiyi Sun, Zhizhan Xu, and Jianrong Qiu

Vol. 5, Issue s1, 204 (2007)

Methods for enhancing optical heterodyne beat SNR in absolute frequency measurement using optical frequency comb

Won-Kyu Lee, Ho Suhng Suh, Dae-Su Yee, and Han Seb Moon

Vol. 5, Issue s1, 207 (2007)

Low-pass spatial filtering using a two-dimensional self-collimating photonic crystal

Zhixiang Tang, Dianyuan Fan, Shuangchun Wen, Yunxia Ye, and Chujun Zhao

Vol. 5, Issue s1, 211 (2007)

All-optical fiber switching based on cross-phase modulation in high-nonlinear photonic crystal fiber Sagnac loop mirror

Jianguo Liu, Lifang Xue, Guiyun Kai, and Xiaoyi Dong

Vol. 5, Issue s1, 214 (2007)

Self-organized void strings induced in SrTiO3 crystal by a femtosecond laser

Juan Song, Haiyi Sun, Xinshun Wang, Jian Xu, Jianrong Qiu, and Zhizhan Xu

Vol. 5, Issue s1, 218 (2007)

Electromagnetically induced negative refractive index in dense atomic gas

Hongjun Zhang, Yueping Niu, Shiqi Jin, Ruxin Li, and Shangqing Gong

Vol. 5, Issue s1, 222 (2007)

Analysis of the SHG effects for characterizing ultrashort pulses with SPIDER

Liunian Zheng and Jianqiang Zhu

Vol. 5, Issue s1, 226 (2007)

Experimental study of chirp effect on supercontinuum generation in photonic crystal fibers

Yongliang Jiang, Bing Zhou, Yuxin Leng, Xiaoyan Liang, and Zhizhan Xu

Vol. 5, Issue s1, 229 (2007)

Fabrication of different fine fiber tips for near field scanning optical microscopy by a simple chemical etching technique

Jiquan Luo, Yongtao Fan, Hui Zhou, Weibing Gu, and Wendong Xu

Vol. 5, Issue s1, 232 (2007)

Blood flow analyses with laser speckle flowgraphy

Hitoshi Fujii, Naoki Konishi, and Min-Chul Lee

Vol. 5, Issue s1, 235 (2007)

Optical gauge block metrology in KRISS

Chu-Shik Kang, Jae Wan Kim, Jong-Ahn Kim, Ho Suhng Suh, and Won-Kyu Lee

Vol. 5, Issue s1, 237 (2007)

Broadband laser materials and the McCumber relation

Dmitrii Kouznetsov

Vol. 5, Issue s1, 240 (2007)

Eyesafe microchip laser for laser range finder application

Do-Hyun Park, Hyoung-Ha Jeon, and Seung-Il Oh

Vol. 5, Issue s1, 243 (2007)

Filamentation with imperfect initial beam quality

Ying Zhang, Qihua Zhu, Xiaofeng Wei, Yidan Hao, and Chuntong Ying

Vol. 5, Issue s1, 246 (2007)

Ordered silicon nanostructures for silicon-based photonic devices

Anton Fojtik, Jan Valenta, Ivan Pelant, Milan Kalal, and Pavel Fiala

Vol. 5, Issue s1, 250 (2007)

Recent progress of the tiled-grating research

Yanlei Zuo, Xiaofeng Wei, Qihua Zhu, Xiao Wang, Wei Han, Zheng Huang, Hongjie Liu, and Chuntong Ying

Vol. 5, Issue s1, 254 (2007)

Femtosecond laser induced damage of optical coatings

Lei Yuan, Yuan'an Zhao, Hongbo He, and Jianda Shao

Vol. 5, Issue s1, 257 (2007)

Lidar signal de-noising based on discrete wavelet transform

Xiaofeng Li and Ye Huang

Vol. 5, Issue s1, 260 (2007)

Factors affecting laser power received in system of tracking, acquisition and pointing in space

Leihong Zhang, Xiuhua Ma, Weibiao Chen, and Yutian Lu

Vol. 5, Issue s1, 264 (2007)

Sub-wavelength atom localization in double-dark resonant systems

Dongchao Cheng, Chengpu Liu, Yueping Niu, Shiqi Jin, Ruxin Li, and Shangqing Gong

Vol. 5, Issue s1, 268 (2007)

Influences of thickness ratio of two materials on the residual stress of multilayers

Yanming Shen, Shuying Shao, Hongbo He, Jianda Shao, and Zhengxiu Fan

Vol. 5, Issue s1, 272 (2007)

Analysis of the factors influencing on the photonic crystal pressure sensor

Zongheng Yuan, Ming Wang, and Jing Huang

Vol. 5, Issue s1, 275 (2007)

Generation of adjustable partially coherent bottle beams

Jixiong Pu, Meimei Dong, Tao Wang, and Ziyang Chen

Vol. 5, Issue s1, 278 (2007)