Chinese Optics Letters

A method to obtain pulse contrast on a single shot

Xiaoping Ouyang, Xiaoyan Li, Yanli Zhang, Zhaoyang Li, Guang Xu, Tao Wang, Baoqiang Zhu, and Jianqiang Zhu

Vol. 7, Issue 11, 1001 (2009)

A RNN-based objective video quality measurement

Xuan Huang, Rong Zhang, and Jianxin Pang

Vol. 7, Issue 11, 1004 (2009)

Performance of dispersed Rayleigh interferometer on the active cophasing and alignment testbed

Shanshan Wang, Qiudong Zhu, Weirui Zhao, Lin Li, and Genrui Cao

Vol. 7, Issue 11, 1007 (2009)

Repetition rate tunable ultra-short optical pulse generation based on electrical pattern generator

Xin Fu, Hongming Zhang, Meng Yan, and Minyu Yao

Vol. 7, Issue 11, 1010 (2009)

Coaxial combination of coherent laser beams

Hongcheng Dong, Xiao Li, Chaoyang Wei, Hongbo He, Yuanan Zhao, Jianda Shao, and Zhengxiu Fan

Vol. 7, Issue 11, 1012 (2009)

Diode-pumped self-Q-switched Cr,Nd:YAG laser with 7-W average output power

Yuxian Shi, Sumei Wang, Qinan Li, Jing Zhang, Dongxiang Zhang, Baohua Feng, Zhiguo Zhang, and Shiwen Zhang

Vol. 7, Issue 11, 1015 (2009)

A novel 852-nm tunable fiber laser

Yanlong Shen, Chun Gu, Lixin Xu, Anting Wang, Hai Ming, Yang Liu, and Xiaobing Wang

Vol. 7, Issue 11, 1022 (2009)

High power doubly resonant all-intracavity deep blue laser at 447 nm based on sum-frequency-mixing technology

Yongji Yu, Guangyong Jin, Chao Wang, Xinyu Chen, Jiaxi Guo, and Yibo Wang

Vol. 7, Issue 11, 1024 (2009)

Diode-pumped Yb:Lu2Si2O7 laser with tunable and ef f icient output

Jinping He, Xiaoyan Liang, Lihe Zheng, Liangbi Su, Jun Xu, and Zhizhan Xu

Vol. 7, Issue 11, 1028 (2009)

Theoretical model and quantif ication of reflectance photometer

Lihua Huang, Youbao Zhang, Chengke Xie, Jianfeng Qu, Huijie Huang, and Xiangzhao Wang

Vol. 7, Issue 11, 1031 (2009)

2-\mu m fluorescence and Raman spectra in high and low Al(PO3)3 content fluorophosphate glasses doped with Er-Tm-Ho

Meng Wang, Lixia Yi, Liyan Zhang, Guonian Wang, Lili Hu, and Junjie Zhang

Vol. 7, Issue 11, 1035 (2009)

Widely continuous-tunable 2.789?4.957 \mu m twin MgO:PPLN cascaded optical parametric oscillator

Linzhong Xia, Hong Su, and Shuangchen Ruan

Vol. 7, Issue 11, 1038 (2009)

Design and fabrication of a compact multimode interference splitter with silicon photonic nanowires

Jingtao Zhou, Huajun Shen, Huihui Zhang, and Xinyu Liu

Vol. 7, Issue 11, 1041 (2009)

Optimization of line-tapered MMI devices using a genetic algorithm

Yongsheng Xiao, Jianjiang Zhou, Shujing Li, Lizhen Huang, Dingshan Gao, and Huaming Wu

Vol. 7, Issue 11, 1045 (2009)

Non-classical correlation between a single photon and the collective spin excited state of a cold atomic ensemble

Xiaosong Lu, Qunfeng Chen, Baosen Shi, and Guangcan Guo

Vol. 7, Issue 11, 1048 (2009)

Analysis of saturation signal correction of the troposphere lidar

Zhishen Liu, Zhigang Li, Bingyi Liu, and Rongzhong Li

Vol. 7, Issue 11, 1051 (2009)

Surface-enhanced Raman spectroscopy of morphine in silver colloid

Shangyuan Feng, Weiwei Chen, Wei Huang, Min Cheng, Juqiang Lin, Yongzeng Li, and Rong Chen

Vol. 7, Issue 11, 1055 (2009)

Identification of tartrazine and sunset yellow by fluorescence spectroscopy combined with radial basis function neural network

Jun Wang, Guoqing Chen, Tuo Zhu, Shumei Gao, Bailin Wei, and Linna Bi

Vol. 7, Issue 11, 1058 (2009)

Imaging photothermal microscopy for absorption measurements of optical coatings

Chunxian Tao, Yuanan Zhao, Hongbo He, Dawei Li, Jianda Shao, and Zhengxiu Fan

Vol. 7, Issue 11, 1061 (2009)

High-efficiency spatial color separation method based on fractional Talbot ef fect

Qiaofeng Tan, Yan Zhang, and Guofan Jin

Vol. 7, Issue 11, 975 (2009)

Wavelength pre-assignment collision schedule for wavelength-routed optical networks

Yiqiang Hua, Yueming Lu, Tong Zhao, Yuefeng Ji, and Baoquan Rao

Vol. 7, Issue 11, 978 (2009)

Research on performance of multicasting in optical packet switched networks

Xin Liu, Yuefeng Ji, Lin Bai, Hongxiang Wang, and Yongmei Sun

Vol. 7, Issue 11, 983 (2009)

Ef fect of the third-order filter term on soliton interactions in soliton transmission systems with filters

Yingji He, Li Luo, Weiling Zhu, and Hezhou Wang

Vol. 7, Issue 11, 986 (2009)

UWB monocycle pulse generation based on optical cross-polarization modulation

Shiguang Wang, Hongwei Chen, Minghua Chen, and Shizhong Xie

Vol. 7, Issue 11, 990 (2009)

A compact single-polarization erbium-doped fiber laser by exploiting vernier effect

Xiangqiao Mao, Fengping Yan, Yongjun Fu, Lin Wang, Jian Peng, Lisong Liu, and Shuisheng Jian

Vol. 7, Issue 11, 993 (2009)

Image registration based on matrix perturbation analysis using spectral graph

Chengcai Leng, Zheng Tian, Jing Li, and Mingtao Ding

Vol. 7, Issue 11, 996 (2009)