Chinese Optics Letters

Satellite retrieval of inherent optical properties in the turbid waters of the Yellow Sea and the East China Sea

Tingwei Cui, Jie Zhang, Junwu Tang, Yi Ma, and Song Qing

Vol. 8, Issue 8, 721 (2010)

Mobile Rayleigh Doppler wind lidar based on double-edge technique

Lei Tang, Zhifeng Shu, Jihui Dong1, Guocheng Wang, Yongtao Wang, Wenjing Xu, Dongdong Hu, Tingdi Chen, Xiankang Dou, Dongsong Sun, and Hyunki Cha

Vol. 8, Issue 8, 726 (2010)

Retrieving aerosol backscattering coefficient for short range lidar using parameter selection at reference point

Zongming Tao, Qingze Zhang, Ke′e Yuan, Decheng Wu, Kaifa Cao, Shunxing Hu, and Huanling Hu

Vol. 8, Issue 8, 732 (2010)

Cold atom space clock with counter-propagating atoms

Desheng Lv, Bin Wang, Tang Li, and Liang Liu

Vol. 8, Issue 8, 735 (2010)

Effect of polarization on efficiency of volume Bragg grating filter

Haobin Zheng, Yanlan He, Jichun Tan, Daoyi Ding, Yixing Liu, Xiaoyan Yu, Guangwei Zheng, Xiao Wang, and Xiaodong Wang

Vol. 8, Issue 8, 738 (2010)

Stable error-free single channel 160-Gb/s OTDM 100-km transmission via high-precision dispersion management

Nan Jia, Tangjun Li, Kangping Zhong, Muguang Wang, Ming Chen, Dan Lu, Wanjing Peng, and Jianfeng Chi

Vol. 8, Issue 8, 741 (2010)

A novel polarization channel drop filter based on two-dimensional photonic crystals

Hongliang Ren, Yali Qin, Kai Liu, Zhefu Wu, Weisheng Hu, Chun Jiang, and Yaohui Jin

Vol. 8, Issue 8, 749 (2010)

Key module for a novel all-optical network coding scheme

Zhijian Qu, Yuefeng Ji, Lin Bai, Yongmei Sun, and Jia Fu

Vol. 8, Issue 8, 753 (2010)

Sub-nanosecond silicon-on-insulator optical micro-ring switch with low crosstalk

Xi Xiao, Haihua Xu, Liang Zhou, Zhiyong Li, Yuntao Li, Yude Yu, and Jinzhong Yu

Vol. 8, Issue 8, 757 (2010)

Wavelength division demultiplexing by photonic crystal waveguides with asymmetric corrugated surfaces

Cuilian Liu, Zhixiang Tang, Huiming Dong, Dongmo Song, Zhaoming Luo, Xiaohui Ling, and Shiming Cao

Vol. 8, Issue 8, 761 (2010)

Amplified spontaneous emission and power amplification in high-power DF laser systems

Xing Chen, Wenguang Liu, and Zongfu Jiang

Vol. 8, Issue 8, 764 (2010)

Generation of 8.5-nJ pulse from all-fiber dispersion compensation-free Yb-doped laser

Panzheng Zhang, Wei Fan, Xiaochao Wang, and Zunqi Lin

Vol. 8, Issue 8, 768 (2010)

Air-breathing mode laser propulsion with a long-pulse TE CO2 laser

Jing Chen, Rongqing Tan, Jin Wu, Yuantian Lu, Cheng Xu, and Yufeng Zhu

Vol. 8, Issue 8, 771 (2010)

VCSEL with reticular electrode and larger emitting aperture and its optoelectronic characteristics

Yuan Feng, Lifeng Hou, Yongqin Hao, Changling Yan, Yingjie Zhao, Yuxia Wang, and Jingchang Zhong

Vol. 8, Issue 8, 773 (2010)

Study on laser-generated Lamb waves propagation in viscoelastic and anisotropic plate

Hongxiang Sun, Baiqiang Xu, Guidong Xu, and Chenguang Xu

Vol. 8, Issue 8, 776 (2010)

Spectroscopic characteristics of Yb3+:LiLa(WO4)2 crystal

Xinyang Huang

Vol. 8, Issue 8, 780 (2010)

An experimental investigation on two-dimensional shape-based diffuse optical tomography

Pingqiao Ruan, Feng Gao, Fang Yang, and Huijuan Zhao

Vol. 8, Issue 8, 787 (2010)

Rotary dynamics of solitons in radially periodic optical lattices

Keya Zhou, Zhongyi Guo, and Shutian Liu

Vol. 8, Issue 8, 791 (2010)

Enhancement of nonlinear susceptibility in a four-level tripod scheme

Xiang′an Yan, Liqiang Wang, Baoyin Yin, and Jianping Song

Vol. 8, Issue 8, 795 (2010)

Experiments and analyses of a new type optical system for computed radiography

Meng Zheng, Qibo Feng, Zhan Gao, Shuangyun Shao, and Keqing Ding

Vol. 8, Issue 8, 800 (2010)

A novel method to calibrate LiNbO3-based polarization controllers

Lixia Xi, Xiaoguang Zhang, Xianfeng Tang, Xuan Weng, and Feng Tian

Vol. 8, Issue 8, 804 (2010)

Electromagnetic transmission in configurations composed of two one-dimensional perfect electric conductor metal gratings

Ji Xu, Chen Cheng, Zhu Zheng, Jing Chen, Qiang Bai, Cong Liu, and Huitian Wang

Vol. 8, Issue 8, 807 (2010)