Chinese Optics Letters

Maximized cooling efficiency for a Zeeman slower operating at optimized magnetic field profile

Zhuanxian Xiong, Yun Long, Huixing Xiao, Xi Zhang, Lingxiang He, and Baolong Lv

Vol. 9, Issue 1, 010201 (2011)

Above-threshold detachment of negative ions by circularly polarized few-cycle laser fields

Lihua Bai, Yuheng Liu, Tingting Cui, Yan Wang, Dongmei Deng, and Huifang Zhang

Vol. 9, Issue 1, 010202 (2011)

Photoelectron angular distributions from two-photon ionization of atoms near ionization threshold

Lihua Bai, Tingting Cui, Yuheng Liu, Yan Wang, Dongmei Deng, and Jihui Tao

Vol. 9, Issue 1, 010203 (2011)

Spectral fine structure of the atomic ground states based on full relativistic theory

Zhenghe Zhu, and Yongjian Tang

Vol. 9, Issue 1, 010204 (2011)

Transmission-mode GaN photocathode based on graded AlxGa1?xN buffer layer

Xiaoqing Du, Benkang Chang, Yunsheng Qian, and Pin Gao

Vol. 9, Issue 1, 010401 (2011)

Determination of breakdown voltage of In0.53Ga0.47As/InP single photon avalanche diodes

Peng Zhou, Changjun Liao, Zhengjun Wei, Chunfei Li, and Shuqiong Yuan

Vol. 9, Issue 1, 010402 (2011)

Characteristics of light polarization in magneto-optic fiber Bragg gratings with linear birefringence

Baojian Wu, Chongzhen Li, Kun Qiu, and Liwei Cheng

Vol. 9, Issue 1, 010601 (2011)

All-optical sampling OFDM system performance analysis

Hang Ye, Hongwei Chen, Chao Tang, Minghua Chen, and Shizhong Xie

Vol. 9, Issue 1, 010603 (2011)

Point pattern matching based on kernel partial least squares

Weidong Yan, Zheng Tian, Lulu Pan, and Jinhuan Wen

Vol. 9, Issue 1, 011001 (2011)

Combining clustering and classification for remote-sensing images using unlabeled data

Xiaoyong Bian, Tianxu Zhang, and Xiaolong Zhang

Vol. 9, Issue 1, 011002 (2011)

Objective evaluation of target detectability in night vision color fusion images

Yihui Yuan, Junju Zhang, Benkang Chang, Hui Xu, and Yiyong Han

Vol. 9, Issue 1, 011101 (2011)

Angle-deviation optical profilometer

[in Chinese]

Vol. 9, Issue 1, 011201 (2011)

A concave photonic crystal waveguide with a corrugated surface for high-quality focusing

Hong Wu, Liyong Jiang, Haipeng Li, Wei Jia, Gaige Zheng, Haixia Qiang, and Xiangyin Li

Vol. 9, Issue 1, 011301 (2011)

Production of annular flat-topped vortex beams

Jiannong Chen, Yongjiang Yu, and Feifei Wang

Vol. 9, Issue 1, 011402 (2011)

Temperature dependence of photoluminescence property in BaIn2O4

Huiyong Deng, Qiwei Wang, Ping Ren, Jie Wu, Junchao Tao, Xin Chen, and Ning Dai

Vol. 9, Issue 1, 011602 (2011)

Plasma effect on the phase matching of high harmonic generation

Hui Lu, Candong Liu, Shitong Zhao, and Peng Liu

Vol. 9, Issue 1, 011901 (2011)

Design and analysis of a novel tunable optical power splitter

Xionggui Tang, Jinkun Liao, Heping Li, Lin Zhang, Rongguo Lu, and Yongzhi Liu

Vol. 9, Issue 1, 012301 (2011)

Application of phase retrieval algorithm in reflective tomography laser radar imaging

Xiaofeng Jin, Jianfeng Sun, Yi Yan, Yu Zhou, and Liren Liu

Vol. 9, Issue 1, 012801 (2011)

A novel optical multilayer hydrophone with a triangular pyramid substrate

Suyong Wu, Xingwu Long, Kaiyong Yang, and Yun Huang

Vol. 9, Issue 1, 013101 (2011)

Comparison of laser-induced damage in Ta2O5 and Nb2O5 single-layer films and high reflectors

Cheng Xu, Yulong Zhao, Yinghuai Qiang, Yabo Zhu, Litong Guo, and Jianda Shao

Vol. 9, Issue 1, 013102 (2011)