Chinese Optics Letters

Atmospheric and oceanic optics

Time domain dispersion of underwater optical wireless communication

Wei Wei, Xiaohui Zhang, Jionghui Rao, and Wenbo Wang

Vol. 9, Issue 3, 030101 (2011)

Diffraction and Gratings

Wave breaking in tapered holey fibers

Shuguang Li, Lei Zhang, Bo Fu, Yi Zheng, Ying Han, and Xingtao Zhao

Vol. 9, Issue 3, 030601 (2011)

Fiber optics and optical communications

Electronic compensator for 100-Gb/s PDM-CO-OFDM long-haul transmission systems

Xuejun Liu1, Yaojun Qiao, and Yuefeng Ji

Vol. 9, Issue 3, 030602 (2011)

All-optical reconfigurable multi-logic gates based on nonlinear polarization rotation effect in a single SOA

Lilin Yi, Weisheng Hu, Hao He, Yi Dong, Yaohui Jin, and Weiqiang Sun

Vol. 9, Issue 3, 030603 (2011)

Holography

Non-invasive monitoring of living cell culture by lensless digital holography imaging

Yunxin Wang, Dayong Wang, Jie Zhao, Yishu Yang, Xiangqian Xiao, and Huakun Cui

Vol. 9, Issue 3, 030901 (2011)

Image Processing

Image edge-enhancement in optical microscopy with a phase mismatched spiral phase plate

Shibiao Wei, Jing Bu, Siwei Zhu, and Xiaocong Yuan

Vol. 9, Issue 3, 031001 (2011)

Hyperspectral remote sensing image classification based on decision level fusion

Peijun Du, Wei Zhang, and Junshi Xia

Vol. 9, Issue 3, 031002 (2011)

Imaging Systems

A new analytical edge spread function fitting model for modulation transfer function measurement

Tiecheng Li, Huajun Feng, and Zhihai Xu

Vol. 9, Issue 3, 031101 (2011)

Instrumentation, measurement, and metrology

Experimental research on spatial filtering of deformed laser beam by transmitting volume Bragg grating

[in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], and [in Chinese]

Vol. 9, Issue 3, 030501 (2011)

Dynamic steering beams for efficient force measurement in optical manipulation

Xiaocong Yuan, Yuquan Zhang, Rui Cao, Xing Zhao, Jing Bu, and Siwei Zhu

Vol. 9, Issue 3, 031201 (2011)

A new track inspection car based on a laser camera system

Shengwei Ren, Shiping Gu, Guiyang Xu, Zhan Gao, and Qibo Feng

Vol. 9, Issue 3, 031202 (2011)

Analysis of speckle reduction based on theory of optical eigenfunction

Gaoming Li, Shou Liu, Yishen Qiu, Hui Li, Yan Huang, and Lijuan Wang

Vol. 9, Issue 3, 031203 (2011)

Lasers and Laser Optics

All-fiber, high power single-frequency linearly polarized ytterbium-doped fiber amplifier

Chi Liu, Yunfeng Qi, Yaqian Ding, Jun Zhou, Jingxing Dong, Yunrong Wei, and Qihong Lou

Vol. 9, Issue 3, 031402 (2011)

Wavelength stabilization of a 980-nm semiconductor laser module stabilized with high-power uncooled dual FBG

Yize Huang, Yi Li, Haifang Wang, Xiaojing Yu, Hu Zhang, Wei Zhang, Huiqun Zhu, Sheng Zhou, Ruoxi Sun, and Yuming Zhang

Vol. 9, Issue 3, 031403 (2011)

2.87-Gb/s random bit generation based on bandwidth-enhanced chaotic laser

Yingying Zhang, Jianzhong Zhang, Mingjiang Zhang, and Yuncai Wang

Vol. 9, Issue 3, 031404 (2011)

Optical Design and Fabrication

Optical system design with conformal decentered and tilted elements

Jun Chang, Wubin He, Ruirui Wang, and Shulong Feng

Vol. 9, Issue 3, 032201 (2011)

Optics at Surfaces

Optical property of nanocomposite of mesoporous silica thin films incorporated with gold nanoparticles

Jingyue Fang, Xueao Zhang, Shiqiao Qin, and Shengli Chang

Vol. 9, Issue 3, 032401 (2011)

Quantum Optics

Experimental generation of frequency-tunable entangled optical beams with continuous variables

Zhihui Yan, Yana Shang, Xiaojun Jia, and Changde Xie

Vol. 9, Issue 3, 032701 (2011)

A secure quantum key distribution scheme based on variable quantum encoding algorithms

[in Chinese], and [in Chinese]

Vol. 9, Issue 3, 032702 (2011)

Scattering

Enhancement of light trapping in thin-film solar cells through Ag

Yiming Bai, Han Zhang, Jun Wang, Nuofu Chen, Jianxi Yao, Tianmao Huang, Xingwang Zhang, Zhigang Yin, and Zhen Fu

Vol. 9, Issue 3, 032901 (2011)

Spectroscopy

Nondestructive identification of ancient Chinese glasses by Raman and proton-induced X-ray emission spectroscopy

Hongxia Zhao, Huansheng Cheng, Qinghui Li, and Fuxi Gan

Vol. 9, Issue 3, 033001 (2011)

Thin Films

Nonpolarizing guide-mode resonance filter with ultra-narrow linewidth

Fan Zhang, Bo Yuan, and Lili Xu

Vol. 9, Issue 3, 033101 (2011)

Ultrafast Optics

Analysis of ultra-short pulse shaping with programmable amplitude and phase masks

[in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], and [in Chinese]

Vol. 9, Issue 3, 033201 (2011)