Chinese Optics Letters

Atmospheric and oceanic optics

Method of sensitivity improving in the non-dispersive infrared gas analysis system

Youwen Sun, Wenqing Liu, Shimei Wang, Shuhua Huang, and Xiaoman Yu

Vol. 9, Issue 6, 060101 (2011)

Detectors

X-ray photon-counting detector based on a micro-channel plate for pulsar navigation

Baomei Chen, Baosheng Zhao, Huijun Hu, Qiurong Yan, and Lizhi Sheng

Vol. 9, Issue 6, 060401 (2011)

Diffraction and gratings

Reflex optical sensor based on dual metal gratings with high angular sensitivity

Ji Xu, Chen Cheng, Qiang Bai, Jing Chen, and Jianping Ding

Vol. 9, Issue 6, 060501 (2011)

Fiber optics and optical communications

Radiation-induced effects in polarization-maintaining optical fibers for interferometric gyroscope

Xueqin Wang, Chunxi Zhang, Jing Jin, and Ningfang Song

Vol. 9, Issue 6, 060601 (2011)

Analysis of IPACT network performance considering channel switch latency for WDM-EPON

Zhao Zhou, Shilin Xiao, Min Zhu, and Meihua Bi

Vol. 9, Issue 6, 060602 (2011)

Improved large-mode-area Bragg fiber

Peiguang Yan, Jian Zhao, Shuangchen Ruan, Junqing Zhao, Geguo Du, Huifeng Wei, Xiang Li, and Shengping Chen

Vol. 9, Issue 6, 060603 (2011)

Holography

Improvement of speckle noise suppression in digital holography by rotating linear polarization state

Wen Xiao, Jing Zhang, Lu Rong, Feng Pan, Shuo Liu, Fanjing Wang, and Aga He

Vol. 9, Issue 6, 060901 (2011)

Image processing

KW-SIFT descriptor for remote-sensing image registration

Xiangzeng Liu, Zheng Tian, Weidong Yan, and Xifa Duan

Vol. 9, Issue 6, 061001 (2011)

Photoacoustic image reconstruction based on Bayesian compressive sensing algorithm

Mingjian Sun, Naizhang Feng, Yi Shen, Jiangang Li, Liyong Ma, and Zhenghua Wu

Vol. 9, Issue 6, 061002 (2011)

Imaging systems

Investigations of range accuracy for long-range three-dimensional active imaging

Xiuda Zhang, Huimin Yan, and Qin Zhou

Vol. 9, Issue 6, 061101 (2011)

Instrumentation, measurement, and metrology

Optimization of computer-generated holograms for dynamic optical manipulation with uniform structured light spots

Jing Bu, Guanghui Yuan, Yuyang Sun, Siwei Zhu, and Xiaocong Yuan

Vol. 9, Issue 6, 061202 (2011)

Lasers and laser optics

Frequency-narrowed external-cavity broad-area-diode for rubidium laser pumping

Zining Yang, Yuandong Li, Hongyan Wang, Qisheng Lu, and Xiaojun Xu

Vol. 9, Issue 6, 061401 (2011)

Dynamic behavior and complexity of modulated optical micro ring resonator

Lei Yang, Wei Pan, Bin Luo, ShuiYing Xiang, and Ning Jiang

Vol. 9, Issue 6, 061402 (2011)

Mid-infrared optical parametric oscillator based on ZnGeP2 pumped by 2- \mum laser

Yuefeng Peng, Xingbin Wei, and Weimin Wang

Vol. 9, Issue 6, 061403 (2011)

Single-mode surface-emitting distributed feedback quantum-cascade lasers based on hybrid waveguide structure

Wanhong Guo, Junqi Liu, Jianyan Chen, Lu Li, Lijun Wang, Fengqi Liu, and Zhanguo Wang

Vol. 9, Issue 6, 061404 (2011)

Effects of processing parameters on fatigue properties of LY2 Al alloy subjected to laser shock processing

Lei Zhang, Jinzhong Lu, Yongkang Zhang, Kaiyu Luo, Fengze Dai, Chengyun Cui, Xiaoming Qian, and Junwei Zhong

Vol. 9, Issue 6, 061406 (2011)

Multi-wavelength erbium-doped fiber laser using four-wave mixing effect in doped fiber

N. S., Z. Yusoff, H. Ahmad, and S. W.

Vol. 9, Issue 6, 061407 (2011)

Optics in Computing

All-optical prefix tree adder with the help of terahertz optical asymmetric demultiplexer

Dilip Kumar, Tanay Chattopadhyay, Rajat Kumar, and Jitendra Nath

Vol. 9, Issue 6, 062001 (2011)

Remote Sensing and Sensors

Experimental research of temperature sensor based on twin-core fiber

Ruifeng Zhao, Li Pei, Zhuoxuan Li, Tigang Ning, Linyong Fan, and Weiwei Jiang

Vol. 9, Issue 6, 062801 (2011)

Novel system for modulated lidar parameter optimization

Bo Zhou, Yong Ma, Kun Liang, Zhiqiang Tu, and Hongyuan Wang

Vol. 9, Issue 6, 062802 (2011)

Scattering

Light transmission in porous silicon dioxide filled with liquids of different refractive indices

Jun Li, Xinzheng Zhang, Fan Shi, Yan Xu, Pidong Wang, Xuanyi Yu, and Jingjun Xu

Vol. 9, Issue 6, 062901 (2011)

Spectroscopy

Spectroscopic characterization of fluorine atoms in atmospheric pressure He/SF6 plasmas

Huiliang Jin, Bo Wang, and Feihu Zhang

Vol. 9, Issue 6, 063001 (2011)

Ultrafast Optics

Manifestation of attosecond XUV fields temporal structures in attosecond streaking spectrogram

Guanglong Chen, Yunjiu Cao, and Dong Eon

Vol. 9, Issue 6, 063201 (2011)

Research on electrical pulse of 20-kV/30-Hz GaAs photoconductive switches

Hong Liu, Jingli Wang, Lin Zhang, Binjie Xin, Xinmei Wang, and Wei Shi

Vol. 9, Issue 6, 063202 (2011)

Vision, color, and visual

Spectral-based color separation method for a multi-ink printer

[in Chinese], [in Chinese], and M. Ronnier Luo

Vol. 9, Issue 6, 063301 (2011)