Chinese Optics Letters

Year: 2012

<Volume: 10, Issue: 10>

22 Article(s)

About the Cover:

Atomic and Molecular Physics

Ramsey interaction with transverse decay

Xucheng Wang, Huadong Cheng, and Liang Liu

Vol. 10, Issue 10, 100201 (2012)

Dif ferent entanglement dynamics and transfer behaviors due to dipole-dipole interaction

Likai Cui, Yingjie Zhang, Zhongxiao Man, and Yunjie Xia

Vol. 10, Issue 10, 100202 (2012)

Fiber optics and optical communications

Optical f iber methane sensor based on SAN f ilm containing cryptophane-E-(OEt)6

Guangqin Zhu, Xueming Li, Chuanyi Tao, Jing Huang, and Jianchun Yang

Vol. 10, Issue 10, 100601 (2012)

Theoretical analysis of polarization control for the stable output of multi-carrier source based on a re-circulating frequency shifter

Hao Zhou, Lixia Xi, Jianping Li, Xiaoguang Zhang, and Na Liu

Vol. 10, Issue 10, 100602 (2012)

Temperature dependence of the PER in PM-PCF coil

Hong Zhao, Meng Chen, and Gang Li

Vol. 10, Issue 10, 100603 (2012)

Pressure dependence of Brillouin frequency shift in bare silica optical fibers

Haidong Gu, Huijuan Dong, Guangyu Zhang, Jun He, Ning Xu, and Douglas. J.

Vol. 10, Issue 10, 100604 (2012)

Optical generation of high-power 0.1-THz continuous wave by external modulation

Zhiwei Zheng, Shunbin Lu, Ying Li, Lin Chen, and Shuangchun Wen

Vol. 10, Issue 10, 100605 (2012)

Highly linear transmission and EVM improvement of vector modulation signals for radio-over-f iber applications

Jiaoyan Yu, Shangyuan Li, Xiaoping Zheng, Hanyi Zhang, and Bingkun Zhou

Vol. 10, Issue 10, 100606 (2012)

Fourier Optics and Signal Processing

Imaging systems

Impact of echo broadening ef fect on active range-gated imaging

Xinwei Wang, Yan Zhou, and Yuliang Liu

Vol. 10, Issue 10, 101101 (2012)

Lasers and laser optics

Ytterbium-sensitized thulium-doped f iber laser with a single-mode output operating at 1 900-nm region

S. W., A. Halder, M. C., S. M., N. Saidin, S. S., H. Ahmad, S. Das, M. Pal, and S. K.

Vol. 10, Issue 10, 101401 (2012)

Coherent beam combination of broad-area laser diode array using of f-axis external cavity with double feedback

Zhouping Su, Zhicheng Ji, Lizhi Que, and Zhuowei Zhu

Vol. 10, Issue 10, 101402 (2012)

Polarization-locked VCSEL with PM f iber pigtail for quantum communication

Guofeng Xin, Li Shen, Haoyang Pi, Dijun Chen, Haiwen Cai, Huizhong Feng, Jianxin Geng, Ronghui Qu, Gaoting Chen, Zujie Fang, and Weibiao Chen

Vol. 10, Issue 10, 101403 (2012)

Fabrication of magneto-optical microstructure by femtosecond laser pulses

Yudong Li, Xiangyang Gao, Meiling Jiang, Qian Sun, and Jianguo Tian

Vol. 10, Issue 10, 102201 (2012)

Materials

Spectroscopic properties of thulium ions in bismuth silicate glass

Xin Wang, Lili Hu, Kefeng Li, Ying Tian, and Sijun Fan

Vol. 10, Issue 10, 101601 (2012)

Medical optics and biotechnology

Measurement of interaction force between RGD-peptide and Hela cell surface by optical tweezers

Mincheng Zhong, Guosheng Xue, Jinhua Zhou, Ziqiang Wang, and Yinmei Li

Vol. 10, Issue 10, 101701 (2012)

Nonlinear optics

Modeling and identif ication on nonlinear saturable and reverse-saturable absorptions of gold nanorods using femtosecond Z-scan technique

Rui Wang, Yingshuai Wang, Dan'ao Han, Chuantao Zheng, Jiyan Leng, and Han Yang

Vol. 10, Issue 10, 101902 (2012)

Estimation of the fourth-order dispersion coefficient \beta4

Jing Huang and Jianquan Yao

Vol. 10, Issue 10, 101903 (2012)

Optoelectronics

X-ray Optics

Optimization of geometrical design of nested conical Wolter-I X-ray telescope

Baozhong Mu, Hongying Liu, Huijun Jin, Xiajun Yang, Fangfang Wang, Wenbin Li, Hong Chen, and Zhanshan Wang

Vol. 10, Issue 10, 103401 (2012)