Chinese Optics Letters

Year: 2013

<Volume: 11, Issue: s2>

32 Article(s)

About the Cover:

Atmospheric and oceanic optics

Performance of free-space optical communication systems using circle polarization shift keying with spatial diversity receivers

Chao Liu, Yong Yao, Yanfu Yang, Yijun Yuan, Yufeng Zhao, and Benshuang Yu

Vol. 11, Issue s2, S20101 (2013)

Evolutions of polarization of quasi-homogeneous beams propagating in Kolmogorov and non-Kolmogorov atmosphere turbulence

Feinan Chen, Qi Zhao, Jingjing Chen, Yanru Chen, Yu Xin, Jia Li, and Yanming Shao

Vol. 11, Issue s2, S20102 (2013)

Atomic and Molecular Physics

Cooling-induced increase of methane cluster size investigated under a Coulomb explosion scheme

Song Li, Haiyang Lu, Hui Zhang, Kazuhisa Nakajima, Jiansheng Liu, and Guoquan Ni

Vol. 11, Issue s2, S20201 (2013)

Detectors

High power terahertz quantum cascade laser

Jianyan Chen, Junqi Liu, Tao Wang, Fengqi Liu, and Zhanguo Wang

Vol. 11, Issue s2, S20401 (2013)

Diffraction and Gratings

Generation of concentric multi-ring laser beam pattern with dif ferent intensity distribution

Shuzhen Nie, Jin Yu, Gang Yu, Qiaofeng Tan, and Zhongwei Fan

Vol. 11, Issue s2, S20501 (2013)

Fiber Optics and Optical Communications

A wideband tunable phase shifter based on orthogonal optical single-sideband

Zhihu Wei, Rong Wang, Tao Pu, Guodan Sun, and Tao Fang

Vol. 11, Issue s2, S20601 (2013)

Research on ef fects of active fiber length and dopant concentration on 976-nm Yb-doped fiber amplifiers

Ruixing Wang, Jianqiu Cao, Ying Liu, Shaofeng Guo, and Jinbao Chen

Vol. 11, Issue s2, S20603 (2013)

Octagonal dual-concentric-core photonic crystal fiber for C-band dispersion compensation with low conf inement loss

Wenbin Liang, Ningliang Liu, Zhihua Li, and Peixiang Lu

Vol. 11, Issue s2, S20604 (2013)

Packaging multi-wavelength DFB laser array using REC technology

Yi Ni, Xuan Kong, Xiaofeng Gu, Xiangfei Chen, Guanghui Zheng, and Jia Luan

Vol. 11, Issue s2, S20606 (2013)

Research on characterization of frequency chirp in RSOA

Junfang Shang, Jian Chen, Rujian Lin, Yingxiong Song, and Yingchun Li

Vol. 11, Issue s2, S20607 (2013)

Holography

Digital holography experiment of 3D detection of underwater bubble fields

Huiping Liu, Jia Yu, Tian Wang, Yu Yang, Jincheng Wang, and Ronger Zheng

Vol. 11, Issue s2, S20901 (2013)

Imaging Systems

Real-time three-dimensional infrared imaging using fringe projection prof ilometry

Chao Zuo, Qian Chen, Shijie Feng, Guohua Gu, and Anand Asundi

Vol. 11, Issue s2, S21101 (2013)

Single 3D laser projector with speckle suppression

Lei Dong, Anting Wang, Fugui Yang, Shulu Wang, Lixin Xu, Chun Gu, and Hai Ming

Vol. 11, Issue s2, S21102 (2013)

Hybrid laser-EMAT system for non-destructive testing continuous casting billet

Yang Zhao, Shuai Liu, Rui Guo, Jian Ma, Jiangfeng Song, Jihua Sun, and Zhongqing Jia

Vol. 11, Issue s2, S21103 (2013)

Instrumentation, measurement, and metrology

Hysteresis compensation of piezoelectric actuator for open-loop control

Geng Wang, Chunlin Guan, Hong Zhou, Xiaojun Zhang, and Changhui Rao

Vol. 11, Issue s2, S21202 (2013)

Research on lenses assemble precision in complicate laser amplification system

Tianzhuo Zhao, Ke Huang, Zhijun Kang, Xue Zhang, Yang Liu, Yunfeng Ma, Shuzhen Nie, Jin Yu, and Zhongwei Fan

Vol. 11, Issue s2, S21203 (2013)

Lasers and Laser Optics

Studies of super-short pulse generated by a free-electron lasers at perfect synchronism

Yuhuan Dou and Xiaojian Shu

Vol. 11, Issue s2, S21401 (2013)

Simulations of optical inner-channel thermal deformation for high-power system with unstable resonator

Ruhai Guo, Wei Tang, Bin Wang, Kui Shi, and Ning Chen

Vol. 11, Issue s2, S21402 (2013)

Mode locked Er-doped fiber laser with single-wall carbon nanotube saturable absorber

Zhenhua Yu, Yanrong Song, Xinzheng Dong, Jinrong Tian, and Yonggang Wang

Vol. 11, Issue s2, S21403 (2013)

Materials

Way of designing a periodic grating coupler with fully etched slots

Ting Ma, Weimin Ye, Xiaodong Yuan, and Wei Xu

Vol. 11, Issue s2, S21301 (2013)

Photoemission properties of GaAs (100) \beta 2(2 \times 4) and GaAs (100) (4 \times 2) reconstruction phases

Xiaohua Yu, Zhonghao Ge, and Benkang Chang

Vol. 11, Issue s2, S21602 (2013)

Medical optics and biotechnology

Nonlinear Optics

Multi-wavelength generation by intra-cavity frequency doubling of PPKTP optical parametric oscillator

Bin Jiao, Jinrong Tian, Xinping Zhang, Yanrong Song, and Li Wang

Vol. 11, Issue s2, S21901 (2013)

Optical Design and Fabrication

Null testing toroidal surface and biconic surface with cylinder compensator

Zhuang Liu and Yan Gong

Vol. 11, Issue s2, S22202 (2013)

Optics at Surfaces

Engineering localized hotspot both in transversal and longitudinal direction by plasmonic coupling between nano-particles and reflective metallic film

Jie Zhou, Jing Zhang, Changtao Wang, Zeyu Zhao, Jiayu He, Xing Tao, and Xiangang Luo

Vol. 11, Issue s2, S22401 (2013)

Other Areas of Optics

Investigations of ionization-induced injection of laser wake field acceleration using phenomenological model

Qiang Chen, Jiansheng Liu, Wentao Li, Aihua Deng, Wentao Wang, Ye Tian, and Cheng Wang

Vol. 11, Issue s2, S23501 (2013)

Spectroscopy