Chinese Optics Letters

Year: 2014

<Volume: 12, Issue: 2>

20 Article(s)

About the Cover:

Diffraction and gratings

High focusing grating reflectors with TE-polarized normal incidence

Ting Ma, Xiaodong Yuan, Weimin Ye, Wei Xu, Shiqiao Qin, and Zhihong Zhu

Vol. 12, Issue 2, 020501 (2014)

Broadband and polarization-insensitive subwavelength grating reflector for the near-infrared region

Rui Zhang, Yufei Wang, Yejin Zhang, Zhigang Feng, Fan Qi, Lei Liu, and Wanhua Zheng

Vol. 12, Issue 2, 020502 (2014)

Fiber optics and optical communications

Analysis of performance of RFS-based optical comb influenced by linewidth of laser source

Jianrui Li, Lixia Xi, Xianfeng Tang, Jiachuan Lin, Xia Zhang, Hongqiao Cheng, and Xiaoguang Zhang

Vol. 12, Issue 2, 020601 (2014)

Stable multi-frequency generator based on phase-locked optical frequency combs

Chao Zhang, Dongning Sun, Weilin Xie, Zongyang Xia, Siwei Wang, Hongxiao Shi, Yitian Tong, Yi Dong, and Weisheng Hu

Vol. 12, Issue 2, 020602 (2014)

DMSO-based photonic crystal f iber sensor with enhanced sensitivity

Ali H., Sun-jie Qiu, and A. Hadi

Vol. 12, Issue 2, 020603 (2014)

Temperature-insensitive fiber cantilever vibration sensor based on a fiber-to-fiber structure

Ben Xu, Jianqing Li, Yuanyuan Pan, Yi Li, and Xinyong Dong

Vol. 12, Issue 2, 020604 (2014)

Holography

Phase retrieval from double axially displaced holograms for dual-wavelength in-line holography

Yan Li, Wen Xiao, Feng Pan, and Lu Rong

Vol. 12, Issue 2, 020901 (2014)

Lasers and laser optics

Frequency locking of a 399-nm laser referenced to fluorescence spectrum of an ytterbium atomic beam

Yun Long, Zhuanxian Xiong, Xi Zhang, Mengjiao Zhang, Baolong Lv, and Lingxiang He

Vol. 12, Issue 2, 021401 (2014)

High-precision optical phase-locking based on wideband acousto-optical frequency shifting

Yunxiang Wang, Qi Qiu, Shuangjin Shi, Jun Su, Yun Liao, and Caidong Xiong

Vol. 12, Issue 2, 021402 (2014)

Ring microfiber coupler erbium-doped fiber laser analysis

Azlan Sulaiman, Sulaiman Wadi, and Harith Ahmad

Vol. 12, Issue 2, 021403 (2014)

Passively Q-switched single-frequency output from a diffusion-bonded monolithic Nd:YAG non-planar ring oscillator

Mingwei Gao, Fuyong Yue, Tie Feng, Jialong Li, and Chunqing Gao

Vol. 12, Issue 2, 021404 (2014)

Wavelength tunable passively Q-switched Yb-doped double-clad f iber laser with graphene grown on SiC

Liqiang Zhang, Zhuang Zhuo, Rusheng Wei, Yunzheng Wang, Xiufang Chen, and Xiangang Xu

Vol. 12, Issue 2, 021405 (2014)

Materials

Tm3+ and Nd3+ singly doped LiYF4 single crystals with 3-5 \mu m mid-infrared luminescence

Shanshan Li, Peiyuan Wang, Haiping Xia, Jiangtao Peng, Lei Tang, Yuepin Zhang, and Haochuan Jiang

Vol. 12, Issue 2, 021601 (2014)

Optical devices

Thin-film encapsulation for top-emitting organic light-emitting diode with inverted structure

Chaoping Chen, Hongjing Li, Yong Zhang, Changbum Moon, Woo Young, and Chul Gyu

Vol. 12, Issue 2, 022301 (2014)

Study on diffraction characteristics of a planar diamond waveguide

Xiuyun Ren, Zhaoshuo Tian, Min Yang, Yanfeng Zhang, and Shiyou Fu

Vol. 12, Issue 2, 022302 (2014)

Mode characteristics of nano-width rectangle resonator

Ke Yao, Guoying Feng, and Shouhuan Zhou

Vol. 12, Issue 2, 022303 (2014)

Vision, Color, and Visual Optics

Evaluation of small suprathreshold color differences under different background colors

Zhehong Wang and Haisong Xu

Vol. 12, Issue 2, 023301 (2014)

Integral colorimeter based on compound LED illumination

Kun Yuan, Huimin Yan, and Shangzhong Jin

Vol. 12, Issue 2, 023302 (2014)

X-ray Optics

Pseudo-global tomography for local micro-computed tomography with high-brightness synchrotron X-rays

Wenhao Chen, Yudan Wang, Huiqiang Liu, Biao Deng, Yushuang Yang, and Tiqiao Xiao

Vol. 12, Issue 2, 023401 (2014)