Chinese Optics Letters

Year: 2014

<Volume: 12, Issue: 3>

21 Article(s)

About the Cover:

Atomic and Molecular Physics

Generation of high-order harmonic continuum with two-hump-structure infrared laser pulse

Candong Liu, Pengfei Wei, Jing Miao, Chunmei Zhang, Yansui Huang, Yinghui Zheng, Yuxin Leng, and Zhinan Zeng

Vol. 12, Issue 3, 030201 (2014)

Diffraction and gratings

Dark blue Cerenkov second harmonic generation in the two-layer-stacked hexagonal periodically poled MgO:LiNbO3s

Chuanlong Ma, Yufei Wang, Lei Liu, Xuedong Fan, Aiyi Qi, Zhigang Feng, Feng Yang, Qinjun Peng, Zuyan Xu, and Wanhua Zheng

Vol. 12, Issue 3, 030501 (2014)

Fiber optics and optical communications

Design and optimization of weakly-coupled few-mode fiber with low nonlinearity

Junyan Liu, Jie Zhang, Jiawei Han, Guanjun Gao, Yongli Zhao, and Wanyi Gu

Vol. 12, Issue 3, 030601 (2014)

Simultaneous format conversion of parallel multichannel based on FWM in symmetric highly nonlinear fiber loop

Yueying Zhan, Min Zhang, Zhuo Liu, and Xue Chen

Vol. 12, Issue 3, 030602 (2014)

Holography

Wavelength combining with volume Bragg gratings in photo-thermo-refractive glasses

Xiang Zhang, Fan Gao, Jiansheng Feng, Kuaisheng Zou, Baoxing Xiong, and Xiao Yuan

Vol. 12, Issue 3, 030901 (2014)

Computer-generated-hologram-accelerated computing method based on mixed programming

Yaping Zhang, Wang Peng, Hong Chen, Yinhua Xu, Wei Chen, and Wei Xu

Vol. 12, Issue 3, 030902 (2014)

Imaging systems

Accordion lattice based on the Talbot effect

S. Deachapunya and S. Srisuphaphon

Vol. 12, Issue 3, 031101 (2014)

LED-based spectrally tunable light source with optimized f itting

Kun Yuan, Huimin Yan, and Shangzhong Jin

Vol. 12, Issue 3, 032301 (2014)

Instrumentation, measurement, and metrology

Compact static infrared broadband snapshot imaging spectrometer

Qinghua Yang

Vol. 12, Issue 3, 031201 (2014)

A three-spectrum method for accurate calibration of bi-plate zero-order retarder

Zhigang Han, Zhi Xu, and Lei Chen

Vol. 12, Issue 3, 031202 (2014)

Lasers and laser optics

Dissipative soliton operation in diode pumped ultrafast Yb:GdYSiO5 oscillator

Wenlong Tian, Jiangfeng Zhu, Zhaohua Wang, Junli Wang, and Zhiyi Wei

Vol. 12, Issue 3, 031401 (2014)

Generation of high power laser at 1314 nm from a diode-side-pumped Nd:YLF module

Shande Liu, Lulu Dong, Baitao Zhang, Jingliang He, Zhaowei Wang, Jian Ning, Ruihua Wang, and Xunmin Liu

Vol. 12, Issue 3, 031402 (2014)

Q-switched ytterbium doped fiber laser using multi-walled carbon nanotubes saturable absorber

N. Kasim, A. H., F. Ahmad, Y. Munajat, H. Ahmad, and S. W.

Vol. 12, Issue 3, 031403 (2014)

High power diode-side-pumped 1 112-nm Nd:YAG laser based on master-oscillator power-amplifier system

Biaolong Liu, Zhichao Wang, Feng Yang, Zhimin Wang, Yong Bo, Hongtao Yuan, Lei Yuan, Baoshan Wang, Jialin Xu, Yading Guo, Qinjun Peng, Jingyuan Zhang, Dafu Cui, and Zuyan Xu

Vol. 12, Issue 3, 031404 (2014)

Pulse dynamics controlled by saturable absorber in a dispersion-managed normal dispersion Tm-doped mode-locked fiber laser

Xiaoliang Yang, Yu Chen, Chujun Zhao, and Han Zhang

Vol. 12, Issue 3, 031405 (2014)

Materials

Medical optics and biotechnology

Influence of laser power density on damage of comb by photodynamic therapy—simulation and validation of mathematical models

Naiyan Huang, Zhongshun Ma, Ying Wang, Jing Zeng, Haixia Qiu, Xiaoying Tang, and Ying Gu

Vol. 12, Issue 3, 031701 (2014)

Image reconstruction method for laminar optical tomography with only a single Monte-Carlo simulation

Mengyu Jia, Shanshan Cui, Xueying Chen, Ming Liu, Xiaoqing Zhou, Huijuan Zhao, and Feng Gao

Vol. 12, Issue 3, 031702 (2014)

Nolinear optics

Cascaded four-wave mixing generation with pumping in the normal dispersion regime

Ying Li, Jing Hou, Zongfu Jiang, and Liangjin Huang

Vol. 12, Issue 3, 031901 (2014)

Nonlinear optics

Other Areas of Optics

V-doped MgAl6O10: novel luminescence substrate forphosphor-free UV-white LEDs-CORRIGENDUM

Peng Xu, Changtai Xia, Feng Wu, Xing Li, Qinglin Sai, Guoqing Zhou, and Xiaodong Xu

Vol. 12, Issue 3, 033501 (2014)