Chinese Optics Letters

Year: 2015

<Volume: 13, Issue: 1>

20 Article(s)

About the Cover:

Coherence and statistical optics

Correspondence imaging based on correlation coefficients

Xuri Yao, Xuefeng Liu, Wenkai Yu, and Guangjie Zhai

Vol. 13, Issue 1, 010301 (2015)

Detectors

Optical fiber acoustic sensing multiplexing system based on TDM/SFDM

Jiehui Xie, Fuyin Wang, Yao Pan, Zhengliang Hu, and Yongming Hu

Vol. 13, Issue 1, 010401 (2015)

Fiber optics and optical communications

Multichannel wavelength multicasting for two QPSK signals based on FWM in SOA

Jun Qin, Yuefeng Ji, Hongxiang Wang, Danshi Wang, Min Zhang, and Guo-Wei Lu

Vol. 13, Issue 1, 010601 (2015)

Design of hybrid-core PCF with nearly-zero flattened dispersion and high nonlinearity

Xi Liu, Lihong Han, Xiaoyu Jia, Jinlong Wang, Fangyong Yu, and Zhongyuan Yu

Vol. 13, Issue 1, 010602 (2015)

Compensation of chromatic dispersion for full-duplex ROF link with vector signal transmission using an optical phase shifter

Chao Gao, Shanguo Huang, Jinghua Xiao, Xinlu Gao, Qian Wang, Yongfeng Wei, Wensheng Zhai, Wenjing Xu, and Wanyi Gu

Vol. 13, Issue 1, 010604 (2015)

Scheme for generation of flat top and high signal-to-noise ratio optical frequency comb

Jianrui Li, Jiachuan Lin, Xiaoguang Zhang, Lixia Xi, Xianfeng Tang, and Yaojun Qiao

Vol. 13, Issue 1, 010605 (2015)

Dynamical phase alignment of sampling clock in optical performance monitoring system

Aiying Yang, Chaochao Liu, and Lihui Feng

Vol. 13, Issue 1, 010606 (2015)

Holography

Analysis of optical characteristics of modulation devices with square and circle pixels for 3D holographic display

Xiao Ma, Juan Liu, Zhao Zhang, Xin Li, Jia Jia, Bin Hu, and Yongtian Wang

Vol. 13, Issue 1, 010901 (2015)

Image processing

High dense views auto-stereoscopic three-dimensional display based on frontal projection with LLA and diffused screen

Tianqi Zhao, Xinzhu Sang, Xunbo Yu, Xin Gao, Peng Wang, Yangdong Liu, Songlin Xie, Binbin Yan, Chongxiu Yu, and Daxiong Xu

Vol. 13, Issue 1, 011001 (2015)

Lasers and laser optics

Time-division-multiplexing laser seeded amplification in a tapered amplifier

Wei Yang, Lin Zhou, Shitong Long, Wencui Peng, Jin Wang, and Mingsheng Zhan

Vol. 13, Issue 1, 011401 (2015)

Diode-pumped Yb:SSO chirped pulse amplifier with 1 ps pulse duration

Jinfeng Li, Peng Gao, Lihe Zheng, Liangbi Su, Jun Xu, and Xiaoyan Liang

Vol. 13, Issue 1, 011403 (2015)

Nonlinear optics

Efficient femtosecond optical parametric oscillator pumped by all solid-state mode-locking Yb:YCOB laser

Wenlong Tian, Jiangfeng Zhu, Zhaohua Wang, and Zhiyi Wei

Vol. 13, Issue 1, 011901 (2015)

Optical devices

Terahertz radiation from pentacene organic diode at room temperature

[in Chinese], [in Chinese], and [in Chinese]

Vol. 13, Issue 1, 012301 (2015)

Single-slit diffraction of the arbitrary vector beams

Sixing Xi, Xiaolei Wang, Qiang Wang, Shuai Huang, Shengjiang Chang, and Lie Lin

Vol. 13, Issue 1, 012302 (2015)

Terahertz broadband polarizer using bilayer subwavelength metal wire-grid structure on polyimide film

Xiao Wu, Huayue Li, Shixiong Liang, Jianjun Liu, Zhanghua Han, and Zhi Hong

Vol. 13, Issue 1, 012303 (2015)

Physical optics

Spectral technique for measuring phase retardation of a wave plate

Wei Wang, Jianzhong Chen, and Zhongbo Liu

Vol. 13, Issue 1, 012601 (2015)

Quantum Optics

Analysis of Faraday–Michelson quantum key distribution system with unbalanced attenuation

Xiaotian Song, Hongwei Li, Chunmei Zhang, Dong Wang, Shuang Wang, Zhenqiang Yin, Wei Chen, and Zhengfu Han

Vol. 13, Issue 1, 012701 (2015)

Spectroscopy

Optical heterodyne Herriott-type multipass laser absorption spectrometer

Chuanliang Li, Lulu Liu, Xuanbing Qiu, Jilin Wei, Lunhua Deng, and Yangqin Chen

Vol. 13, Issue 1, 013001 (2015)