Chinese Optics Letters

Atomic and Molecular Physics

Contribution of multiple electron rescatterings on high-order harmonic generation in the mid-infrared wavelength regime

Xiaolong Yuan, Candong Liu, Pengfei Wei, Zhinan Zeng, and Ruxin Li

Vol. 14, Issue 3, 030201 (2016)

Detectors

Enhanced solar-blind ultraviolet single-photon detection with a Geiger-mode silicon avalanche photodiode

Yafan Shi, Zhaohui Li, Baicheng Feng, Peiqin Yan, Bingcheng Du, Hui Zhou, Haifeng Pan, and Guang Wu

Vol. 14, Issue 3, 030401 (2016)

Diffraction and Gratings

Optimization of a guided-mode resonance filter by varying the thickness of the buffer layer

Hsiang I. Hsu, Po-Tsung Wu, and Cheng-Sheng Huang

Vol. 14, Issue 3, 030501 (2016)

Fiber Optics and Optical Communications

Modeling and analyzing the temperature sensitivity of radiation-induced attenuation in a Ge-P co-doped fiber

Jing Jin, Chunjing Liu, Jixun Liu, and Yunxia Hou

Vol. 14, Issue 3, 030601 (2016)

Dual-output modulation in time-wavelength interleaved photonic analog-to-digital converter based on actively mode-locked laser

Huajie Zhang, Weiwen Zou, Guang Yang, and Jianping Chen

Vol. 14, Issue 3, 030602 (2016)

100  Gb/s all-optical clock recovery based on a monolithic dual-mode DBR laser

Biwei Pan, Liqiang Yu, Lu Guo, Limeng Zhang, Dan Lu, Xin Chen, Yue Wu, Caiyun Lou, and Lingjuan Zhao

Vol. 14, Issue 3, 030604 (2016)

Geometric Optics

Simple optical method for small angular displacement measurement based on the astigmatic effect

Jinggao Zheng, Qun Wei, Linyao Yu, Mingda Ge, and Tianyi Zhang

Vol. 14, Issue 3, 030801 (2016)

Holography

Instrumentation, Measurement, and Metrology

Three-dimensional positioning method for moving particles based on defocused imaging using single-lens dual-camera system

Wu Zhou, Na Jin, Minhua Jia, Huinan Yang, and Xiaoshu Cai

Vol. 14, Issue 3, 031201 (2016)

Integrated Optics

Silicon photonic current sensor based on multimode interference

Bing Wei, Changyun Zhao, Gencheng Wang, Tingge Dai, Jianyi Yang, Kejiang Zhou, and Yubo Li

Vol. 14, Issue 3, 031301 (2016)

Lasers and Laser Optics

Vortices formation induced by femtosecond laser filamentation in a cloud chamber filled with air and helium

Yonghong Liu, Haiyi Sun, Jingjing Ju, Ye Tian, Yafeng Bai, Cheng Wang, Tiejun Wang, Jiansheng Liu, See Leang Chin, and Ruxin Li

Vol. 14, Issue 3, 031401 (2016)

Single-mode hybrid AlGaInAs/Si octagonal-ring microlaser with stable output

Shaoshuai Sui, Mingying Tang, Yuede Yang, Jinlong Xiao, Yun Du, and Yongzhen Huang

Vol. 14, Issue 3, 031402 (2016)

Stimulated Brillouin scattering threshold dependent on temporal characteristics in a kilowatt-peak-power, single-frequency nanosecond pulsed fiber amplifier

Man Hu, Zhao Quan, Jianhua Wang, Kai Liu, Xiaolong Chen, Chun Zhao, Yunfeng Qi, Bing He, and Jun Zhou

Vol. 14, Issue 3, 031403 (2016)

Design of refractive/diffractive hybrid optical elements for beam shaping with large diffraction pattern

Weidong Qu, Huarong Gu, and Qiaofeng Tan

Vol. 14, Issue 3, 031404 (2016)

Simulation study of broadband long-pulsed amplification in high-power laser systems

Hongchao Hui, Junyong Zhang, Xinghua Lu, Jiachen Zhang, Xin Chen, Xiuqing Jiang, Baoqiang Zhu, and Zunqi Lin

Vol. 14, Issue 3, 031405 (2016)

Medical Optics and Biotechnology

Developing a contact probe for rodent fundus imaging in a confocal scanning laser ophthalmoscope

Xiaoyun Jiang, Yichen Ding, Wenyao Wang, Zhiyu Huang, Zhiru Wang, Elie de Lestrange Anginieur, Yue Yu, Jun Li, Mingliang Pu, Qiushi Ren, and Changhui Li

Vol. 14, Issue 3, 031701 (2016)

Nonlinear Optics

Quantum Optics

Quantum Fisher information of triphoton states

Tao Li, Mingyang Li, and Junming Huang

Vol. 14, Issue 3, 032701 (2016)