Chinese Optics Letters

Year: 2016

<Volume: 14, Issue: 5>

21 Article(s)

About the Cover:

Fiber Optics and Optical Communications

Dual-polarization fiber grating laser-based laser Doppler velocimeter

Zeyuan Kuang, Linghao Cheng, Yizhi Liang, Hao Liang, and Bai-Ou Guan

Vol. 14, Issue 5, 050602 (2016)

Combined nonlinear effects for UV to visible wavelength generation in a photonic crystal fiber

Binbin Yan, Jinhui Yuan, Xinzhu Sang, Kuiru Wang, and Chongxiu Yu

Vol. 14, Issue 5, 050603 (2016)

Refractive index and temperature sensing characteristics of an optical fiber sensor based on a tapered single mode fiber/polarization maintaining fiber

Zaihang Yang, Hao Sun, Tingting Gang, Nan Liu, Jiacheng Li, Fei Meng, Xueguang Qiao, and Manli Hu

Vol. 14, Issue 5, 050604 (2016)

Coherent ONU based on 850  μm-long cavity-RSOA for next-generation ultra-dense access network

Guang Yong Chu, Adolfo Lerín, Iván N. Cano, Victor Polo, and Josep Prat

Vol. 14, Issue 5, 050605 (2016)

Temperature-compensated dual-polarization fiber grating laser sensors

Jianming Zhu, Long Jin, Yizhi Liang, Linghao Cheng, and Bai-Ou Guan

Vol. 14, Issue 5, 050606 (2016)

Multi-hop relay-based maritime visible light communication

Hyeong-Ji Kim, Samrat Vikramaditya Tiwari, and Yeon-Ho Chung

Vol. 14, Issue 5, 050607 (2016)

Holography

Multiframe full-field heterodyne digital holographic microscopy

Xiaoyu Lv, Bin Xiangli, Wenxi Zhang, Zhou Wu, Yang Li, Xinxin Kong, and Zhiliang Zhou

Vol. 14, Issue 5, 050901 (2016)

Imaging Systems

Highly efficient mid-infrared metasurface based on metallic rods and plate

Qian Sun, Shuming Wang, Hui Liu, and Shining Zhu

Vol. 14, Issue 5, 051101 (2016)

Lasers and Laser Optics

Nanoscale-resolved patterning on metal hydrazone complex thin films using diode-based maskless laser writing in the visible light regime

Kui Zhang, Zhimin Chen, Yongyou Geng, Yang Wang, and Yiqun Wu

Vol. 14, Issue 5, 051401 (2016)

Ultra-fast diagnosis of shock waves and plasma at front and rear surfaces in the bulk of fused silica induced by an Nd:YAG pulse laser

Qiang Zhou, Rong Qiu, Yong Jiang, Xiang Gao, Yongjia Yang, Huili Wang, and Huan Ren

Vol. 14, Issue 5, 051402 (2016)

Compact phase-lock loop for external cavity diode lasers

Chunhua Wei, Shuhua Yan, Aiai Jia, Yukun Luo, Qingqing Hu, and Zehuan Li

Vol. 14, Issue 5, 051403 (2016)

Diode-pumped composite ceramic Nd:YAG planar waveguide amplifier with 327  mJ output at 100  Hz repetition rate

Jiao Liu, Lin Ge, Liwen Feng, Hao Jiang, Hua Su, Tangjian Zhou, Juntao Wang, Qingsong Gao, and Jiang Li

Vol. 14, Issue 5, 051404 (2016)

Materials

Preliminary study of the damage resistance of type I doubler KDP crystals at 532  nm

Yinbo Zheng, Lei Ding, Xinda Zhou, Rongsheng Ba, Jing Yuan, Honglei Xu, Xiaoyu Yang, Bo Chen, Jin Na, Yajun Li, and Wanguo Zheng

Vol. 14, Issue 5, 051601 (2016)

Investigation of low-temperature cathodoluminescence mechanism of Er-doped GaN thick films by ion implantation

Xiaodan Wang, Yajuan Mo, Xionghui Zeng, Hongmin Mao, Jianfeng Wang, and Ke Xu

Vol. 14, Issue 5, 051602 (2016)

Fabrication and characteristics of silicon-rich oxide thin films with controllable compositions

Shiyu Zhang, Quanjun Pan, Xu Fang, Kening Mao, and Hui Ye

Vol. 14, Issue 5, 051603 (2016)

Optical Design and Fabrication

Optical devices

Graphene field effect transistor-based terahertz modulator with small operating voltage and low insertion loss

Jingbo Liu, Pingjian Li, Yuanfu Chen, Xinbo Song, Fei Qi, Binjie Zheng, Jiarui He, Qiye Wen, and Wanli Zhang

Vol. 14, Issue 5, 052301 (2016)

Tunable multiple plasmon-induced transparency with side-coupled rectangle cavities

Dongdong Liu, Qiubo Fan, Maofei Mei, Jicheng Wang, Yuewu Pan, Daoxiang Teng, and Jian Lu

Vol. 14, Issue 5, 052302 (2016)

Spectroscopy

Study on low-temperature heat treatment of purplish red sapphire

Xiaozhen Han, Yan Kang, Xiao Wu, Xueliang Liu, and Shouguo Guo

Vol. 14, Issue 5, 053001 (2016)