Chinese Optics Letters

Year: 2017

<Volume: 15, Issue: 3>

11 Article(s)

About the Cover:

Research Articles

Diffraction and gratings

Deformation of orbital angular momentum modes in bending ring-core fiber

Haozhe Yan, Shangyuan Li, Zhengyang Xie, Xiaoping Zheng, Cheng Du, Hanyi Zhang, and Bingkun Zhou

Vol. 15, Issue 3, 030501 (2017)

Investigation of Fano resonance in compound resonant waveguide gratings for optical sensing

Jinhua Hu, Xiuhong Liu, Jijun Zhao, and Jun Zou

Vol. 15, Issue 3, 030502 (2017)

Fiber optics and optical communications

Dispersion compensation using high-positive dispersive optical fibers

Mohammad Hadi, Farokh Marvasti, and Mohammad Reza Pakravan

Vol. 15, Issue 3, 030601 (2017)

Carrier-less amplitude and phase modulated visible light communication system based on a constellation-shaping scheme

Zhixin Wang, Mengjie Zhang, Siyuan Chen, and Nan Chi

Vol. 15, Issue 3, 030602 (2017)

Ultra-compact silicon-arrayed waveguide grating routers for optical interconnect systems

Guangyi Song, Jun Zou, and Jianjun He

Vol. 15, Issue 3, 030603 (2017)

Instrumentation, measurement, and metrology

Fault monitoring in passive optical network using code division multiplex-based dual-OTDR traces comparison

Yuxing Yuan, Wei Li, Jilong Han, Qiguang Feng, Haitao Yao, Qiang Zheng, Qianggao Hu, and Shaohua Yu

Vol. 15, Issue 3, 031201 (2017)

Lasers and laser optics

Frequency-stabilized laser system at 1572  nm for space-borne CO2 detection LIDAR

Juan Du, Yanguang Sun, Dijun Chen, Yongji Mu, Minjie Huang, Zhongguo Yang, Jiqiao Liu, Decang Bi, Xia Hou, and Weibiao Chen

Vol. 15, Issue 3, 031401 (2017)

High power single-longitudinal-mode Ho3+:YVO4 unidirectional ring laser

Jing Wu, Youlun Ju, Baoquan Yao, Tongyu Dai, Zhenguo Zhang, Xiaoming Duan, and Yuezhu Wang

Vol. 15, Issue 3, 031402 (2017)

Optical devices

Multimode-interference-based crossing for metal-insulator-metal waveguides

Weijie Mai, Luna Cui, and Li Yu

Vol. 15, Issue 3, 032301 (2017)

X-Ray Optics

Measurement of the spatial coherence of hard synchrotron radiation using a pencil beam

Wenqiang Hua, Guangzhao Zhou, Yuzhu Wang, Ping Zhou, Shumin Yang, Chuanqian Peng, Fenggang Bian, Xiuhong Li, and Jie Wang

Vol. 15, Issue 3, 033401 (2017)