Chinese Optics Letters

Year: 2017

<Volume: 15, Issue: 8>

23 Article(s)

About the Cover:

Research Articles

Fiber optics and optical communications

C-band real-time 400/300  Gb/s OOK bidirectional interconnection over 20  km multicore fibers

Zhenhua Feng, Honglin Ji, Ming Tang, Lilin Yi, Lin Gan, Lei Xue, Qiong Wu, Borui Li, Jiajia Zhao, Weijun Tong, Songnian Fu, Deming Liu, and Weisheng Hu

Vol. 15, Issue 8, 080602 (2017)

Impact of Brillouin amplification on the spatial resolution of noise-correlated Brillouin optical reflectometry

Mingjiang Zhang, Xiaoyi Bao, Jing Chai, Yongning Zhang, Ruixia Liu, Hui Liu, Yi Liu, and Jianzhong Zhang

Vol. 15, Issue 8, 080603 (2017)

Investigation on microwave photonic filter group delay performance

Bijuan Chen, Erwin H. W. Chan, Xinhuan Feng, Xudong Wang, and Bai-Ou Guan

Vol. 15, Issue 8, 080604 (2017)

Generation and time jitter of the loose soliton bunch in a passively mode-locked fiber laser

Zhenhong Wang, Zhi Wang, Yan'ge Liu, Ruijing He, Guangdou Wang, Guang Yang, and Simeng Han

Vol. 15, Issue 8, 080605 (2017)

Geometric Optics

Propagation dynamics of deformed 2D vortex Airy beams

Yingkang Chen, Xiwen Lin, Shuyu Lin, Shaoying Mo, Lingyu Wan, and Yi Liang

Vol. 15, Issue 8, 080801 (2017)

Imaging systems

Time-resolved multiple imaging by detecting photons with changeable wavelengths

Lingjun Kong, Rui Liu, Yu Si, Zhouxiang Wang, Chenghou Tu, Yongnan Li, and Huitian Wang

Vol. 15, Issue 8, 081101 (2017)

Three-dimensional free view reconstruction in axially distributed image sensing 

Chang-Taek Seo, Shin-Won Kang, and Myungjin Cho

Vol. 15, Issue 8, 081102 (2017)

Enhanced quantitative X-ray phase-contrast images using Foucault differential filters

Jaeho Choi and Young-Sung Park

Vol. 15, Issue 8, 081103 (2017)

Instrumentation, measurement, and metrology

Optimization method for star tracker orientation in the sun-pointing mode

Geng Wang, Fei Xing, Minsong Wei, Ting Sun, and Zheng You

Vol. 15, Issue 8, 081201 (2017)

Dark-field detection method of shallow scratches on the super-smooth optical surface based on the technology of adaptive smoothing and morphological differencing

Chen Li, Yongying Yang, Huiting Chai, Yihui Zhang, Fan Wu, Lin Zhou, Kai Yan, Jian Bai, Yibing Shen, Qiao Xu, Hongzhen Jiang, and Xu Liu

Vol. 15, Issue 8, 081202 (2017)

Entanglement-free determination of pretilt angles of twisted nematic liquid-crystal cells by phase measurement

Che-Wen Chiang, Ping-Chun Lin, and Kei-Hsiung Yang

Vol. 15, Issue 8, 081203 (2017)

Integrated optics

Polarization insensitive arrayed-input spectrometer chip based on silicon-on-insulator echelle grating

Minyue Yang, Mingyu Li, and Jianjun He

Vol. 15, Issue 8, 081301 (2017)

Lasers and laser optics

Observation of intracavity electromagnetically induced transparency in Cs vapor coupled with a standing-wave cavity

Haitao Zhou, Shaona Che, Pengcheng Zuo, Yuhong Han, and Dan Wang

Vol. 15, Issue 8, 081401 (2017)

Broad-area laser diodes with on-chip combined angled cavity

Zefeng Lu, Lijie Wang, Zhide Zhao, Shili Shu, Guanyu Hou, Huanyu Lu, Sicong Tian, Cunzhu Tong, and Lijun Wang

Vol. 15, Issue 8, 081402 (2017)

Materials

Energy transfer between Ce3+ and Sm3+ in Zn2GeO4 phosphor with the native defects for light-emitting diodes

Yushuang Qi, Lei Zhao, Wenjuan Bian, Xue Yu, Xuhui Xu, and Jianbei Qiu

Vol. 15, Issue 8, 081601 (2017)

Nonlinear optics

Matrix formalism for radiating polarization sheets in multilayer structures of arbitrary composition

Hui Shi, Yu Zhang, Hongqing Wang, and Weitao Liu

Vol. 15, Issue 8, 081901 (2017)

Influence of laser contrast on high-order harmonic generation from solid-density plasma surfaces 

Jian Gao, Feng Liu, Xulei Ge, Yanqing Deng, Guobo Zhang, Yuan Fang, Wenqing Wei, Su Yang, Xiaohui Yuan, Min Chen, Zhengming Sheng, and Jie Zhang

Vol. 15, Issue 8, 081902 (2017)

Optical devices

4×25GHz uni-traveling carrier photodiode arrays monolithic with InP-based AWG demultiplexers using the selective area growth technique

Han Ye, Qin Han, Qianqian Lv, Pan Pan, Junming An, Xiaohong Yang, Yubing Wang, and Rongrui Liu

Vol. 15, Issue 8, 082301 (2017)

Noise suppression for the detection laser of a nuclear magnetic resonance gyroscope based on a liquid crystal variable retarder

Binquan Zhou, Guanqun Lei, Linlin Chen, Wenfeng Wu, Zhuo Wang, Xiaofeng Meng, and Jiancheng Fang

Vol. 15, Issue 8, 082302 (2017)

Optics at Surfaces

Multiple directional enhanced light source through a periodic metal grating structure

Le Yu, Xiao Xiong, Di Liu, Lantian Feng, Ming Li, Linjun Wang, Guoping Guo, Guangcan Guo, and Xifeng Ren

Vol. 15, Issue 8, 082401 (2017)

Remote Sensing and Sensors

Far-field outdoor experimental demonstration of down-looking synthetic aperture ladar

Guangyuan Li, Zhiyong Lu, Yu Zhou, Jianfeng Sun, Qian Xu, Chenzhe Lao, Hongyu He, Guo Zhang, and Liren Liu

Vol. 15, Issue 8, 082801 (2017)

Spectroscopy

Noninvasive blood glucose detection using a miniature wearable Raman spectroscopy system

Yi Zheng, Xiangping Zhu, Zhe Wang, Zongyu Hou, Fei Gao, Rongzhi Nie, Xiaoxia Cui, Jiangbo She, and Bo Peng

Vol. 15, Issue 8, 083001 (2017)