Chinese Optics Letters

Year: 2018

<Volume: 16, Issue: 2>

20 Article(s)

About the Cover:

Special issue on photonics based on two-dimensional noncarbon materials.

Special Issue on Photonics based on 2D noncarbon materials

Editorial for special issue on photonics based on two-dimensional noncarbon materials

Han Zhang, Haibo Zeng, and Qiaoliang Bao

Vol. 16, Issue 2, 020001 (2018)

Highly responsive broadband black phosphorus photodetectors

Yan Liu, Tian Sun, Weiliang Ma, Wenzhi Yu, Shivananju B. Nanjunda, Shaojuan Li, and Qiaoliang Bao

Vol. 16, Issue 2, 020002 (2018)

All-optical modulator based on MoS2-PVA thin film

Yifang Wang, Kan Wu, and Jianping Chen

Vol. 16, Issue 2, 020003 (2018)

Passively Q-switched green laser operation using CdTe/CdS quantum dots (Invited Paper)

Xigun Yan, Saiyu Luo, Bin Xu, Huiying Xu, Zhiping Cai, Jingzhou Li, Hongxing Dong, Long Zhang, and Zhengqian Luo

Vol. 16, Issue 2, 020005 (2018)

Layer-number determination of two-dimensional materials by optical characterization

You Zheng, Changyong Lan, Zhifei Zhou, Xiaoying Hu, Tianying He, and Chun Li

Vol. 16, Issue 2, 020006 (2018)

High-power MoTe2-based passively Q-switched erbium-doped fiber laser

Mengli Liu, Wenjun Liu, Peiguang Yan, Shaobo Fang, Hao Teng, and Zhiyi Wei

Vol. 16, Issue 2, 020007 (2018)

High-power all-fiber 1.0/1.5 μm dual-band pulsed MOPA source

Xiaogang Ge, Jun Yu, Weiqi Liu, Shuangchen Ruan, Chunyu Guo, Yewang Chen, Peiguang Yan, and Ping Hua

Vol. 16, Issue 2, 020010 (2018)

516 mW, nanosecond Nd:LuAG laser Q-switched by gold nanorods

Guangju Zhang, Tinghao Liu, Yijie Shen, Chujun Zhao, Bin Huang, Zhe Kang, Guanshi Qin, Qiang Liu, and Xing Fu

Vol. 16, Issue 2, 020011 (2018)

Graphene/MoS2 heterostructure: a robust mid-infrared optical modulator for Er3+-doped ZBLAN fiber laser

Pinghua Tang, Yue Tao, Yuliang Mao, Man Wu, Zongyu Huang, Shengnan Liang, Xinhang Chen, Xiang Qi, Bin Huang, Jun Liu, and Chujun Zhao

Vol. 16, Issue 2, 020012 (2018)

Graphene oxide for diode-pumped Tm:YLF passively Q-switched laser at 2 μm

Yuqian Zu, Cheng Zhang, Yongjing Wu, Jingjing Liu, Jie Liu, and Yonggang Wang

Vol. 16, Issue 2, 020013 (2018)

Tunable passively Q-switched ytterbium-doped fiber laser with mechanically exfoliated GaSe saturable absorber

H. Ahmad, S. N. Aidit, S. I. Ooi, and Z. C. Tiu

Vol. 16, Issue 2, 020014 (2018)

Silver nanorods absorber for passively Q-switched Nd,Gd:CaF2 laser

Yongjing Wu, Siyuan Pang, Yuqian Zu, Qianqian Peng, Jimin Yang, Jie Liu, and Liangbi Su

Vol. 16, Issue 2, 020015 (2018)

Dual-wavelength Bi2Se3-based passively Q-switching Nd3+-doped glass all-fiber laser

Xiaofeng Rong, Saiyu Luo, Wensong Li, Shuisen Jiang, Xigun Yan, Xiaofeng Guan, Zhiyong Zhou, Bin Xu, Nan Chen, Degui Wang, Huiying Xu, and Zhiping Cai

Vol. 16, Issue 2, 020016 (2018)

Enhanced saturable absorption of MoS2 black phosphorus composite in 2 μm passively Q-switched Tm: YAP laser

Yang Xue, Zhenda Xie, Zhilin Ye, Xiaopeng Hu, Jinlong Xu, and Han Zhang

Vol. 16, Issue 2, 020018 (2018)

Passively harmonic mode-locked erbium-doped fiber laser at a 580  MHz repetition rate based on carbon nanotubes film

Qianqian Huang, Tianxing Wang, Chuanhang Zou, Mohammed AlAraimi, Aleksey Rozhin, and Chengbo Mou

Vol. 16, Issue 2, 020019 (2018)

2  μm mode-locking laser performances of sol-gel-fabricated large-core Tm-doped silica fiber

Yan Ren, Zhipeng Qin, Guoqiang Xie, Zhen Qiao, Ting Hai, Peng Yuan, Jingui Ma, Liejia Qian, Shikai Wang, Chunlei Yu, and Lili Hu

Vol. 16, Issue 2, 020020 (2018)