Chinese Optics Letters

Year: 2018

<Volume: 16, Issue: 4>

20 Article(s)

About the Cover:

Hybrid optical/mm-wave access network with beamforming capabilities. CO, central office; MCF, multi-core fiber; RAU, radio access unit.

Research Articles

Atomic and Molecular Physics

Long-distance characterization of high-quality laser-wakefield-accelerated electron beams

Ming Fang, Wentao Wang, Zhijun Zhang, Jiansheng Liu, Changhai Yu, Rong Qi, Zhiyong Qin, Jiaqi Liu, Ke Feng, Ying Wu, Cheng Wang, Tao Liu, Dong Wang, Yi Xu, Fenxiang Wu, Yuxin Leng, Ruxin Li, and Zhizhan Xu

Vol. 16, Issue 4, 040201 (2018)

Angular momentum distribution in strong-field frustrated tunneling ionization

Jintai Liang, Ruozhou Zhang, Xiaomeng Ma, Yueming Zhou, and Peixiang Lu

Vol. 16, Issue 4, 040202 (2018)

Controlling nonadiabatic spectral redshift of high-order harmonic using two orthogonally polarized laser fields

Hongmei Wu, Shengjun Yue, Jinbin Li, Silin Fu, Bitao Hu, and Hongchuan Du

Vol. 16, Issue 4, 040203 (2018)

Fiber optics and optical communications

Resonator integrated optic gyro based on multilevel laser frequency lock-in technique

Ziwen Pan, Chengfei Zhang, Chengfeng Xie, Yongqiu Zheng, Haotian Li, Jun Tang, and Jun Liu

Vol. 16, Issue 4, 040601 (2018)

Simultaneous measurement of axial strain and temperature based on twisted fiber structure

Xinyue Jiang, Ping Lu, Yuan Sun, Hao Liao, Deming Liu, Jiangshan Zhang, and Hui Liao

Vol. 16, Issue 4, 040602 (2018)

50 GHz optical true time delay beamforming in hybrid optical/mm-wave access networks with multi-core optical fiber distribution 

Álvaro Morales, Idelfonso Tafur Monroy, Fredrik Nordwall, and Tommi Sørensen

Vol. 16, Issue 4, 040603 (2018)

SER estimation method for 56 GBaud PAM-4 transmission system

Aadil Raza, Kangping Zhong, Salman Ghafoor, Saeed Iqbal, Muhammad Adeel, Shahid Habib, Muhammad Fasih Uddin Butt, and Chao Lu

Vol. 16, Issue 4, 040604 (2018)

Investigation on an all-optical intensity modulator based on an optical microfiber coupler

Yang Yu, Qiang Bian, Nan Zhang, Yang Lu, Xueliang Zhang, and Junbo Yang

Vol. 16, Issue 4, 040605 (2018)

Regenerated fiber Bragg grating for fiber laser sensing at high temperatures

Yumin Zhang, Dandan Rong, Lianqing Zhu, Mingli Dong, and Fei Luo

Vol. 16, Issue 4, 040606 (2018)

Investigation on the pre-compensation and post-„compensation cascaded multi-channel-chirped fiber Bragg gratings for a repeaterless transmission system

K. Khairi, H. Fong Kok, Z. Lambak, M. I. Abdan, M. A. Farhan, M. H. Othman, M. L. H. Jamaluddin, S. A. Mohamad Rofie, Tee Din Chai, K. Chia Ching, A. Mohd. Ramli, M. A. Mokhtar, S. A. Syed Ahmad, M. Mokhtar, S. B. Ahmad Anas, and M. A. Mahdi

Vol. 16, Issue 4, 040607 (2018)

Fourier Optics and Signal Processing

Extracting cavity and pulse phases from limited data for coherent pulse stacking

Yilun Xu, Russell Wilcox, John Byrd, Lawrence Doolittle, Qiang Du, Gang Huang, Yawei Yang, Tong Zhou, Lixin Yan, Wenhui Huang, and Chuanxiang Tang

Vol. 16, Issue 4, 040701 (2018)

Image processing

Distortion correction for the elemental images of integral imaging by introducing the directional diffuser

Xunbo Yu, Xinzhu Sang, Xin Gao, Shenwu Yang, Boyang Liu, Duo Chen, Binbin Yan, and Chongxiu Yu

Vol. 16, Issue 4, 041001 (2018)

Imaging systems

Depth resolution improvement of streak tube imaging lidar system using three laser beams

Zhaodong Chen, Rongwei Fan, Guangchao Ye, Tong Luo, Jiayu Guan, Zhigang Zhou, and Deying Chen

Vol. 16, Issue 4, 041101 (2018)

Round-trip imaging through scattering media based on optical transmission matrix

Bin Zhuang, Chengfang Xu, Yi Geng, Guangzhi Zhao, Hui Chen, Zhengquan He, Zhaoxin Wu, and Liyong Ren

Vol. 16, Issue 4, 041102 (2018)

Lasers and laser optics

Numerical model and experimental demonstration of high precision ablation of pulse CO2 laser

Ting He, Chaoyang Wei, Zhigang Jiang, Zhen Yu, Zhen Cao, and Jianda Shao

Vol. 16, Issue 4, 041401 (2018)

Nonlinear optics

Optimization of highly efficient terahertz generation in lithium niobate driven by Ti:sapphire laser pulses with 30  fs pulse duration

Xiaojun Wu, Shusu Chai, Jinglong Ma, Baolong Zhang, Chenyi Xia, Zhaoji Fang, Deyin Kong, Jinguang Wang, Hao Liu, Changqing Zhu, Xuan Wang, Cunjun Ruan, and Yutong Li

Vol. 16, Issue 4, 041901 (2018)

Nonlinear optical characterization of single β-barium-borate nanocrystals using second-harmonic confocal microscopy

Rodrigo G. dos Santos, Lauro J. Q. Maia, Cid B. de Araújo, and Leonardo de S. Menezes

Vol. 16, Issue 4, 041902 (2018)

Micro/nano-fiber-based source of heralded single photons at the telecom band

Jie Su, Liang Cui, Yuhang Li, and Xiaoying Li

Vol. 16, Issue 4, 041903 (2018)

Optical devices

Ultrafast Optics

Octave-spanning visible supercontinuum generation from an aluminum nitride single crystal pumped by a 355  nm nanosecond pulse

Chunbo Li, Xikui Ren, Honglei Wu, Ruisheng Zheng, Junqing Zhao, Deqin Ouyang, Chenlin Du, Peiguang Yan, and Shuangchen Ruan

Vol. 16, Issue 4, 043201 (2018)