Chinese Optics Letters

Year: 2019

<Volume: 17, Issue: 4>

20 Article(s)

About the Cover:

Intensity distributions of AAVBs with l = 3 for different values of m = 0, 1.6, 3.0, and 5.0 after propagation through a turbulent optical channel.

Reviews

Fiber optics and optical communications

A tutorial on laser-based lighting and visible light communications: device and technology [Invited]

Yujian Guo, Omar Alkhazragi, Chun Hong Kang, Chao Shen, Yuan Mao, Xiaobin Sun, Tien Khee Ng, and Boon S. Ooi

Vol. 17, Issue 4, 040601 (2019)

Impact of optical–electrical conversion responsivity in sub-sampled photonic analog-to-digital converter

Fan Yang, Weiwen Zou, Lei Yu, Shaofu Xu, and Jianping Chen

Vol. 17, Issue 4, 040602 (2019)

FP cavity and FBG cascaded optical fiber temperature and pressure sensor

Hui Li, Qingchao Zhao, Shaodong Jiang, Jiasheng Ni, and Chang Wang

Vol. 17, Issue 4, 040603 (2019)

Research Articles

Atmospheric and oceanic optics

Free-space propagation of autofocusing Airy vortex beams with controllable intensity gradients 

Xu Yan, Lixin Guo, Mingjian Cheng, and Shuirong Chai

Vol. 17, Issue 4, 040101 (2019)

Atomic and Molecular Physics

Zeeman slowing atoms using the magnetic field from a magneto-optical trap 

Wen Yan, Yuan Yao, Yuxin Sun, Hoyt W. Chad, Yanyi Jiang, and Longsheng Ma

Vol. 17, Issue 4, 040201 (2019)

Micro-fabrication process of vapor cells for chip-scale atomic clocks

Yanjun Zhang, Yunchao Li, Xuwen Hu, Lu Zhang, Zhaojun Liu, Kaifang Zhang, Shihao Mou, Shougang Zhang, and Shubin Yan

Vol. 17, Issue 4, 040202 (2019)

Diffraction and gratings

Angular filtering by volume Bragg grating in photothermorefractive glass for nanosecond laser pulse

Baoxing Xiong, Fan Gao, Xiang Zhang, and Xiao Yuan

Vol. 17, Issue 4, 040501 (2019)

Imaging systems

Terahertz imaging using an optical frequency comb source

Dixiang Shao, Chen Yao, Tao Zhou, Rong Zhang, Zhanglong Fu, Songlin Zhuang, and Juncheng Cao

Vol. 17, Issue 4, 041101 (2019)

Instrumentation, measurement, and metrology

A miniaturized system for measurement of the refractive index of sub-microliter liquid 

Minghui Chen, Wenyu Jia, Jintao He, Martial Geiser, and Gang Zheng

Vol. 17, Issue 4, 041201 (2019)

Integrated optics

Integrated optoelectronic chip pair for transmitting and receiving optical signals simultaneously

Kai Liu, Qi Wei, Yongqing Huang, Xiaofeng Duan, Qi Wang, Xiaomin Ren, and Shiwei Cai

Vol. 17, Issue 4, 041301 (2019)

Lasers and laser optics

Gold nanorods as saturable absorbers for the passively Q-switched Nd:LLF laser at 1.34  μm

Qizhang Qian, Nan Wang, Shengzhi Zhao, Guiqiu Li, Tao Li, Dechun Li, Kejian Yang, Jie Zang, and Houyi Ma

Vol. 17, Issue 4, 041401 (2019)

High contrast linking six lasers to a 1  GHz Yb:fiber laser frequency comb

Yuxuan Ma, Fei Meng, Yan Wang, Aimin Wang, and Zhigang Zhang

Vol. 17, Issue 4, 041402 (2019)

Generation of few-cycle laser pulses by coherent synthesis based on a femtosecond Yb-doped fiber laser amplification system

Aichen Ge, Bowen Liu, Wei Chen, Haochen Tian, Youjian Song, Lu Chai, and Minglie Hu

Vol. 17, Issue 4, 041403 (2019)

Hybrid femtosecond laser system based on a Yb:KGW regenerative amplifier for NP polarization

Dongyu Yan, Bowen Liu, Yuxi Chu, Huanyu Song, Lu Chai, Minglie Hu, and Chingyue Wang

Vol. 17, Issue 4, 041404 (2019)

Materials

Fractional density of states and the overall spontaneous emission control ability of a three-dimensional photonic crystal

Menglin Chen, Zhijun Luo, Yanan Liu, and Zongsong Gan

Vol. 17, Issue 4, 041601 (2019)

Arbitrary linear THz wave polarization converter with cracked cross meta-surface

Han Sun, Lan Wang, Yaxin Zhang, Shixiong Liang, Jiaguang Han, Feng Lan, Xinlan Zhou, and Ziqiang Yang

Vol. 17, Issue 4, 041602 (2019)

Medical optics and biotechnology

Spectral domain optical coherence tomography with sub-micrometer sensitivity for measurement of central corneal thickness

Lida Zhu, Yi Wang, Yi Yuan, Hongxian Zhou, Yuqian Zhao, and Zhenhe Ma

Vol. 17, Issue 4, 041701 (2019)

Sensing of ultrasonic fields based on polarization parametric indirect microscopic imaging

Yun Cao, Jichuan Xiong, Xuefeng Liu, Zhiying Xia, Weize Wang, N. P. Yadav, and Weiping Liu

Vol. 17, Issue 4, 041702 (2019)

Remote Sensing and Sensors

Theoretical study on negative permittivity of the material producing sharp surface plasmon resonance dips

Dejing Gong, Yinquan Yuan, Lei Liang, and Minghong Yang

Vol. 17, Issue 4, 042801 (2019)