Chinese Optics Letters

Year: 2020

<Volume: 18, Issue: 3>

15 Article(s)

About the Cover:

Visual system for microscopic temperature measurement of porous graphene based on CLCMs. The inset shows the distribution of CLCMs on the porous graphene.

Research Articles

Atomic and Molecular Optics

Laser frequency instability of 6 × 10−16 using 10-cm-long cavities on a cubic spacer

Xiaotong Chen, Yanyi Jiang, Bo Li, Hongfu Yu, Haifeng Jiang, Tao Wang, Yuan Yao, and Longsheng Ma

Vol. 18, Issue 3, 030201 (2020)

Diffraction and Gratings

Scalable Talbot effect of periodic array objects

Rui Yang, Zhenfa Xue, Zhiyong Shi, Liqiang Zhou, and Linwei Zhu

Vol. 18, Issue 3, 030501 (2020)

Fiber Optics and Optical Communications

Tunable fiber-tip lens based on thermo-optic effect of amorphous silicon

Ping Li, Jing Liu, Peng Huang, Xingyu Zhang, Jinhui Shi, Libo Yuan, and Chunying Guan

Vol. 18, Issue 3, 030602 (2020)

Hollow-core photonic quasicrystal fiber with high birefringence and ultra-low nonlinearity

Zhuang Huo, Exian Liu, and Jianjun Liu

Vol. 18, Issue 3, 030603 (2020)

Integrated Optics

Wavelength-mode pulse interleaver on the silicon photonics platform

Xinyi Wang, Gangqiang Zhou, Zhengtao Jin, Liangjun Lu, Guiling Wu, Linjie Zhou, and Jianping Chen

Vol. 18, Issue 3, 031301 (2020)

Lasers and Laser Optics

Laser diode pumped high-energy single-frequency Er:YAG laser with hundreds of nanoseconds pulse duration 

Shanghua Li, Qing Wang, Rui Song, Fangfang Hou, Mingwei Gao, and Chunqing Gao

Vol. 18, Issue 3, 031401 (2020)

Generation of 131 fs mode-locked pulses from 2.8 μm Er:ZBLAN fiber laser 

Hongan Gu, Zhipeng Qin, Guoqiang Xie, Ting Hai, Peng Yuan, Jingui Ma, and Liejia Qian

Vol. 18, Issue 3, 031402 (2020)

Generation of nanosecond 2.65 μm pulses and pulse narrowing in fiber-bulk Ho3+:YAG laser pumped gain-switched Cr2+:CdSe laser

Hengkang Zhang, Encai Ji, Bin Zhang, Yi Chen, Baoquan Yao, and Qiang Liu

Vol. 18, Issue 3, 031403 (2020)

Nanophotonics

Optical Sensing, Measurements, and Metrology

Visual measurement of the microscopic temperature of porous graphene based on cholesteric liquid crystal microcapsules 

Haoyan Jiang, Yaoyi Tang, Xiaohan Zeng, Ruiwen Xiao, Peng Lü, Lei Wang, and Yanqing Lu

Vol. 18, Issue 3, 031201 (2020)

Current sensor based on an atomic magnetometer for DC application

Guozhu Li, Qing Xin, Xuxing Geng, Zhi Liang, Shangqing Liang, Guangming Huang, Gaoxiang Li, and Guoqing Yang

Vol. 18, Issue 3, 031202 (2020)

Other Areas of Optics

Influence of γ-Fe2O3 nanoparticles doping on the image sticking in VAN-LCD

Ningning Liu, Mohan Wang, Zongyuan Tang, Lin Gao, Shuai Jing, Na Gao, Hongyu Xing, Xiangshen Meng, Zhenghong He, Jian Li, Minglei Cai, Xiaoyan Wang, and Wenjiang Ye

Vol. 18, Issue 3, 033501 (2020)

Ultrafast Optics

Harmonically pump a femtosecond optical parametric oscillator to 1.13 GHz by a femtosecond 515 nm laser

Jiajun Song, Xianghao Meng, Zhaohua Wang, Xianzhi Wang, Wenlong Tian, Jiangfeng Zhu, Shaobo Fang, Hao Teng, and Zhiyi Wei

Vol. 18, Issue 3, 033201 (2020)

Vision, Color, and Visual Optics

The von Kries chromatic adaptation transform and its generalization

Cheng Gao, Zhifeng Wang, Yang Xu, Manuel Melgosa, Kaida Xiao, Michael H. Brill, and Changjun Li

Vol. 18, Issue 3, 033301 (2020)