Acta Optica Sinica

Year: 2011

<Volume: 31, Issue: 7>

48 Article(s)

About the Cover:

Thin Films

Determination of Optical Constants of LaF3 Films from Spectrophotometric Measurements

Chun Guo, Dawei Lin, Yundong Zhang, and Bincheng Li

Vol. 31, Issue 7, 731001 (2011)

Design of an Irregularly Shaped DBR for Thin Film Solar Cells

Zhou Zhou, Jian Zhou, Xiaowei Sun, and Huizu Tan

Vol. 31, Issue 7, 731002 (2011)

Imaging Systems

On-Orbit MTF Measurement of High Resolution Satellite Optical Camera Using Periodic Targets

Weiwei Xu, Liming Zhang, Benyong Yang, and Hongyao Chen

Vol. 31, Issue 7, 711001 (2011)

Ghost Imaging via Compressive Sampling Based on Digital Micromirror Device

Minghai Lu, Xia Shen, and Shensheng Han

Vol. 31, Issue 7, 711002 (2011)

Atmospheric and oceanic optics

Numerical Simulation of Underwater Inelastic Scattering Effect on Remote-Sensing Reflectance

Bangyi Tao, Zhihua Mao, Haiqing Huang, and Qiankun Zhu

Vol. 31, Issue 7, 701001 (2011)

Improved Retrieval Algorithm of Trace Gas from Ground-Based Infrared Ultraspectral Data

Cheng Jiang, Huijie Zhao, and Na Li

Vol. 31, Issue 7, 701002 (2011)

Seawater Salinity Measurement System Based on Prism Model Multi-Refraction

Shizhe Chen, Shixuan Liu, Xiutao Fan, Li Zhao, Xiaoyan Wang, and Min Li

Vol. 31, Issue 7, 701003 (2011)

Optical Properties of Chromophoric Dissolved Organic Matter and Particulates in Sea Ice in Liaodong Bay

Zhantang Xu, Yuezhong Yang, Wenxi Cao, Guifen Wang, Zhaohua Sun, Wen Zhou, and Lin Wang

Vol. 31, Issue 7, 701004 (2011)

Scattering of Particles in the Atmosphere and their Influence on Celestial Polarization Patterns

Lianghai Wu, Jun Gao, Zhiguo Fan, and Junjun He

Vol. 31, Issue 7, 701005 (2011)

Demodulating Atmospheric Turbulence Random Phase Difference Based on Hilbert Transform

Shumei Xiao, Haiping Mei, Xianmei Qian, and Ruizhong Rao

Vol. 31, Issue 7, 701006 (2011)

Nonlinear Optics

A New Method Using Chirp-Matching OPCPA Scheme for Improving Signal-to-Noise Ratio of Ultrashort Laser Pulse

Shuguang Zeng, Bin Zhang, Xianhua Li, Nianchun Sun, and Zhan Sui

Vol. 31, Issue 7, 719001 (2011)

Nonlinear Coupled-Mode Equations for Guided Optical Waves in Elliptically Birefringent Magneto-Optical Fibers

Xiaojing Zhou, Baojian Wu, Feng Wen, and Zhi Li

Vol. 31, Issue 7, 719003 (2011)

Spectroscopy

Calculations on Optical Path Difference of a High Resolution Reflecting Scanning Fourier Transform Spectrometry

Ruyi Wei, Xuemin Zhang, Jinsong Zhou, Sizhong Zhou, Xiaohui Gao, Junxia Wei, and Le Wang

Vol. 31, Issue 7, 730001 (2011)

Influence of Silver Nanoparticles on the Upconversion Properties in Tm3+/Yb3+ Codoped Bismuth Germanate Glasses

Yi Wu, Tiefeng Xu, Xiang Shen, Shixun Dai, Qiuhua Nie, Xunsi Wang, Bao′an Song, Wei Zhang, and Changgui Lin

Vol. 31, Issue 7, 730002 (2011)

Fiber Optics and Optical Communications

Design of New Type Single-Polarization Single-Mode Photonic Crystal Fiber with Wide Bandwidth

Pengcheng Geng, Weigang Zhang, Shanshan Zhang, and Juan Ruan

Vol. 31, Issue 7, 706001 (2011)

Free Space Optical Multiple-Input Multiple-Output Communication Based on Intensity Superposition Code

Guhao Zhao, Shanghong Zhao, Yongjun Li, Xiang Wang, and Zhihang Zhu

Vol. 31, Issue 7, 706002 (2011)

Phase Noise Analysis of Optical Frequency Domain Reflectometry

Weilin Xie, Yi Dong, Qian Zhou, Le Chang, Hao He, and Weisheng Hu

Vol. 31, Issue 7, 706003 (2011)

Study on Generation of All-Optical Orthogonal Frequency Division Multiplexing Signals Based Multi-Tones Modulation

Shumin Zou, Yufeng Shao, Xi Zheng, Wuliang Fang, Xinying Li, and Nan Chi

Vol. 31, Issue 7, 706004 (2011)

Polarization Diversity Technology and Its Application in Fiber Optic Sensors

Ming Ni, Chunyan Cao, Zhengliang Hu, and Xueliang Zhang

Vol. 31, Issue 7, 706005 (2011)

Study on Contrast Transfer Function of Fiber-Optic Image Bundles

Xu He and Yang Xian

Vol. 31, Issue 7, 706006 (2011)

Femtosecond Laser Micro-Machined V-Shaped Fiber Micro-Cavity and Its Interference Spectrum Characteristics

Weigang Zhang, Zhuolin Liu, and Limei Yin

Vol. 31, Issue 7, 706007 (2011)

Optical Design and Fabrication

Optical System Design of Imaging Velocity Interferometer System for Any Reflector

Tao Xu, Feng Wang, Xiaoshi Peng, and Shenye Liu

Vol. 31, Issue 7, 722001 (2011)

Study on Elimination of "Imprinting Effect" of Lightweight Reflector

Xianyun Zhong, Qinglan Xu, and Bin Fan

Vol. 31, Issue 7, 722002 (2011)

Machine Vision

Three-Dimensional Reconstruction Method of Large Axisymmetric Forge Workpieces

Hongbin Lin, Bin Liu, and Yucun Zhang

Vol. 31, Issue 7, 715001 (2011)

Brick Stack Anomaly Detection and Recognition Based on Machine Vision

Shoubing Xiang, Guangda Su, Jiansheng Chen, Jing Liu, and Xiaohui Tan

Vol. 31, Issue 7, 715002 (2011)

Lasers and Laser Optics

Passively Mode Locking of Nd:YVO4 Laser with Grin Lens as Optical Coupler

Bingyuan Zhang, Guoju Wang, Jingliang He, Wenjun Wang, Xuexi Gao, and Yunlong Liu

Vol. 31, Issue 7, 714001 (2011)

Dislocation Configurations Induced by Laser Shock Processing of 2A02 Aluminum Alloy

Xinmin Luo, Jingwen Zhang, Hui Ma, Yongkang Zhang, Kangmin Chen, Xudong Ren, and Kaiyu Luo

Vol. 31, Issue 7, 714002 (2011)

Study of Digitized Automatic Phase Locking Based on Field Programmable Gate Array

Xiangchun Ma, Hongxin Zou, Yong Shen, and Chenglin Tian

Vol. 31, Issue 7, 714003 (2011)

Frequency Locking of a Laser to a Ring-Cavity Using a Nonlinear Crystal Based on the Hnsch-Couillaud Technique

Zhixin Li, Yongzhi Zhang, Xiaojuan Yan, Le Wang, Zhiyu Hu, Weiguang Ma, Lei Zhang, Wangbao Yin, and Suotang Jia

Vol. 31, Issue 7, 714004 (2011)

Quantum Optics

Influence of Time Jitter on Quantum Bit Error Rate of Phase-Coding Quantum Key Distribution System

Shuai Chen, Jindong Wang, Pingping Zhong, Zhengjun Wei, and Songhao Liu

Vol. 31, Issue 7, 727001 (2011)

Vision, Color, and Visual Optics

Research on Six-Color Separation Model Based on Subarea Neugebauer Equations

Ming Zhu, Zhen Liu, and Guangxue Chen

Vol. 31, Issue 7, 733001 (2011)

Research on Optical Properties of Hierarchical Structure in Butterfly Wing Scales Based on Rigorous Coupled-Wave Analysis

Xuefeng Yang, Tielin Shi, Haibo Zuo, Xuan Jiang, and Guanglan Liao

Vol. 31, Issue 7, 733002 (2011)

Physical Optics

Simulation on Localized Surface Plasmon Resonance Behaviors of Nanosized PMMA/Ag Core-Shell Structure

Qiang Li, Lianzhou Wang, Gaoqing Lu, Yao Huang, and Xianfang Zhu

Vol. 31, Issue 7, 726001 (2011)

Research on Nonlinear Error Compensation Method for Single-Frequency Laser Interferometer

Liyan Li, Bing Wu, Yonggui Yuan, Yong Wei, Jun Yang, and Libo Yuan

Vol. 31, Issue 7, 726003 (2011)

Diffraction and Gratings

Compensation Effects between Parameter Errors of Flat-Field Holographic Concave Gratings

Peng Kong, Yuguo Tang, Bayanheshig , Wenhao Li, Xin Tan, and Jinjiang Cui

Vol. 31, Issue 7, 705001 (2011)

Testing Process and Result Revising on Instrument for Plane Grating Diffraction Efficiency

Jieting Kou, Bayanheshig , Yuguo Tang, Xiangdong Qi, and Hongzhu Yu

Vol. 31, Issue 7, 705002 (2011)

Medical optics and biotechnology

Quantitative Evaluation of Magnetic Resonance Imaging-Guided Diffuse Optical Tomography

Wenqing Liu, Chunxiao Chen, and Jiani Wu

Vol. 31, Issue 7, 717001 (2011)

仪器, 测量与计量

Effect of Gravity Deformation on Optical Performance of Super-Accuracy Fizeau Interferometer

Jian Zhang, Weiqi Liu, Rudong Wang, Yusi Kang, Rui Feng, Zhonglun Wei, and Hua Liu

Vol. 31, Issue 7, 712001 (2011)

Instrumentation, Measurement and Metrology

Three-Dimensional Shape Measurement Based on Single-Shot Color Fringe Projection of Sinusoidal Grating

Meiling Dai, Fujun Yang, Xiaolei Du, and Xiaoyuan He

Vol. 31, Issue 7, 712002 (2011)

Simulation System of Improved Non-Contact On-Line Palmprint Recognition

Weiqi Yuan and Suyue Feng

Vol. 31, Issue 7, 712003 (2011)

Image Displacement Measurement Using Double Phase-Encoding Joint Transform Correlator

Chaoyue Dai, Peng Ge, Qi Li, Huajun Feng, and Zhihai Xu

Vol. 31, Issue 7, 712004 (2011)

Single-Grating Optical System of Imaging Spectrometer with High Resolution for Ionosphere Detection

Lei Yu, Shurong Wang, Yi Qu, Guanyu Lin, and Zhenduo Zhang

Vol. 31, Issue 7, 712005 (2011)

Research on Measurement Method of Image Motion of Space Camera Based on Optical Correlator

Chao Fan, Yingcai Li, Hongliang Fu, and Yitao Liang

Vol. 31, Issue 7, 712006 (2011)

A Fast Inversion Method for Water Droplet Size Determination in Scattering Light Measurement

Wei Wu, Shiqiao Qin, and Zhuqing Huang

Vol. 31, Issue 7, 712008 (2011)