Acta Optica Sinica

Year: 2014

<Volume: 34, Issue: 2>

51 Article(s)

About the Cover:

Research Article

Optical and SAR Image Registration Based on Cluster Segmentation and Mathematical Morphology

Zhishe Wang, Fengbao Yang, Li′e Ji, and Lei Chen

Vol. 34, Issue 2, 215002 (2014)

Thin Films

Method of Characterizing and Testing the Optical Performance of Metal Grid Transparent Conductive Films

Yanfang Xu, Xiu Li, Wei Liu, Jun Ran, and Luhai Li

Vol. 34, Issue 2, 231001 (2014)

Design of Reflective Multichannel Filter Based on Characteristics of Photonic Band Gap

Zhiyu He, Hongfei Jiao, Xinbin Cheng, Jinlong Zhang, and Zhanshan Wang

Vol. 34, Issue 2, 231002 (2014)

Effects of AlN Interlayer on Growth of GaN Films on Silicon Substrate

Junlin Liu, Chuanbing Xiong, Haiying Cheng, Jianli Zhang, Qinghua Mao, Xiaoming Wu, Zhijue Quan, Xiaolan Wang, Guangxu Wang, Chunlan Mo, and Fengyi Jiang

Vol. 34, Issue 2, 231003 (2014)

Materials

Imaging Systems

High Precision Matching and 3D Surface Reconstruction of Chang′E 1 Lunar Images

Zunshang Zhu, Yun Yuan, You Li, Yang Shang, and Qifeng Yu

Vol. 34, Issue 2, 211002 (2014)

Reconstruction Method Based on the Detected Matrix for Spectral-Domain Optical Coherence Tomography

Haiyi Bian, Wanrong Gao, Xianling Zhang, and Chaoliang Chen

Vol. 34, Issue 2, 211003 (2014)

In Situ Aberration Measurement Method Based on a Phase-Shift Rings Target

Jishuo Yang, Xiangzhao Wang, Sikun Li, and Guanyong Yan

Vol. 34, Issue 2, 211004 (2014)

Atmospheric and oceanic optics

Retrival Method of Side-Scatter Lidar Signal Based on Charge Coupled Device Technique

Xiaomin Ma, Zongming Tao, Mingjun Ma, Chengjun Li, Zhenzhu Wang, Dong Liu, Chenbo Xie, and Yingjian Wang

Vol. 34, Issue 2, 201001 (2014)

Atmospheric Correction for Case-2 Waters Using a Radiative Transfer Optimized Model

Li Zhou, Yunmei Li, Yulong Guo, Heng Lü, Yuan Li, Shanshan Wang, and Yongbo Wang

Vol. 34, Issue 2, 201002 (2014)

Numerical Research on Effect of the Size of the Target in Turbulence on the Residual Scintillation Index

Liguo Wang, Zhensen Wu, and Mingjun Wang

Vol. 34, Issue 2, 201003 (2014)

Spectroscopy

Fiber Optics and Optical Communications

Upconversion by Vertical Cavity Surface Emitting Laser Injection Locking

Zhifeng Li, Hongjie Wang, Wenrui Wang, Ju Wang, Chao An, Kefei Hei, Qiong Wu, Jinlong Yu, and Enze Yang

Vol. 34, Issue 2, 206001 (2014)

Equalization and Regeneration of Four-Wave Mixing for Time-Interleaved Channel

Hao Yuan, Baojian Wu, Xingyu Zhou, and Feng Wen

Vol. 34, Issue 2, 206002 (2014)

Reliability Study of DFB Laser Fabricated by Nanoimprint Technology

Jianyi Zhao, Xin Chen, Ning Zhou, Mingde Cao, Xiaodong Huang, and Wen Liu

Vol. 34, Issue 2, 206003 (2014)

Refractive Index and Temperature Sensing Based on Surface Plasmon Resonance Fabricated on a Side-Polished Fiber

Xiaolong Chen, Yunhan Luo, Mengyun Xu, Yilong Zhang, Yonghong He, Jieyuan Tang, Jianhui Yu, Jun Zhang, and Zhe Chen

Vol. 34, Issue 2, 206005 (2014)

Side-Polished Fiber Sensing for Measurement of Nematic Liquid Crystal Orientation

Yuqi Han, Zhe Chen, Jianhui Yu, Haozhi Li, Xiaoli He, Jun Zhang, Yunhan Luo, Huihui Lu, Jieyuan Tang, and Hankai Huang

Vol. 34, Issue 2, 206006 (2014)

Optical Devices

Cavity Quantum Electrodynamic Fluorescence Enhancement Effect of Nd3+-Doped Chalcogenide Glass Microspheres

Chaoran Li, Yuehao Wu, Shixun Dai, Laiwei Lu, Sheqin Lü, Xiang Shen, Peiqing Zhang, and Yinsheng Xu

Vol. 34, Issue 2, 223001 (2014)

Research on LED Effect in Spatial Scanning Optical Fiber Fabry-Perot Sensing Demodulation System

Junfeng Jiang, Fan Wu, Tiegen Liu, Kun Liu, Shuang Wang, Jinde Yin, Zunqi Qin, Shengliang Zou, and Xuezhi Zhang

Vol. 34, Issue 2, 223002 (2014)

Terahertz Metamaterial Analog of Electromagnetically Induced Transparency for a Refractive-Index-Based Sensor

Huayue Li, Jianjun Liu, Zhanghua Han, and Zhi Hong

Vol. 34, Issue 2, 223003 (2014)

Study of Silver Coated Hollow-Core Fiber Surface Plasmon Resonance Sensor

Yongxiang Jiang, Binghong Liu, Xiaosong Zhu, and Yiwei Shi

Vol. 34, Issue 2, 223004 (2014)

Two-dimenional Surface Plasmonic Grating Optical Absorber with Gradually Varying Structure

Yang Zhao, Jianfang He, Rongcao Yang, and XueWenrui

Vol. 34, Issue 2, 223005 (2014)

Optical Design and Fabrication

Research of Null Optics Testing for Elliptical Windows

Hemeng Qu, Xin Zhang, Lingjie Wang, and Jizhen Zhang

Vol. 34, Issue 2, 222001 (2014)

Analysis and Set Up of Optical System for Holographic Femtosecond Laser Processing

Zhiwei Fang, Yahui Su, Chaowei Wang, Liang Yang, and Jinli Wang

Vol. 34, Issue 2, 222002 (2014)

Machine Vision

Study on Multi-Image Registration of Apple Tree at Different Growth Stages

Wei Zhou, Gang Liu, Xiaodan Ma, and Juan Feng

Vol. 34, Issue 2, 215001 (2014)

Research on Scale Invariant Feature Transform Feature Matching Based on Underwater Curve Constraint

Qiang Zhang, Kai Hao, and Haibin Li

Vol. 34, Issue 2, 215003 (2014)

Lasers and Laser Optics

All-Solid-State Multi-Wavelength Yellow Laser Intra-Cavity SHG/SFG

Zhi Li, Huiming Tan, Yubing Tian, and Fan Wang

Vol. 34, Issue 2, 214001 (2014)

Optimization Design of Xenon Flashlamp Pumping in Nd Glass Slab Amplifier Based on Simulated Annealing Algorithm

Tao Liu, Shenlei Zhou, Panzheng Zhang, Li Wang, and Junyong Zhang

Vol. 34, Issue 2, 214002 (2014)

Technical Study on Beam Smoothing of High Power Excimer Laser MOPA System

Dahui Wang, Xueqing Zhao, Quanxi Xue, Yongsheng Zhang, Yun Hu, Yongxiang Zhu, Aiping Yi, and Jun Zhao

Vol. 34, Issue 2, 214003 (2014)

Near-Field Propagation Characteristics of Stray Light for Unstable Resonator Chemical Oxygen-Iodine Laser

Jifeng Wei, Yan Chang, Dequan Huang, Shan Zhou, Yi Su, Jianzhu An, Liqun Sun, and Kai Zhang

Vol. 34, Issue 2, 214004 (2014)

Research on Nonlinear Degeneration and Compensation of Beam Quality in High Power Laser System

Luwei Zhang, Xiaotong Li, Zhaofeng Cen, Wangchao Ruan, and Hongmei Luo

Vol. 34, Issue 2, 214005 (2014)

Generation of Dark Pulse Based on Semiconductor Optical Amplifier

Honggang Pan, Jinlong Yu, Wenrui Wang, Gang Huang, Yi Liu, Shi Jia, and Enze Yang

Vol. 34, Issue 2, 214006 (2014)

Geometric Optics

Design of Uniform-Irradiance Concentrator for Concentration Photovoltaics System

Lei Jing, Yao Wang, Huifu Zhao, Wenbin Xu, Hua Liu, and Zhenwu Lu

Vol. 34, Issue 2, 208001 (2014)

Vision, Color, and Visual Optics

Research of Spectral Dimension Reduction Method Based on Matrix Theory

Songhua He, Zhen Liu, and Qiao Chen

Vol. 34, Issue 2, 233001 (2014)

Research of Visual Distance Blur Algorithm Based on Multi-Scale Overlay

Xiangyang Xu and Guangxue Chen

Vol. 34, Issue 2, 233002 (2014)

Detectors

Study of 1.5 GHz Harmonics Ultrashort Pulse Gated InGaAs/InP Avalanche Photodiode Single-Photon Detection

Jianhua Huang, Guang Wu, and Heping Zeng

Vol. 34, Issue 2, 204001 (2014)

Diffraction and Gratings

Interpolation of Small Photoelectric Encoder Based on Coordinate Rotation Digital Computer Algorithm

Yingqiao Feng, Qiuhua Wan, Chao Song, Ying Sun, and Changhai Zhao

Vol. 34, Issue 2, 205001 (2014)

Hexagonal Tunable Phase Array Grating on Periodically Poled Mg-Doped LiNbO3 Crystal

Jinhong Zhang and Yunlin Chen

Vol. 34, Issue 2, 205002 (2014)

Remote Sensing and Sensors

Olivine Abundance Distribution Mapping on the Lunar Surface

Shengbo Chen, Jingran Wang, Pengju Guo, Tengfei Cui, Yi Lian, and Qian Yang

Vol. 34, Issue 2, 228001 (2014)

Research on Modulation Transfer Function Model of TDI-CMOS Image Sensor with Oversample-Superposition

Lin Li, Suying Yao, Jiangtao Xu, and Chunliang He

Vol. 34, Issue 2, 228002 (2014)

Overlap Factor Calculation Method Based on Laser Intensity Distribution and its Sensitivity Analysis

Wei Wang, Feiyue Mao, Wei Gong, and Jun Li

Vol. 34, Issue 2, 228005 (2014)

Analysis on Different Rates Image Motion of Space Camera with a Scanning Mirror

Shuqing Zhang and Tao Li

Vol. 34, Issue 2, 228006 (2014)

Medical optics and biotechnology

Non-Distorted Imaging Depth of Optical Coherence Tomography System in Human Dental Tissues

Boya Shi, Zhuo Meng, Tiegen Liu, and Longzhi Wang

Vol. 34, Issue 2, 217001 (2014)

Instrumentation, Measurement and Metrology

Space Camera Image Motion Measurement Based on Images from Time Delayed Integration Sensors Overlapped Area

Haiqiu Liu, Shuyan Xu, Dong Wang, Dejie Yan, and Weixiong Li

Vol. 34, Issue 2, 212001 (2014)

Drift Error Compensation Method of Frequency Sweeping Interferometer by Consecutive Forward and Reverse Optical Frequency Scanning

Long Tao, Zhigang Liu, Tao Lü, Zhongwen Deng, and Hai Gong

Vol. 34, Issue 2, 212002 (2014)

Microstructure Surface Topography Measurement Based on Color Images of White Light Interferometry

Tong Guo, Feng Li, Lianfeng Ni, Jinping Chen, Xing Fu, and Xiaotang Hu

Vol. 34, Issue 2, 212003 (2014)

Using Crystal Wedge to Measure Temperature Dependence of Quartz Wave Plates′ Phase Retardation

Canhua Xu, Qifeng Xu, and Nan Xie

Vol. 34, Issue 2, 212004 (2014)