Acta Photonica Sinica

Year: 2015

<Volume: 44, Issue: 7>

26 Article(s)

About the Cover:

Research Article

Performance Analysis of Adaptive Optical System for Spatial Objectives

Pei-feng WEI, Zhen-wu LU, Xin-yue LIU, Xu-dong LIN, Liang WANG, Lei DONG, and Jian-lu JIA

Vol. 44, Issue 7, 701001 (2015)

Skylight Polarization Pattern-based Approach to the Location of the Sun and Solar Meridian

Jian-bin REN, Jun LIU, Jun TANG, Chen-guang WANG, Fei WANG, and Nan ZHANG

Vol. 44, Issue 7, 701002 (2015)

Numerical Simulation for Wind Lidar Based on Optical Fiber Mach-Zehnder Interferometer

Lin-qiu TAN, Deng-xin HUA, Li WANG, Ting-yao HE, and Bo CHANG

Vol. 44, Issue 7, 701003 (2015)

Effect of Vibration and Far Field Turbulence on the Fine Tracking of Airborne Optical Ccommunication Terminal

Yan-fei LIU, Yong-hong DAI, Hao-tian ZHOU, Xin SHAN, and Yong AI

Vol. 44, Issue 7, 706001 (2015)

Embedded Strain Homogenized FBG Sensor for Smart Cables

Jun WU, Wei-min CHEN, Yue-jie SHU, Li-hua LIU, and Xia ZHAO

Vol. 44, Issue 7, 706002 (2015)

9.2 GHz Microwave Frequency Transmission via 50 km Optical Fiber

Sen MENG, Wen-ge GUO, Wen-yu ZHAO, Lu-lu YAN, Xuan ZHANG, Hai-feng JIANG, and Shou-gang ZHANG

Vol. 44, Issue 7, 706003 (2015)

Fast Visual Tracking with Spatial Phase Correlation

Yu-fei ZHA, Li-chao ZHANG, Bing QIN, and Hong-tu HUANG

Vol. 44, Issue 7, 710001 (2015)

Optical Color Image Encryption in Diffraction Imaging Scheme Based on Spectrum Fusion

Jing LI, Xiao-dong LV, Mao-fen MA, and Yi QIN

Vol. 44, Issue 7, 710002 (2015)

Calibration and Characterization of an AOTF-based Hyperspectral Imaging System

Zhi-fan GAO, Hong-ping ZHANG, Qiong-shui WU, and Li-bo ZENG

Vol. 44, Issue 7, 711001 (2015)

Microscopy Imaging Definition Criterion Using Visual Attention Mechanism and Edge Spreading Evaluation

Ju-feng ZHAO, Lei MAO, Cheng LIU, and Hua-jun FENG

Vol. 44, Issue 7, 711002 (2015)

Optical System Design of LCTF-Based Airborne High Spectral Resolution Camera

Wei WANG and Zhi-xue SHEN

Vol. 44, Issue 7, 711003 (2015)

Optical Microscopic Imaging and Image Processing for Cell Factories

Xiao-qiang JI, Jie-zhang CHENG, Qi LI, Ping GONG, Rui-juan GUO, and Yuan-hua YU

Vol. 44, Issue 7, 711004 (2015)

Attitude Measurement of Spatial Moving Object Based on Vectors of Light Beams

Ju HUO, Ning YANG, and Ming YANG

Vol. 44, Issue 7, 712001 (2015)

Design and Deformation Analysis of the Filter-array in the Filter-array Multi-spectral Camera

Yu FANG, Qun-bo LV, Yang-yang LIU, Zheng TAN, Wei-yan LI, Lin-lin PEI, and Jian-wei WANG

Vol. 44, Issue 7, 712002 (2015)

Position Error Analysis in Radius Interferometric Measurements

Jie MAO, Xi HOU, and Fan WU

Vol. 44, Issue 7, 712003 (2015)

Design of Automatic Aiming System of the Luminance Thermometer

Peng-fei CHENG, Li-fang CAO, Pei-guo HOU, Zhe YANG, and Yu-tian WANG

Vol. 44, Issue 7, 712004 (2015)

Power-spectrum-based Method of Identifying Rotational Direction in Remote Angular-velocity Measurement with Spatial Filtering Technique

Zhi-xiong ZHU, Xiang-kai ZENG, Quan-shun LIU, and Yang CHEN

Vol. 44, Issue 7, 712005 (2015)

Fabrication of Organic/Inorganic Thermo-Optical Switch and Development of Its Measurement System

Qian-qian LUO, Chuan-tao ZHENG, Xiao-liang HUANG, Xi-bin WANG, Da-ming ZHANG, and Yi-ding WANG

Vol. 44, Issue 7, 713001 (2015)

Research on Polarization Dependent Loss of Micro Ring Resonator Based Optical Switches

Zhong-yi ZHANG, Bao-jian WU, Feng WEN, Ming-le LIAO, and Kun QIU

Vol. 44, Issue 7, 713002 (2015)

Characteristic Analysis of Single and Double Micro Ring Resonant Cavity Used in Mach-Zehnder Interferometer Filter

Chong-yu YAN, Shao-hong GAO, Dong-yu SONG, Li-min AN, Jian-bo LIU, De-hang XIAO, and Zi-xin ZHANG

Vol. 44, Issue 7, 713003 (2015)

LD Side-pumped Passive Mode-locked Nd: YAG Laser with Semiconductor Saturable Absorption Mirror

Xi WANG, Yong-gang WANG, Li-na DUAN, Lu LI, and Yi-shan WANG

Vol. 44, Issue 7, 714001 (2015)

Near Infrared Quantum Cutting in Pr3+, Yb3+ Co-doped CaWO4 Phosphors

Yun-qing LI, Cai-e CUI, Ping HUANG, Lei WANG, Yue TIAN, and Hai-zhen JIA

Vol. 44, Issue 7, 716001 (2015)

Light Distribution Optimization Design of LED Street Light Based on Freeform Surface Lens

Kai YANG, Xiao-yan LI, Bin LIN, Liang CHEN, Yan SHI, and Shang-zhong JIN

Vol. 44, Issue 7, 722001 (2015)

Edge-lighting Natural Light Flat Panel Light without Light Guide Plate

Bing-xu MA, Shang-sheng WEN, Ying-cong CHEN, and Lei LIU

Vol. 44, Issue 7, 722002 (2015)

Oxygen Mass Flow Detection Method in Supersonic Flow Based on TDLAS

Liang-quan JIA, Wen-qing LIU, Rui-feng KAN, Jian-guo IU, Lu YAO, Min WEI, and Jun RUAN

Vol. 44, Issue 7, 730001 (2015)

Research on in situ Detection of Chemical Contaminants Based on Multi-angle Infrared Differential Absorption Spectra

Jia-xiang LIU, Yong-hua FANG, Fang-xiao CUI, and Jun WU

Vol. 44, Issue 7, 730002 (2015)