Acta Photonica Sinica

Year: 2016

<Volume: 45, Issue: 11>

27 Article(s)

About the Cover:

Research Article

Broadband Terahertz Absorber Based on Three-layer Gratings

Jian-qin GUO, De-gang XU, Peng-xiang LIU, Yu-ye WANG, Kai ZHONG, and Jian-quan YAO

Vol. 45, Issue 11, 1105001 (2016)

Improved Chin-Shifrin Algorithm in the Measurement of Particle Sizing Used by Fraunhofer Diffraction Method

Quan CHEN, Wei LIU, Lin YANG, Ya-jing WANG, and Jin SHEN

Vol. 45, Issue 11, 1105002 (2016)

Flow/Pressure/Temperature Simultaneous Measurement Technology in Hydraulic System Based on FBG

Chun-tong LIU, Zheng-yi ZHANG, Hong-cai LI, Zhen-xin HE, Xiao-feng ZHAO, and Rong-jing WU

Vol. 45, Issue 11, 1106001 (2016)

Liquid Crystal Infiltrated Tellurite Photonic Crystal Fiber Polarization Rotator

Zhao-lun LIU, Jing AN, Ying HANG, and Wei-hong BI

Vol. 45, Issue 11, 1106003 (2016)

Temperature Sensing System Based on Brillouin Optical Time Domain Reflectometer with Broad-band Laser and Self-heterodyne Detection

Xiao-juan LI, Yong-qian LI, Yu-jun HE, and Li-xin ZHANG

Vol. 45, Issue 11, 1106004 (2016)

Optical-spectrum Characteristics of a Biconical Fiber Bragg Grating

Hong-xia ZHAO, Pei-hong CHENG, Zhi-qun DING, Ji-long BAO, Peng JIANG, and Yin-jie LI

Vol. 45, Issue 11, 1106005 (2016)

Temperature-insensitive Curvature Sensor Based on a Peanut-shape Structure and a FBG

Zhao-wei WANG, Shi-li LU, Ming-ming SUN, and Yong-xing JIN

Vol. 45, Issue 11, 1106006 (2016)

Study of High-precision Dynamic Optical Fiber Strain Sensing

Chong-chong LIU, Xiang ZOU, and Zheng-xian ZHOU

Vol. 45, Issue 11, 1106007 (2016)

Out-of-plane Displacement Measurement Using Optical Vortex Phase Shifting

Hai-bin SUN and Ping SUN

Vol. 45, Issue 11, 1112001 (2016)

Integrated Measurement System with Galileo Telescope Combined with Cylindrical Lens

Ai-min LIU, Li-min GAO, Mao-sen XIAO, Wei-guo LU, and Hai-xia WANG

Vol. 45, Issue 11, 1112002 (2016)

Development of an Astronomical Modularized CCD Universal Controller

Yu-heng ZHANG, Ming-zhi WEI, Qian SONG, and Yi-hua YAN

Vol. 45, Issue 11, 1112003 (2016)

Comparison between the Regularization Algorithm and the Chahine Algorithm in Inversions of Scattering Measurement Data of the Noisy Dynamic Light

Wen-zheng XIU, Jin SHEN, Ying-ying XIAO, Min XU, Ya-jing WANG, and Li-ju YIN

Vol. 45, Issue 11, 1112004 (2016)

Characteristics of All-optical Wavelength Conversion Based on Quantum-dot Semiconductor Optical Amplifier

Lei GUAN, Zhuo-ran WANG, Guo-hui YUAN, Zhi-yuan LIN, and Meng YANG

Vol. 45, Issue 11, 1113002 (2016)

Phenomenon of Multiple Fano Resonances Based on Coupled T-type Cavity

Hou-lin AN, Guan-mao ZHANG, Nan HU, Yue SHI, and Zhi-shuang WANG

Vol. 45, Issue 11, 1113003 (2016)

High Peak Power Mid-infrared 2.8 μm Pulsed Fiber Laser

Yan-long SHEN, Yi-shan WANG, Hong-wei CHEN, Ke HUANG, Meng-meng TAO, Kun-peng LUAN, Li YU, Ai-ping YI, and Guo-bin FENG

Vol. 45, Issue 11, 1114002 (2016)

Optical Self-guiding Diffuse Optical Tomography towards Near-infrared Functional Brain Imaging

Hui-juan ZHAO, Cai-xia QI, Ming LIU, Zhuan-ping QIN, Yao ZHANG, Li-min ZHANG, Jiao LI, Zhong-xing ZHOU, and Feng GAO

Vol. 45, Issue 11, 1117001 (2016)

Pressurization Actuation Based Variable Curvature Mirror Having Variable Thickness

Hui ZHAO, Xiao-peng XIE, Liang XU, Jiao-teng DING, Mei-ying LIU, and Xue-wu FAN

Vol. 45, Issue 11, 1122001 (2016)

Calculation of Field-dependent Aberrations of Fisheye Lens with the Transfer Equations of Field Ray

Yi-qing CAO, Li-jun L, and Zhi-yong DENG

Vol. 45, Issue 11, 1122002 (2016)

Orthogonal Optimization Design and Analysis of the LED Car Headlights

Xuan LIAO, Zhen-ning GUO, Shi-fa PAN, Jian-peng LI, and Jia-ning ZHANG

Vol. 45, Issue 11, 1122003 (2016)

Squeezing Propagation through Double Electromagnetically Induced Transparency in a Tripod-Type Atomic System

Yuan LI, Xue-yuan XU, Wei ZHANG, Wei-qing GAO, Jun-xiang ZHANG, and Jin-zhang XU

Vol. 45, Issue 11, 1127001 (2016)

Dynamics of Quantum Coherence in a Fiber-coupled Two-cavity System

De-wei CAO, Yi-xin ZHANG, and Zheng-da HU

Vol. 45, Issue 11, 1127003 (2016)

Design and Verification of Space Adaptability for Ratioing Radiometer

Meng-fan LI, Peng ZOU, Zhen SUN, Jie JIN, Xing-jia CAO, Wen-xin HUANG, Jin HONG, Xiao-long SI, and Yan-li QIAO

Vol. 45, Issue 11, 1128001 (2016)

Mode Properties and Sensing Technology of Silica Capillary Ellips-microbubble

Bin-bin LIU, Meng ZHANG, and Gen-zhu WU

Vol. 45, Issue 11, 1128002 (2016)

Research Article

Conceptual Design for Glass Cavity in Nd∶Glass Slab Amplifier

Meng-chun JIANG, Jian-qiang ZHU, Zhi-gang LIU, and Li WANG

Vol. 45, Issue 11, 1114001 (2016)