Acta Photonica Sinica

Year: 2016

<Volume: 45, Issue: 6>

28 Article(s)

About the Cover:

Research Article

Measurement and Correction of Linearity of Photon Counters

You-bo HU, Jian-jun LI, Mao-peng XIA, Dong-yang GAO, and Xiao-bing ZHENG

Vol. 45, Issue 6, 604001 (2016)

The Partition Noise Research of MCP Photon Counting Imager Detector Based on Vernier Anode

Yan XING, Bo CHEN, Fang-yuan JIN, Hai-feng WANG, Hong-ji ZHANG, and Ling-ping HE

Vol. 45, Issue 6, 604002 (2016)

The MTF Analysis of High Performance Proximity Image Intensifier

Yu TAO, Wei-qi JIN, Yao WANG, Feng SHI, and Hong GUO

Vol. 45, Issue 6, 604003 (2016)

Fabrication of Large-angle Diffractive Optical Element Based on Nanoimprint Lithography

Xin LIU, Man ZHANG, Hui PANG, Li-fang SHI, A-xiu CAO, and Qi-ling DENG

Vol. 45, Issue 6, 605001 (2016)

Use the Rigorous Coupled-wave Analysis to Test the Domain Structure of Periodically Polarized LiNbO3 Crystal

Xing LU, Shu-qiang CHEN, Wan-guo LIANG, and Huai-xi CHEN

Vol. 45, Issue 6, 605002 (2016)

Temperature and Pressure Sensing System of Side Hole Fiber Grating Based on Scanning Laser

Yun-duo YANG, Juan KANG, Ben XU, Peng-wei ZHOU, Yan-qing QIU, and Yi LI

Vol. 45, Issue 6, 606001 (2016)

Fiber Optic Temperature Sensor Based on Second Order Loyt-Sagnac Interferometer

Meng-fang ZHU, Li-yang SHAO, Zhi-yong ZHANG, and Lian-shan YAN

Vol. 45, Issue 6, 606002 (2016)

Fiber Bragg Grating Demodulation System Based on Fiber Fabry-Perot Etalon and Multi-gratings Calibrated

Jin-hui WANG, Xue-mei XU, Jia-feng DING, Yi-peng DING, and Lin-zi YIN

Vol. 45, Issue 6, 606003 (2016)

Error Analysis of a Fiber Optic Accelerometer Based on White Light Interference

[in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], and [in Chinese]

Vol. 45, Issue 6, 606004 (2016)

FPGA-based Rapid Full Field Optical Coherence Tomography

Wan-rong GAO, Yi-dan CHEN, Chang LIU, Qiu-ting ZHANG, and Yue ZHU

Vol. 45, Issue 6, 611001 (2016)

Analysis on Imaging Uniformity of a Color Schlieren Photographer

Lei CHEN, Tao ZHU, Qi-hua ZHANG, and Xiao-yu MA

Vol. 45, Issue 6, 611002 (2016)

Improved Carré Phase Shifting Algorithm Based on White Light Interferometry

Hui-peng LI, Meng-xi TAN, Wei-wei ZHU, Xiao ZHENG, and Jiao LI

Vol. 45, Issue 6, 612001 (2016)

Light Pressure Measuring Based on Device of Mach-Zehnder Interference

Jing ZHAO, Hong-xiang LIN, Tang QIU, and Jing-fang CHEN

Vol. 45, Issue 6, 612002 (2016)

Calibration Method for Linear Array Camera of Intersection Measurement System

Pei WU, Yan-jie WANG, Hong-hai SUN, Zhi-jun YAO, and Zhi-guo WU

Vol. 45, Issue 6, 612003 (2016)

Analyzing Spectral Interferometer Fringe Using a Short Time Fourier Transform for Single Shot Complex Pulses Measurement

Yu LI, Ze-ren LI, Shou-xian LIU, Jan-zhong LI, Sen-cheng ZHONG, and Guang-hua CHEN

Vol. 45, Issue 6, 612004 (2016)

Frequency Linkage between the Dual Frequency Combs Based on the Polarization-Maintaining Femtosecond Fiber Laser

Xin XU, Ye FENG, Yuan-shan LIU, Guan-hao WU, Yi-shan WANG, Ru-yi WEI, and Wei ZHAO

Vol. 45, Issue 6, 614001 (2016)

The 1/f Noise Correlation of Semiconductor Lasers under Low Bias Current

Xuan-zi WU, Shu-xu GUO, Chao YANG, Jian GUAN, Chao TIAN, Jun-sheng CAO, and Feng-li GAO

Vol. 45, Issue 6, 614002 (2016)

Multi-wavelength Thulium-doped Mode-locking Fiber Laser Based on Nonlinear Polarization Rotation

Peng LIU, Tian-shu WANG, Peng ZHANG, Yan ZHANG, Wan-zhuo MA, Yu-wei SU, Ming-zhe BI, and Jing ZHANG

Vol. 45, Issue 6, 614003 (2016)

Cat′s Eye Echo-wave Characteristics of Staring Photoelectric Imaging System

Peng LEI, Ke SUN, Yu-fa ZHANG, Feng LI, Jin-song NIE, and Xiao-quan SUN

Vol. 45, Issue 6, 614004 (2016)

Electronic Structures and Optical Properties of β-PTCDA Based on the First-Principles Investigation

Xue-yan WANG, Jian-bang ZHENG, Xiao-jiang LI, and Chong-de CAO

Vol. 45, Issue 6, 616001 (2016)

Synthesis and Properties of Eu3+, Sm3+-doped TiO2 Down-conversion Photoanode for Dye-sensitized Solar Cells

Yi-ying QIN, Zhi-qiang HU, Pu-tao ZHANG, Hong-shun HAO, and Gui-shan LIU

Vol. 45, Issue 6, 616002 (2016)

Design of Large Zoom Ratio Liquid Lens System

Hong-he WANG, Xiang-ning LI, Wen-qiang PAN, and Hao HUANG

Vol. 45, Issue 6, 622001 (2016)

Structure Design of a Fast Adjustment Mechanism in the Image Spin Compensation System

Yong-yao YAN, Wei LIU, Jin-jiang FU, and Ting YUAN

Vol. 45, Issue 6, 622002 (2016)

Target Detection of Quantum Illumination Based on M&M′ State

Shi-long XU, Yi-hua HU, Nan-xiang ZHAO, Le LI, and Li-ren GUO

Vol. 45, Issue 6, 627001 (2016)

Monitoring Method for Filter Film Thickness Based on the Combination of Photoelectric Extreme Value and Quartz Crystal Oscillation

Xue-dian ZHANG, Yan-hua QIAN, Min CHANG, and Min-shan JIANG

Vol. 45, Issue 6, 631001 (2016)

Protected-Silver Coating for Telescope Primary Mirrors Prepared by Downward Thermal Evaporation

Xu XU, Hong-xiang LIU, Bin-cheng LI, and Wen-jun PEI

Vol. 45, Issue 6, 631002 (2016)

Characteristics of All-optical Switch in Photochromic Films Containing Spirooxazines

Xiao-dan NING, Shen-cheng FU, Mei-ling ZHENG, and Xin XIE

Vol. 45, Issue 6, 631003 (2016)

Total Reflection Amorphous Carbon Mirrors in EUV and Soft X-ray Range

Mo-yan TAN, Li JIANG, and Zhan-shan WANG

Vol. 45, Issue 6, 631004 (2016)