Acta Photonica Sinica

Year: 2017

<Volume: 46, Issue: 1>

27 Article(s)

About the Cover:

Research Article

Study on Single-photon Acquisition Probability Based on Laguerre-Gaussian Beams

Guang-yu ZHANG, Lin-jing LIU, and Cheng-long ZHANG

Vol. 46, Issue 1, 101001 (2017)

A Method of Measure the Liquid-crystal′s Modulating Characteristic

Sheng-ping DU, Cheng-yu FU, Yong-mei HUANG, Chuan-xin LUO, and Xiang-ru WANG

Vol. 46, Issue 1, 105001 (2017)

Speckle Reduction Method with Phase Range Limited Diffractive Optical Element

Chuan-yang LIANG, Wei ZHANG, Da-wei RUI, Yong-xin SUI, and Huai-jiang YANG

Vol. 46, Issue 1, 105002 (2017)

Projector Calibration Method with Single Period Fringe and Double Four-step Phase Shifting

Hong-bin JI, Hui-bo ZHANG, Jing-jing FAN, Jin-yue LIU, Shi-jie DAI, and Zhi-ping WANG

Vol. 46, Issue 1, 105003 (2017)

Core Arrangement Method for Few-mode Multi-core Fibres

Jia-jing TU, Xi-hui QIAO, and Ke-ping LONG

Vol. 46, Issue 1, 106001 (2017)

Simultaneous Measurement of Transverse Pressure and Temperature Based on Multi-core Fiber Cascaded with Fiber Bragg Grating

You-hua JIANG, Hai-wei FU, Jin-le ZHANG, Zhen-an JIA, and Xue-guang QIAO

Vol. 46, Issue 1, 106002 (2017)

Sagnac Interferometer Fiber Volatile Organic Compounds Sensor Based on PDMS

Bin-qing WU, Chun-liu ZHAO, and Zhen-ming DING

Vol. 46, Issue 1, 106003 (2017)

Application of Phase Diversity Wave-front Sensing Technique to Large Space-borne Camera

Hui ZHAO, Hong-wei YI, Xue-wu FAN, Chuang LI, Gang-yi ZOU, Zhi-hai PANG, Guo-rui REN, yan ZHAO, Ai-ling LI, Jing-xuan WEI, and Xiao-peng XIE

Vol. 46, Issue 1, 111001 (2017)

Dynamic Clamping Design of Space Remote Sensing Cameras

Li-li DONG, Qi-lei CAO, Ming ZHAO, Hou-de WU, and Wen-hai XU

Vol. 46, Issue 1, 111002 (2017)

Detection of Trace Amounts of Hexavalent Chromium ion in Water Based on Optical Waveguide Analysis Technology

Ping-ping XIAO, Man-lan DENG, Hong-wu HU, and Wei-zheng LIU

Vol. 46, Issue 1, 112001 (2017)

Multi-current X-ray Projection Fusion Method Based on Dynamic Time Warping

Xiang ZHANG, Bin YAN, Lei LI, Jing-dong LIAN, Xiao-qi XI, Si-yu CHEN, Feng ZHANG, and Jian-xin LI

Vol. 46, Issue 1, 112002 (2017)

Size Information Extraction of Particles Radiated by the Thin Beam in Light Extinction Particle Sizing

Hao WANG, Jin SHEN, Wei LIU, Wen-gang CHEN, Li-xiu MA, and Ya-jing WANG

Vol. 46, Issue 1, 112003 (2017)

Measurement Method of LED Etendue Based on Near-field Source Model

Li GUI, Shao-yun YIN, Wen-tao CAI, Xiu-hui SUN, Chun-lei DU, and Xue-zhuan DING

Vol. 46, Issue 1, 112004 (2017)

Electromechanical Coupling Characteristics of Optical-electric Theodolite

Jing ZHANG, Wei HAO, Xiao-xu YANG, Feng JING, Wei HUANG, Peng QIU, and Bei CAO

Vol. 46, Issue 1, 112005 (2017)

Near Infrared Diffuse Reflectance Spectroscopy for Rapid Detection of the Excipients′ Contents in Amlodipine Besylate Tablets

Jun HAN, Chang-hai SUN, Ai-ming CHEN, and Hong-zhuang FANG

Vol. 46, Issue 1, 112006 (2017)

Continuous Output Orange-red Laser with Tunable Wavelength Based on Composite Cavity

Yu-hua CHEN, Yang BAI, Ze-nan ZHANG, Bing BAI, Yan-xiao SUN, and Jin-tao BAI

Vol. 46, Issue 1, 114001 (2017)

Wide-spectrum All-normal-dispersion Yb-doped Fiber Laser

Meng-meng LI, Lei HOU, Qi-meng LIN, Hong-yu GUO, Bao-le LU, Hao-wei CHEN, Hong-jian FENG, and Jin-tao BAI

Vol. 46, Issue 1, 114002 (2017)

Pulsed Laser Detection Azimuth Magneto-electric Detection Technology

Xiao-bin XU and He ZHANG

Vol. 46, Issue 1, 114003 (2017)

Structures and Properties of Black Multicrystalline Silicon with a Structure of Invert Pyramid Prepared Controllably by Ag and Cu Dually Assisted Chemical Etching Method

Chao-fan ZHENG, Hong-lie SHEN, Tian PU, Ye JIANG, Yu-fang LI, Qun-tao TANG, Nan-nan YANG, and Lei JIN

Vol. 46, Issue 1, 116002 (2017)

Research on Polarized Optical Properties of Space Target Material

Bo YUAN, Jing GAO, Fan-chao YANG, Bing-liang HU, and Xiao-hui GAO

Vol. 46, Issue 1, 116003 (2017)

Incoherently Coupled Spatial Soliton Families Governed by Both the Linear and Quadratic Electro-optic Effects

Qi-chang JIANG, Yan-li SU, He-xian NIE, Zi-wei MA, and Yong-hong LI

Vol. 46, Issue 1, 119001 (2017)

Analysis and Controller Design of Fringe Phase Locking System for Interference Lithography

Sen LU, Kai-ming YANG, Yu ZHU, Ming ZHANG, Lei-jie WANG, and Chu-xiong HU

Vol. 46, Issue 1, 123001 (2017)

High Performance Optoelectronic Oscillator Based on Injection-locked and Phase-locked Loop Techniques

Zhe-wei CAO, Chun YANG, and Zheng-hua ZHOU

Vol. 46, Issue 1, 123002 (2017)

Research on Large Size MEMS Scanning Mirror Driven by Electromagnetic

Jia-hui HE, Peng ZHOU, Hui-jun YU, Wen-jiang SHEN, and jin-hai SI

Vol. 46, Issue 1, 123003 (2017)