Acta Photonica Sinica

Year: 2017

<Volume: 46, Issue: 9>

28 Article(s)

About the Cover:

Research Article

Influence of Atmosphere Turbulence to Tracking System in Space Laser Communication

Lei ZHANG, Bo LI, Xin ZHAO, Shou-feng TONG, and Hui-lin JIANG

Vol. 46, Issue 9, 901001 (2017)

Fine Detection of Aerosol in the Lower Troposphere using Twin Scanning Lidars

Fei GAO, Wan-wan LI, Heng-shuai NAN, Ning LEI, Fang-miao YUAN, Dong-chen SHI, Li WANG, and Deng-xin HUA

Vol. 46, Issue 9, 901002 (2017)

Phase Detection and Drift Correction for Doppler Asymmetric Spatial Heterodyne Interferometer

Jing SHEN, Wei XIONG, Hai-liang SHI, Hai-yan LUO, Xue-jing FANG, Zhi-wei LI, Guang-xiao HU, and Biao XU

Vol. 46, Issue 9, 901003 (2017)

Propagation of Gaussian Non-uniformly Partially Coherent Beams in Turbulence Atmosphere

Yao ZHANG, Cheng-cheng CHANG, Xu-dong CHEN, Ji-xiong PU, Zi-yang CHEN, and Zhi-li LIN

Vol. 46, Issue 9, 901004 (2017)

Fast Single-image Dehazing Method Based on Dark Channel Prior

Qun-fang TANG, Jie YANG, Hai-bo LIU, Zu-lin LI, and Fu-jian WANG

Vol. 46, Issue 9, 910001 (2017)

Measurement and Error Analysis of Moving Target Pose Based on Laser Projection Imaging

Ju HUO, Yun-hui LI, and Ming YANG

Vol. 46, Issue 9, 912001 (2017)

On-line Three-Dimension Measurement Method Based on SURF Algorithm

Jian LI, Yi-ping CAO, Cheng CHEN, Ying-ying WAN, Guang-kai FU, and Ya-pin WANG

Vol. 46, Issue 9, 912002 (2017)

Two-UAV Intersection Localization Based on the Airborne Optoelectronic Platform

Yu-jia ZUO, Guan-bing BAI, Jing-hong LIU, Yue-ming SONG, and Ming-chao SUN

Vol. 46, Issue 9, 912003 (2017)

Comparison on Collimation Measurement between White LED and LD

Wei-hua LIU and Qi-bo FENG

Vol. 46, Issue 9, 912004 (2017)

Measurement of Far-ultraviolet BRDF for Solar Diffuser

Guan HAN, Guan-yu LIN, Long-qi WANG, Bo LI, and Dian-sheng CAO

Vol. 46, Issue 9, 912005 (2017)

Measurement Technique of Pressure,Bending Moment and Torque for Threaded Pipe Based on Fiber Bragg Grating

Yu-jie MEI, You-long YU, and Shu-wei GENG

Vol. 46, Issue 9, 912006 (2017)

Calibration of Inclinometer in Celestial Positioning System

Liang WU, Hao-jing WANG, Jian-li WANG, and Ming-yue ZHOU

Vol. 46, Issue 9, 912007 (2017)

Error Margin Analysis of Three-flat Test Based on Zernike Polynomials Fitting

Fei GAO, Jin-hui LI, Ai-ling TIAN, Bing-cai LIU, Shi-jie LI, and Xin YUE

Vol. 46, Issue 9, 912008 (2017)

Thermal Stress and Smile of Conduction-cooled High Power Semiconductor Laser Arrays

Yao LU, Zhi-qiang NIE, Tian-qi CHEN, pu ZHANG, Ling-ling XIONG, Di-hai WU, Xiao-ning LI, Zhen-fu WANG, and Xing-sheng LIU

Vol. 46, Issue 9, 914001 (2017)

Numerical Simulation of the Whole Flow Field′s in Free Vortex Aerodynamic Window

Jin-xue LI, Jian-zeng GUO, Sheng-tian LIU, and Qi LIU

Vol. 46, Issue 9, 914002 (2017)

GSH Induction of GoldNanorods Self-assembly and Mercury Ion Detection

Jian-jun LI, Yu-jie YANG, Guo-jun WENG, Jian ZHU, and Jun-wu ZHAO

Vol. 46, Issue 9, 916002 (2017)

Up-conversion Light-emitting and Optical Temperature Sensing for Tm3+/Yb3+ Codoped Oxyfluoride Tellurite Glass

Zhong-li WU, Hong-mei WU, Li-dan TANG, Yu LI, Yu GUO, and Zhen YAO

Vol. 46, Issue 9, 916003 (2017)

GGA+U Study on the Effects of Electronic Structures, Magnetic and Optical Properties of ZnO Doped with Rare Earth

Zhi-huai YANG, ZHANGYun-peng , Qiang XU, Mei-guang ZHANG, and Rong ZHANG

Vol. 46, Issue 9, 916004 (2017)

UV/blue Photodetector Based on CMOS Technology

Wei-feng DONG, Sheng XIE, Lu-hong MAO, Jian-wen LIAO, Chang-ju ZHU, and Jing QIAO

Vol. 46, Issue 9, 923001 (2017)

Hydrogen Sulfide Gas Sensor Based on Cu ion-deposited Graphene-coated Tapered Photonic Crystal Fiber

Xu FENG, Xiao-zhan YANG, Guo-jia HUANG, Da-shen DENG, Xiang QIN, and Wen-lin FENG

Vol. 46, Issue 9, 923002 (2017)

Study of the Fluorescent Aptasensor Based on Fluorescence Resonance Energy Transfer

Li-ying JIANG, Shuai LIU, Lin-jiao REN, Pei ZHANG, Yan-xia YAN, Xiao-wan ZHENG, Qing-hua CHEN, and Su-xia JIANG

Vol. 46, Issue 9, 923003 (2017)

Design and Analysis of Planar Solar Concentrator in Ray-leakage-free Respect

Peng YIN, Xi-ping XU, Zhao-guo JIANG, Jia-qi LV, and Shao-hua GAO

Vol. 46, Issue 9, 923004 (2017)

Tunable Characteristics of Double Optomechanically Induced Transparency

Ye-jun XU, Chao LI, Ren-shi LI, and Chen ZHANG

Vol. 46, Issue 9, 927001 (2017)

Design of Visible Near Infrared Imaging Spectrometer on Unmanned Aerial Vehicle

Gang-yin LUO, Bi-dou WANG, Yu-qi CHEN, and Yi-long ZHAO

Vol. 46, Issue 9, 930001 (2017)

Concentration Detection of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Combining Three-dimensional Fluorescence Spectroscopy with HGA-RBF Neural Network

Shu-tao WANG, Ya-nan ZHENG, Zhi-fang WANG, Xiao-qing MA, Chang-bing WANG, and Qi CHENG

Vol. 46, Issue 9, 930002 (2017)

Photosynthesis Parameters Measurement Technology Based on Fast Phase and Relaxation Fluorescence Induced by Optical Pulses

Zhi-song QIN, Gao-fang YIN, Nan-jing ZHAO, Chao-yi SHI, Ting-ting GAN, Xue XIAO, Jing-bo DUAN, Xiao-ling ZHANG, CHEN-Shuang , Jian-guo LIU, and Wen-qing LIU

Vol. 46, Issue 9, 930003 (2017)

Polarization Measurement Based on Fiber Loop Cavity Ring-down Spectroscopy

Heng LU, Xu WANG, Fang WANG, and Yu-fang LIU

Vol. 46, Issue 9, 930004 (2017)