Acta Photonica Sinica

Year: 2018

<Volume: 47, Issue: 9>

35 Article(s)

About the Cover:

Research Article

Relativistic Effects in 2p Photoionization from the Excited States of Sodium Atoms

Xiao-bin LIU, Ying-long SHI, Yong-zhong XING, Fei-ping LU, Xiang-bing LI, Yu-ping WANG, and Hong-wei HU

Vol. 47, Issue 9, 902001 (2018)

Method of Object Pose Measurement Based on Single PSD

Zhan-hua HUANG, Ya-nan ZHANG, Shi FANG, and Huai-yu CAI

Vol. 47, Issue 9, 904001 (2018)

Experimental Analysis of Pulse Signal Detection Capability of the MCP X-ray Detector

Qing-yong ZHOU, Li-zhi SHENG, Zi-qing WEI, Si-wei LIU, Chen CHEN, Jian-feng JI, Hong-fei REN, Gao-feng MA, Cai-hong ZHANG, and Peng-fei SUN

Vol. 47, Issue 9, 904002 (2018)

Echo of the Optical Imaging System under Different Extent of Damage to CCD

Ming-xin ZHANG, Jin-song NIE, Xian-an DOU, and Ke SUN

Vol. 47, Issue 9, 904003 (2018)

Usage of Additive for the Improvement of the Filling Effect during Filling the Grating Structure of the Nanoimprint Stamp

Yong-guang ZHENG, Ran ZHANG, Ze LIU, and Jin-kui CHU

Vol. 47, Issue 9, 905001 (2018)

Design for the Phase-only FAN-OUT Grating of Orbital Angular Momentum Separation System

Xiao-li YIN, Huan-yu LIAO, Yong-jun WANG, Huan CHANG, Xiao-zhou CUI, and Jiao-ling LIN

Vol. 47, Issue 9, 905002 (2018)

Adaptive Model Update via Fusing Peak-to-sidelobe Ratio and Mean Frame Difference for Visual Tracking

Chang-zhen XIONG, Man-qiang CHE, Run-ling WANG, and Yan LU

Vol. 47, Issue 9, 910001 (2018)

Infrared and Visible Image Fusion Based on Sparse Feature

Wen-shan DING, Du-yan BI, Lin-yuan HE, Zun-lin FAN, and Dong-peng WU

Vol. 47, Issue 9, 910002 (2018)

Design and Experimental Study of ICCD Gated Pulse Source

Jun-yu HU, Cheng-quan PEI, Jin-shou TIAN, Jun-feng WANG, Yu-man FANG, and Wen-long WEN

Vol. 47, Issue 9, 911001 (2018)

Checkout of External Trigger Delay in Linear Image Acquisition System

Wei-hong MA, Hui TIAN, Tao DONG, and Jin-ping NI

Vol. 47, Issue 9, 911002 (2018)

Low Side Lobe On-chip Two Dimensional Optical Phased Array Based on the Hill Climbing Algorithm

Shu-jian DU, Ling-xuan ZHANG, Guo-xi WANG, Zhong-yu LI, Qi-hao ZHANG, Peng XIE, Yan LI, Lei MI, Xiao-chen SUN, and Wen-fu ZHANG

Vol. 47, Issue 9, 913001 (2018)

Design and Fabrication of Photoconductive Mesh on Transparent Substrate

Jun WANG, Yan-bing LENG, Yan-jun SUN, Xue-song JI, Li WANG, and Yue WANG

Vol. 47, Issue 9, 913002 (2018)

Ultra-wide Two-dimensional Beam Steering by Silicon Integrated Optical Phased Array

Zhong-yu LI, Ling-xuan ZHANG, Chao ZENG, Shu-jian DU, Zhi-qiang GE, Peng XIE, Qi-hao ZHANG, Guo-xi WANG, Xiao-chen SUN, Lei MI, and Wen-fu ZHANG

Vol. 47, Issue 9, 913003 (2018)

Passively Mode-locked Ytterbium-doped Fiber Laser Based on MoO3 as Saturable Absorber

Jun-lin JIANG, Wen-jie YUE, Wei-qi WANG, Yi-chen DING, Bo WU, and Yong-hang SHEN

Vol. 47, Issue 9, 914001 (2018)

Sub-10-fs Ti∶sapphire Oscillator Pumped by Picosecond Laser

Hui-jun HE, Jian-wang JIANG, Meng-yao CHENG, Jia-jun SONG, Zhao-hua WANG, Shao-bo FANG, and Zhi-yi WEI

Vol. 47, Issue 9, 914002 (2018)

Etching Process of 980 nm Tapered Semiconductor Laser

Chuang QIAO, Rui-gong SU, Dan FANG, Ji-long TANG, Xuan FANG, Deng-kui WANG, Bao-shun ZHANG, and Zhi-peng WEI

Vol. 47, Issue 9, 914003 (2018)

Experimental Study on the Dual-wavelength Laser Based on the Nd∶YVO4/Nd∶GdVO4 Combined Crystal

Ning HAN, Miao HU, Peng LI, Tao JIN, Bing FENG, Jun OU, Xue-fang ZHOU, Guo-wei YANG, Yang LU, and Mei-hua BI

Vol. 47, Issue 9, 914004 (2018)

Timing Jitter in Pulsed Injection Locking of a Passively Mode-locked Semiconductor Laser

Yu-lan XU, Zhong-xi LIN, Qi LIN, Jing-yuan CHEN, and Hui SU

Vol. 47, Issue 9, 914005 (2018)

Temporal Power Profiles Remote Precise Measurement of Suppressing Frequency Modulation to Amplitude Modulation Conversion

Jia-peng HUANG, Wei FAN, Zhi-dong SHI, Xue PAN, Rao LI, Xing-hua LU, Xiao-chao WANG, and Sheng-jia ZHANG

Vol. 47, Issue 9, 914006 (2018)

Enhancing Organic-inorganic Hybrid Perovskite Amplified Spontaneous Emission Based on the Gold Nanoparticles

Xiao-yan WU, Guo-dong LIU, Yang-long LI, Wei LI, Ling-yuan WU, Bo FU, Wei-ping WANG, Da-yong ZHANG, Jian-heng ZHAO, and Ping CHEN

Vol. 47, Issue 9, 916001 (2018)

Luminescence Properties of YAG∶Ce Phosphor Film Composite Material and pc-WLED Effected by Particle Size and Concentration

Sai-sai XU, Jian-jun WEI, Liu-kun YANG, and Zhi-hua PAN

Vol. 47, Issue 9, 916002 (2018)

Luminescent Properties of Pr3+ Doped LiYF4 Glass Ceramics for White Light-emitting Diodes

Hui CAO, Bin ZHENG, Zhao-feng GU, Jian-xu HU, and Yue-pin ZHANG

Vol. 47, Issue 9, 916003 (2018)

Preparation and Optoelectronic Properties of Large-scale MAPbI3 Single Crystals

Chan-chan ZHANG, Fang-hui ZHANG, Li-ping DING, Xiao-ting ZHU, and Rong-jin LI

Vol. 47, Issue 9, 916004 (2018)

Study of Titanium-doped Silicon Films Prepared by Magnetron Sputtering and Nanosecond Pulsed Laser

Kai WANG, Xiao-hong LI, Yan-bing ZHANG, Cai WEN, and De-xiong LIU

Vol. 47, Issue 9, 916005 (2018)

Light Diffusion in Turbid Cylinder Based on Finite Element Simulation

Shu ZHANG, Si-yu CHEN, Yu-hong LIU, and Zuo-jun TAN

Vol. 47, Issue 9, 917001 (2018)

Dual Wavelength Fluorescence Microscopy Depth Imaging Based on Fresnel Lens Chromatic Aberration

Xin-rong HUANG, Ji-hong ZHENG, You-rong LIU, Tian-yun ZHU, and Tao MIAO

Vol. 47, Issue 9, 917003 (2018)

Transmission of Multipole Solitons in Parity-Time Symmetric Scarff Potentials

Su-mei HU, Ting-ting ZHONG, Hong-mei WU, Qing-yun ZHOU, and Hai-bo CHEN

Vol. 47, Issue 9, 919001 (2018)

Numeric Analysis of Frequency-doubling of Ultrashort Pulses in Refractive-index-linear-modulating Crystals

Liu-yang ZHANG, Ying YANG, Yu-qiu QU, Guang-zhen CHENG, Zi-jian ZHAO, and Shao-zhi PU

Vol. 47, Issue 9, 919002 (2018)

Controlling Optical Solitions in Self-focusing Kerr Medium by Adding Potential Barrier (Trap)

Shu-qing LI, Shi-zhu QIAO, Yong-xi CHENG, Yi-wei YAN, and Hui-lian MA

Vol. 47, Issue 9, 919003 (2018)

Design for Mid-range Diffraction Multifocal Intraocular Lens

Ji LI and Chang-xi XUE

Vol. 47, Issue 9, 922001 (2018)

Design of Stable Satellite-borne Doppler Asymmetric Spatial Heterodyne Interferometer Support Structure

Yu-long BAI, Jian SUN, Xiong-bo HAO, Jun-qiang WU, Qing-lan BAI, and Yu-tao FENG

Vol. 47, Issue 9, 922002 (2018)

Design of Large Field of View Space Camera Optical System Based on Freeform Surfaces

Xu-yang LI, Dong-wei NI, Ming-yang YANG, and Zhi-guang REN

Vol. 47, Issue 9, 922003 (2018)

Measurement of Dispersion Characteristics of Atomic Medium Utilizing Mach-Zehnder Interferometer

Fa-gang ZHAO, Zhuo-cheng TIAN, Zhi-wei LIU, Bao-dong YANG, and Hai-tao ZHOU

Vol. 47, Issue 9, 927001 (2018)

Controlled Bidirectional Two-qubit Quantum Teleportation

Si-meng WANG, Wei ZHANG, and Cong LIAO

Vol. 47, Issue 9, 927002 (2018)