Laser & Optoelectronics Progress

Year: 2018

<Volume: 55, Issue: 8>

61 Article(s)

About the Cover:

“激光雷达”专题

Research Progress of Domestic Airborne Dual-Frequency LiDAR Detection Technology

Yan He, Shanjiang Hu, Weibiao Chen, Xiaolei Zhu, Yongxing Wang, Zhong Yang, Xia Zhu, Deliang Lü, Jiayong Yu, Tiancheng Huang, Xiaohuan Xi, Shuai Qu, and Bin Yao

Vol. 55, Issue 8, 82801 (2018)

Study on the Data Registration Method of Airborne Bathymetric LiDAR System and Ship-Based Mobile Measurement System

Maoyi Tian, Yancun Wang, Jiayong Yu, Yan He, Yuefei Cao, Deliang Lü, Shanjiang Hu, Zhong Yang, Xia Zhu, and Xiangao Shi

Vol. 55, Issue 8, 82802 (2018)

Building Point Clouds Extraction from Airborne LiDAR Data Based on Decision Tree Method

Zhao Lei, Xiaohuan Xi, Cheng Wang, Pu Wang, Yongxing Wang, and Guoqing Yin

Vol. 55, Issue 8, 82803 (2018)

High Repetition Rate Sub-Nanosecond Dual-Wavelength Solid-State Laser for Airborne Lidar

Jun Lu, Jianyong Ding, Yan He, Guangli Yu, Bin Yang, Hongquan Yao, and Jun Zhou

Vol. 55, Issue 8, 82804 (2018)

Review on Individual Tree Detection Based on Airborne LiDAR

Huiling Liu, Xiaoli Zhang, Ying Zhang, Yunfeng Zhu, Hui Liu, and Longyang Wang

Vol. 55, Issue 8, 82805 (2018)

Research of Error Analysis and Positioning Accuracy of Airborne Dual-Frequency LiDAR

Deliang Lü, Yan2 He, Jiayong Yu, Liming Chen, Yongxing Wang, and Hui Liu

Vol. 55, Issue 8, 82806 (2018)

Evaluation of Ground Positioning Accuracy for Domestic Airborne Dual-Frequency LiDAR

Maoyi Tian, Yuefei Cao, Jiayong Yu, Yan He, Yancun Wang, Yongxing Wang, and Yuanchao Zhao

Vol. 55, Issue 8, 82807 (2018)

Waveform Processing Methods in Domestic Airborne Lidar Bathymetry System

Tiancheng Huang, Bangyi Tao, Yan He, Shanjiang Hu, Jiayong Yu, Qiang Li, Yunfeng Zhu, Guoqing Yin, Haiqing Huang, Qiankun Zhu, and Fang Gong

Vol. 55, Issue 8, 82808 (2018)

Optics at Surfaces

LSPR Properties of Metal-Compound-Graphene Composite Nanoarray Structure

Wei Li, Chao Liu, Jingwei Lü, Zhaoting Liu, and Famei Wang

Vol. 55, Issue 8, 82401 (2018)

Materials

Preparation and Luminescent Properties of Li+/Bi3+ Co-Doped Lu2O3∶Ho3+ Phosphors

Haiqin Zhao, Linxiang Wang, Juan Tuo, Ying Ye, and Guojiao Li

Vol. 55, Issue 8, 81602 (2018)

Imaging Systems

Experimental Study on Underwater Objects Detection Based on Polarization Imaging

Zhongfang Wu, Shaocong Zhou, and Xianqiang He

Vol. 55, Issue 8, 81101 (2018)

Influence of Image Quality on Uncontrolled Positioning Accuracy of Mapping Satellite

Yi Wang, Xin Hu, and Xiafang Yang

Vol. 55, Issue 8, 81102 (2018)

Atmospheric Optics and Oceanic Optics

NPP VIIRS Data Fast Atmospheric Correction and Accuracy Evaluation Based on 6S Model

Changdong Ji, Daozhong Sun, and Chuanning Ma

Vol. 55, Issue 8, 80101 (2018)

Analysis of a Dust Process in Beijing Based on Aerosol and Atmospheric Wind Field Lidar

Jinru Zhang, Yubao Chen, and Lingbing Bu

Vol. 55, Issue 8, 80102 (2018)

Transmission Characteristics of Polarized Light in Aerosol

Jiejun Wang, Xiaoyan Liu, Yuting Zhang, Xinqiang Wang, Fangyuan Wang, and Song Ye

Vol. 55, Issue 8, 80103 (2018)

Optical Concealment Depth Estimation Algorithm Based on Satellite Remote Sensing Data

Hairong Zhu, Hai Zhu, Peng Cai, Weiyu Li, Yingni Shi, and Jintao Liu

Vol. 55, Issue 8, 80104 (2018)

Fourier Optics and Signal Processing

Load Identification Based on S-Transform and (2D)2PCA of Transient Current

Wei Lü, Zhiqiang Cai, and Jinghui Chu

Vol. 55, Issue 8, 80701 (2018)

Optics in Computing

Remote Sensing Aircraft Recognition Based on Blur-Invariant Convolutional Neural Network

Kun Liu, Tong Su, and Dian Wang

Vol. 55, Issue 8, 82001 (2018)

Spectroscopy

Calculation and Experimental Research on Infrared Spectrum of Dioxin Molecule

Yunchu Zhai, Fei Wang, Yong Chi, and Jianhua Yan

Vol. 55, Issue 8, 83001 (2018)

Fiber Optics and Optical Communications

A Miniaturized and Highly Efficient Dielectric Optical Nanoantenna

Yue Xu, Tao Dong, Jingwen He, and Qian Wan

Vol. 55, Issue 8, 80601 (2018)

Refractive Index Sensing Characteristics of Reflective Fiber Interferometer Based on Large Offset Splicing

Dashun Su, Kuanming Ma, Lipeng Sun, Chuang Wu, Jie Li, and Bai′ou Guan

Vol. 55, Issue 8, 80603 (2018)

Optical Devices

Method of Sidelobe Suppression with Waveguide Optical Phased Array

Lihua Peng, Mingqiu Li, Zhiwei Huang, and Hongwei Shi

Vol. 55, Issue 8, 82301 (2018)

Influence of Grating Shape on LED Light Extraction Efficiency

Xiaomin Fang, Xiaowei Jiang, and Jianwei Zhao

Vol. 55, Issue 8, 82302 (2018)

Beam Optimization of Liquid Crystal Optical Phased Array Based on Bat Algorithm

Zhiwei Huang, Chunyang Wang, Lihua Peng, Hongwei Shi, and Qifeng Niu

Vol. 55, Issue 8, 82303 (2018)

Optical Design and Fabrication

Design and Analysis of a Primary-Secondary System for LED Collimating Illumination

Fan Yang, Chuan He, and Xusheng Zhang

Vol. 55, Issue 8, 82201 (2018)

Design of Intraocular Lens Based on Multifocal Freeform-Fresnel Surface

Jinghui Cao, Huaxin Zhu, and Zhouping Su

Vol. 55, Issue 8, 82202 (2018)

Simulation and Driving Performance of AlN-Based MEMS Deformable Mirror

Jian Shao, Qi Li, and Hongbin Yu

Vol. 55, Issue 8, 82204 (2018)

Machine Vision

An Efficient Solution for Extrinsic Calibration of a Vision System with Simple Laser

Qingbo Tang, Shangzhen Tan, Yanan Chen, and Fei Wang

Vol. 55, Issue 8, 81501 (2018)

Method of Space Point Positioning Based on Structure-from-Motion

Zexiao Xie and Zuoqi Zhou

Vol. 55, Issue 8, 81502 (2018)

Lasers and Laser Optics

Measurement of Liquid Refractive Index Based on Optofluidic Single Mode Laser

Chao Han, Chenyu Qiu, Mengdi Hou, Tingting Zhang, and Wenjie Wang

Vol. 55, Issue 8, 81401 (2018)

Analytical Model for Thermal Focal Length and Spherical Aberration on Beam Quality

Qihan Wang, Qiangqiang Yao, Chi Feng, Xinyu Chen, and Yuan Dong

Vol. 55, Issue 8, 81402 (2018)

Design and Fabrication of High Power 640 nm Red Laser Diodes

Zhen Zhu, Chengfeng Xiao, Wei Xia, Xin Zhang, Jian Su, Peixu Li, and Xiangang Xu

Vol. 55, Issue 8, 81403 (2018)

Research on Laser Frequency Stabilization Techniques Using Orthogonally Demodulated Pound-Drever-Hall Method

Juan Su, Mingxing Jiao, Fei Jiang, and Junhong Xing

Vol. 55, Issue 8, 81404 (2018)

Study on Process and Properties of Thin-Walled Structure Part by Laser Additive Manufacturing

Yu Xiao, Yuanyuan Lu, Xixi Guo, Tao Wang, Jinzheng Du, and Dejian Liu

Vol. 55, Issue 8, 81405 (2018)

Holography

Imaging Characteristics of Synthetic Aperture Incoherent Digital Holography

Qiaoxia Gong, Pan Wang, Yunhe Bai, Ruihuan Zang, Yanli Du, Chong Song, and Fengying Ma

Vol. 55, Issue 8, 80901 (2018)

Detectors

Low Light Level Detection Based on Scientific CMOS Image Sensor with High Sensitivity and Low Noise

Yuantao Zhang, Kaiqin Cao, Dexin Sun, and Yinnian Liu

Vol. 55, Issue 8, 80401 (2018)

Image Processing

Breast Cancer Diagnosis System Based on Transfer Learning and Deep Convolutional Neural Networks

Jinghui Chu, Zerui Wu, Wei Lü, and Zhe Li

Vol. 55, Issue 8, 81001 (2018)

An Improved Background Subtraction Algorithm Based on Kalman Filtering

Longchao Shi, Yulei An, Binghua Su, Bo Wen, and Zehua Dong

Vol. 55, Issue 8, 81003 (2018)

Adaptive Gaussian Attenuation Defogging Algorithm Based on Edge Preservation

Yan Yang, Guoqiang Zhang, Yifei Li, and Hui Yue

Vol. 55, Issue 8, 81004 (2018)

Image Semantic Segmentation Based on Convolutional Neural Network Feature and Improved Superpixel Matching

Chengcheng Guo, Fengqin Yu, and Ying Chen

Vol. 55, Issue 8, 81005 (2018)

Underwater Image Color Compensation Based on Electromagnetic Theory

Zexin Jiang and Yan Piao

Vol. 55, Issue 8, 81006 (2018)

Modified Single Image Dehaze Based on Edge Preserving A-Trous Wavelet

Kai Gao and Yan Piao

Vol. 55, Issue 8, 81007 (2018)

Drift Registration Based on Curvature Characteristics

Xun Shi, Jie Ren, Xiaokang Ren, Jinjun Ren, and Zhifeng Yuan

Vol. 55, Issue 8, 81008 (2018)

Imaging and Calibration of Ships on Water Surface

Hongbing Yao, Yin Huang, Jinwen Bian, Hangyu Li, and Cheng Wang

Vol. 55, Issue 8, 81009 (2018)

Dark Channel Prior Dehazing Algorithm Based on Sky Optimization of Digital Image

Zhiyuan Zeng, Yatong Zhou, Yue Chi, and Fangning Shi

Vol. 55, Issue 8, 81010 (2018)

MPEG Video Evaluation Method with Time-Domain Weighting

Deqiang Cheng, Chao Xu, Yan Li, Dalei You, and Gang Chen

Vol. 55, Issue 8, 81011 (2018)

Fragment Splicing Method Based on Surface Texture Characteristic

Piao Wang, Guohua Geng, and Yuhe Zhang

Vol. 55, Issue 8, 81012 (2018)

Physical Optics

Design and Analysis of Dual Babinet Depolarizer Applied to Rectangular Pupils

Xiaolin Liu, Ming Li, Ning An, Shaofan Tang, and Qian Sun

Vol. 55, Issue 8, 82601 (2018)

Medical Optics and Biotechnology

IVUS-OCT Imaging System for Detection of Intravascular Lipid Plaque

Yong Xu, Yi Wang, Jianrong Qiu, Yi Shen, Yuze Xiao, and Xiaodong Chen

Vol. 55, Issue 8, 81701 (2018)

Instrumentation, Measurement and Metrology

Time-Delay Measurement Techniques for Time Transfer over Optical Fibers

Xu Zhou, Faxi Chen, Kan Zhao, Tao Liu, and Shougang Zhang

Vol. 55, Issue 8, 81201 (2018)

Calibration Technology of Visual Measurement System Based on Position Sensitive Detector

Yukun Teng, Yingming Hao, Shuangfei Fu, and Xiaopeng Fan

Vol. 55, Issue 8, 81202 (2018)

Simple Calibration of Monocular Vision Measurement System in Cladding Layer Detection

Jirong Guo, Changyong Li, and Wurikaixi·Aiyiti

Vol. 55, Issue 8, 81203 (2018)

Image Distortion Detection of Head-Mounted Display Based on Optical Transform Function

Xiaoyan Wang, Chujia Liu, Yu Qi, and Qiren Zhuang

Vol. 55, Issue 8, 81205 (2018)

Reviews

Research Progress of Mid-Infrared Supercontinuum in Soft Glass Fiber

Yu Li, Meisong Liao, Tianfeng Xue, Jiafang Bei, Lili Hu, and Long Zhang

Vol. 55, Issue 8, 80001 (2018)

Progress in High-Power Narrow-Linewidth Fiber Lasers

Ye Zheng, Pan Li, Zhanda Zhu, Xiaoxi Liu, Junlong Wang, and Xuefeng Wang

Vol. 55, Issue 8, 80002 (2018)

Research Progress of Chalcogenide Glasses with Third-Order Optical Nonlinearity

Qiushuang Yu, Xiaoyu Zhang, and Zhiping Zhang

Vol. 55, Issue 8, 80003 (2018)