Laser & Optoelectronics Progress

Year: 2020

<Volume: 57, Issue: 7>

30 Article(s)

About the Cover:

“固体激光材料”专题

Research Progress on Rare Earth Doped Fluoride Multiband Upconversion Laser

Li Hao, Cui Zhenzhen, Chen Weiqing, Qiao Yufang, Cao Jiangyan, Zhang Mingyu, Yang Xi, Yu Xue, Yu Siu Fung, Qiu Jianbei, and Xu Xuhui

Vol. 57, Issue 7, 071601 (2020)

Review of Perovskite Micro -and Nano-Lasers

Huang Sihao, Liu Zhengzheng, Du Juan, and Leng Yuxin

Vol. 57, Issue 7, 071602 (2020)

Review of Mid-Infrared Supercontinuum Spectrum Generation Based on Chalcogenide Glass Fibers

Dai Shixun, Wang Min, Wang Yingying, Xu Lulu, Hu Zunfeng, Zhang Peiqing, and Wang Xunsi

Vol. 57, Issue 7, 071603 (2020)

Research of Yb-Doped Rare-Earth Calcium Oxyborate Crystal Lasers

Liu Fenfen, Cao Shuxuan, and Liu Junhai

Vol. 57, Issue 7, 071604 (2020)

Review on Ultrashort Pulse Laser Amplifiers Based on Bulk Yb-Doped Gain Media

Zhao Zhigang, Cong Zhenhua, and Liu Zhaojun

Vol. 57, Issue 7, 071605 (2020)

Research Progress of Blue-Green Single-Frequency Laser

Peng Xiulin, Yang Changsheng, Deng Huaqiu, Tan Tianyi, Guan Xianchao, Zhao Qilai, Feng Zhouming, and Xu Shanhui

Vol. 57, Issue 7, 071606 (2020)

Development and Preparation of Refractive Infrared Microlens Array Device

Liu Feng, Zhang Fan, Bian Hao, Yang Qing, Li Minjing, and Chen Feng

Vol. 57, Issue 7, 071607 (2020)

Research Progress in Solid-State Lasers Based on Rare Earth Ion-doped Oxyfluoride Glass Ceramics

Ouyang Tianchang, Dong Guoping, and Qiu Jianrong

Vol. 57, Issue 7, 071608 (2020)

Principles, Devices, and Applications of Beam Deflection Based on Quadratic Electro-Optic Effect of Potassium Tantalate Niobate

Liu Bing, Wang Xuping, Yang Yuguo, Hu Yanyan, Yu Huajian, and Wu Fengnian

Vol. 57, Issue 7, 071609 (2020)

Research Progress in Ceramic Lasers

Yang Haolin, Chen Yue, Jia Fuqiang, and Wang Pengfei

Vol. 57, Issue 7, 071610 (2020)

Research Progress of Raman and Frequency Mixing for Visible Lasers Based on Vanadate Crystals

Cheng Mengyao, Duan Yanmin, Sun Yinglu, Zhang Li, and Zhu Haiyong

Vol. 57, Issue 7, 071611 (2020)

Spectroscopy

Broadband Terahertz Spectroscopy System Based on Difference Frequency Generation in GaSe Crystal

Nie Jiaqi, Zhao Huan, and Zhang Yan

Vol. 57, Issue 7, 073001 (2020)

Quantitative Determination of Benzoic Acid in Flour Based on Terahertz Time-Domain Spectroscopy and BPNN Model

Hu Jun, Liu Yande, Sun Xudong, Li Bin, Xu Jia, and Ouyang Aiguo

Vol. 57, Issue 7, 073002 (2020)

Fiber Optics and Optical Communications

Insertion Loss of Optical Beam Forming Network Based on Dispersion Fiber

He Wengan, Chen Erdong, Hu Yuankui, Mei Li, Chen Xinwei, and Chong Yuhua

Vol. 57, Issue 7, 070601 (2020)

Research on Transfer Oscillator Technology Based on Fiber Optical Frequency Comb

Yang Mingzhe, Meng Fei, Lin Yiyi, Song Youjian, Fang Zhanjun, and Hu Minglie

Vol. 57, Issue 7, 070602 (2020)

Optical Devices

Optimization and Preparation of GaN-Based LED Chip Electrode Structure

Chao Pengfei, Xu Yingchao, Liu Chunhui, Wu Tianyu, Li Yangyang, and Liu Jianning

Vol. 57, Issue 7, 072301 (2020)

Optical Design and Fabrication

Fast Method for Evaluating and Optimizing the Scattering Efficiency of Light Guide Plate Dots

Yu Wenwen, Wang Jian, Zhang Qi, Wang Xuekun, Hong Cuncun, Qian Weiying, Cao Jianjun, and Gao Shumei

Vol. 57, Issue 7, 072201 (2020)

Design of Coaxial Ultra-Compact Primary and Tertiary Mirror Integrated Optical System

Du Kang, Liu Chunyu, Liu Shuai, Song Weiyang, and Xu Tingting

Vol. 57, Issue 7, 072202 (2020)

Research on Compensation Testing Method for Large-Aperture and High-Order Aspheric Surface

Zhao Chuchu, Hu Mingyong, Zhang Shaowei, Li Xinglong, and Li Zhaoyang

Vol. 57, Issue 7, 072203 (2020)

Design of Single-Center and Ultra-Wide-Angle Mobile Phone Lenses

Guo Zhiyuan, Li Jiancong, Chen Taixi, and Wu Yanxiong

Vol. 57, Issue 7, 072204 (2020)

Lasers and Laser Optics

An Ultra-Narrow Linewidth Brillouin Fiber Laser Based on Distributed Feedback Fiber Laser

Li Yafang, Wang Chunyu, Qi Haifeng, Li Luyan, Shi Shuhua, Ni Jiasheng, and Zhao Yanjie

Vol. 57, Issue 7, 071401 (2020)

Research on Formation Process of Keyhole During Fiber Laser Deep Penetration Welding

Zhao Le, Han Xue, Zou Jianglin, Zheng Kai, Xiao Rongshi, and Wu Qiang

Vol. 57, Issue 7, 071402 (2020)

1.7 μm Tunable Multi-Wavelength Raman Fiber Laser Based on Amplified Spontaneous Emission Pump

He Zhenxing, Zhang Peng, Wu Di, Han Kexuan, Li Xiaoyan, and Du Quanli

Vol. 57, Issue 7, 071403 (2020)

Laser Cladding Remanufacturing and Repair of Agricultural Tractor Spindle

Wang Jiasheng and Shu Linsen

Vol. 57, Issue 7, 071404 (2020)

Geometric Optics

Design of Off-Axis Two-Mirror Laser-Shaping System with Freeform Surface

Pan Hongxiang and Su Zhouping

Vol. 57, Issue 7, 070801 (2020)

Remote Sensing and Sensors

Medical Optics and Biotechnology

Retrieval of Chlorophyll-a in Lower Reaches of the Minjiang River Via Three-Band Bio-Optical Model

Xie Tingting, Chen Yunzhi, and Lu Wenfang

Vol. 57, Issue 7, 071701 (2020)

Instrumentation, Measurement and Metrology

Recognition of Formaldehyde, Methanol Based on PCA-BP Neural Network

Song Haisheng, Ma Linzhao, Wang Yifan, Zhu Engong, and Li Chengfei

Vol. 57, Issue 7, 071201 (2020)

Measurement Method of Three-Dimensional Shape of Bright Surface with Binocular Stereo Vision

Cheng Ziyi, Lu Rongsheng, and Mao Cuili

Vol. 57, Issue 7, 071202 (2020)

Method for Extracting the Center of Circular Coded Target Based on Radial Straight Line Fitting of Circular Coding

Zhang Zonghua, Wang Sen, Wang Yuying, Zhang Ang, Meng Zhaozong, Xiao Yanjun, and Gao Nan

Vol. 57, Issue 7, 071203 (2020)