Photonics Research

Year: 2018

<Volume: 6, Issue: 3>

12 Article(s)

About the Cover:

Temporal disparity and intensity fluctuation of photon pulses in a polarization-based QKD system with and without side channel effects.

Research Articles

Lasers and Laser Optics

Relative intensity noise in high-speed hybrid square-rectangular lasers

Fu-Li Wang, Xiu-Wen Ma, Yong-Zhen Huang, Yue-De Yang, Jun-Yuan Han, and Jin-Long Xiao

Vol. 6, Issue 3, 03000193 (2018)

Materials

Optical properties and applications for MoS2-Sb2Te3-MoS2 heterostructure materials

Wenjun Liu, Ya-Nan Zhu, Mengli Liu, Bo Wen, Shaobo Fang, Hao Teng, Ming Lei, Li-Min Liu, and Zhiyi Wei

Vol. 6, Issue 3, 03000220 (2018)

Metamaterials

Tuning the metal filling fraction in metal-insulator-metal ultra-broadband perfect absorbers to maximize the absorption bandwidth

Amir Ghobadi, Hodjat Hajian, Alireza Rahimi Rashed, Bayram Butun, and Ekmel Ozbay

Vol. 6, Issue 3, 03000168 (2018)

Nonlinear Optics

Enhancement of phase conjugation degenerate four-wave mixing using a Bessel beam

Qian Zhang, Xuemei Cheng, Haowei Chen, Bo He, Zhaoyu Ren, Ying Zhang, and Jintao Bai

Vol. 6, Issue 3, 03000162 (2018)

Quantum Optics

Optical trapping of single quantum dots for cavity quantum electrodynamics

Pengfei Zhang, Gang Song, and Li Yu

Vol. 6, Issue 3, 03000182 (2018)

Semiconductor UV Photonics

Switchable dual-wavelength Q-switched fiber laser using multilayer black phosphorus as a saturable absorber

Junmin Liu, Yu Chen, Ying Li, Han Zhang, Shuiqin Zheng, and Shixiang Xu

Vol. 6, Issue 3, 03000198 (2018)

Fano resonances with a high figure of merit in silver oligomer systems

Hong-Jin Hu, Fan-Wei Zhang, Guo-Zhou Li, Jun-Yi Chen, Qiang Li, and Li-Jun Wu

Vol. 6, Issue 3, 03000204 (2018)

High-speed and high-performance polarization-based quantum key distribution system without side channel effects caused by multiple lasers 

Heasin Ko, Byung-Seok Choi, Joong-Seon Choe, Kap-Joong Kim, Jong-Hoi Kim, and Chun Ju Youn

Vol. 6, Issue 3, 03000214 (2018)

Surface Plasmons

Numerical analysis of end-fire coupling of surface plasmon polaritons in a metal-insulator-metal waveguide using a simple photoplastic connector

Yevhenii M. Morozov, Anatoliy S. Lapchuk, Ming-Lei Fu, Andriy A. Kryuchyn, Hao-Ran Huang, and Zi-Chun Le

Vol. 6, Issue 3, 03000149 (2018)

Cylindrical vector beam-excited frequency-tunable second harmonic generation in a plasmonic octamer

Fajun Xiao, Wuyun Shang, Weiren Zhu, Lei Han, Malin Premaratne, Ting Mei, and Jianlin Zhao

Vol. 6, Issue 3, 03000157 (2018)

Tunable terahertz wave difference frequency generation in a graphene/AlGaAs surface plasmon waveguide

Tao Chen, Liangling Wang, Lijuan Chen, Jing Wang, Haikun Zhang, and Wei Xia

Vol. 6, Issue 3, 03000186 (2018)

Ultrafast Optics

Improved common-path spectral interferometer for single-shot terahertz detection

Shuiqin Zheng, Qinggang Lin, Yi Cai, Xuanke Zeng, Ying Li, Shixiang Xu, Jingzhen Li, and Dianyuan Fan

Vol. 6, Issue 3, 03000177 (2018)