Photonics Research

Year: 2020

<Volume: 8, Issue: 4>

24 Article(s)

About the Cover:

Digitized adjoint method for high-efficiency inverse design of digital photonic devices.

Reviews

Lasers and Laser Optics

Laser fabrication of graphene-based supercapacitors

Xiu-Yan Fu, Zhao-Di Chen, Dong-Dong Han, Yong-Lai Zhang, Hong Xia, and Hong-Bo Sun

Vol. 8, Issue 4, 04000577 (2020)

Optical Devices

Photonic cavity enhanced high-performance surface plasmon resonance biosensor

Gui-Shi Liu, Xin Xiong, Shiqi Hu, Weicheng Shi, Yaofei Chen, Wenguo Zhu, Huadan Zheng, Jianhui Yu, Nur Hidayah Azeman, Yunhan Luo, and Zhe Chen

Vol. 8, Issue 4, 04000448 (2020)

Real-time monitoring of hydrogel phase transition in an ultrahigh Q microbubble resonator

Daquan Yang, Aiqiang Wang, Jin-Hui Chen, Xiao-Chong Yu, Chuwen Lan, Yuefeng Ji, and Yun-Feng Xiao

Vol. 8, Issue 4, 04000497 (2020)

Enhancing sensing capacity of terahertz metamaterial absorbers with a surface-relief design

Wei Wang, Fengping Yan, Siyu Tan, Haisu Li, Xuemei Du, Luna Zhang, Zhuoya Bai, Dan Cheng, Hong Zhou, and Yafei Hou

Vol. 8, Issue 4, 04000519 (2020)

Mid-infrared chalcogenide microfiber knot resonators

Yu Xie, Dawei Cai, Hao Wu, Jing Pan, Ning Zhou, Chenguang Xin, Shaoliang Yu, Pan Wang, Xiaoshun Jiang, Jianrong Qiu, Xin Guo, and Limin Tong

Vol. 8, Issue 4, 04000616 (2020)

Physical Optics

Self-accelerated optical activity in free space induced by the Gouy phase

Peng Li, Xinhao Fan, Dongjing Wu, Sheng Liu, Yu Li, and Jianlin Zhao

Vol. 8, Issue 4, 04000475 (2020)

Super-bunched focusing with chirped random-phase gratings

Lu Zhang, Dongxu Zhou, Yiping Lu, Hongzhi Zhang, and Guoquan Zhang

Vol. 8, Issue 4, 04000503 (2020)

Research Articles

Fiber Optics and Optical Communications

Experimental study of mode distortion induced by stimulated Raman scattering in high-power fiber amplifiers

Qiuhui Chu, Qiang Shu, Zeng Chen, Fengyun Li, Donglin Yan, Chao Guo, Honghuan Lin, Jianjun Wang, Feng Jing, Chuanxiang Tang, and Rumao Tao

Vol. 8, Issue 4, 04000595 (2020)

Holography, Gratings, and Diffraction

Revealing the underlying mechanisms behind TE extraordinary THz transmission

Suzanna Freer, Miguel Camacho, Sergei A. Kuznetsov, Rafael R. Boix, Miguel Beruete, and Miguel Navarro-Cía

Vol. 8, Issue 4, 04000430 (2020)

Image Processing and Image Analysis

Wide-field ophthalmic space-division multiplexing optical coherence tomography

Jason Jerwick, Yongyang Huang, Zhao Dong, Adrienne Slaudades, Alexander J. Brucker, and Chao Zhou

Vol. 8, Issue 4, 04000539 (2020)

Integrated Optics

Inverse design of digital nanophotonic devices using the adjoint method 

Kaiyuan Wang, Xinshu Ren, Weijie Chang, Longhui Lu, Deming Liu, and Minming Zhang

Vol. 8, Issue 4, 04000528 (2020)

Versatile on-chip light coupling and (de)multiplexing from arbitrary polarizations to controlled waveguide modes using an integrated dielectric metasurface

Yuan Meng, Zhoutian Liu, Zhenwei Xie, Ride Wang, Tiancheng Qi, Futai Hu, Hyunseok Kim, Qirong Xiao, Xing Fu, Qiang Wu, Sang-Hoon Bae, Mali Gong, and Xiaocong Yuan

Vol. 8, Issue 4, 04000564 (2020)

Lasers and Laser Optics

Passively Q-switched and femtosecond mode-locked erbium-doped fiber laser based on a 2D palladium disulfide (PdS2) saturable absorber

Ping Kwong Cheng, Chun Yin Tang, Xin Yu Wang, Long-Hui Zeng, and Yuen Hong Tsang

Vol. 8, Issue 4, 04000511 (2020)

Laser-induced rotary micromotor with high energy conversion efficiency

Yu Zhang, Siyu Lin, Zhihai Liu, Yaxun Zhang, Jianzhong Zhang, Jun Yang, and Libo Yuan

Vol. 8, Issue 4, 04000534 (2020)

Nonlinear Optics

Brillouin wavelength-selective all-optical polarization conversion

Diego Samaniego and Borja Vidal

Vol. 8, Issue 4, 04000440 (2020)

Optical and Photonic Materials

Individually resolved luminescence from closely stacked GaN/AlN quantum wells

Bowen Sheng, Gordon Schmidt, Frank Bertram, Peter Veit, Yixin Wang, Tao Wang, Xin Rong, Zhaoying Chen, Ping Wang, Jürgen Bläsing, Hideto Miyake, Hongwei Li, Shiping Guo, Zhixin Qin, André Strittmatter, Bo Shen, Jürgen Christen, and Xinqiang Wang

Vol. 8, Issue 4, 04000610 (2020)

Optoelectronics

Improved performance of UVC-LEDs by combination of high-temperature annealing and epitaxially laterally overgrown AlN/sapphire

Norman Susilo, Eviathar Ziffer, Sylvia Hagedorn, Leonardo Cancellara, Carsten Netzel, Neysha Lobo Ploch, Shaojun Wu, Jens Rass, Sebastian Walde, Luca Sulmoni, Martin Guttmann, Tim Wernicke, Martin Albrecht, Markus Weyers, and Michael Kneissl

Vol. 8, Issue 4, 04000589 (2020)

Quantum Optics

Frequency-tuning-induced state transfer in optical microcavities

Xu-Sheng Xu, Hao Zhang, Xiang-Yu Kong, Min Wang, and Gui-Lu Long

Vol. 8, Issue 4, 04000490 (2020)

Superconducting nanowire multi-photon detectors enabled by current reservoirs

Kai Zou, Yun Meng, Zhao Wang, and Xiaolong Hu

Vol. 8, Issue 4, 04000601 (2020)

Towards simultaneous observation of path and interference of a single photon in a modified Mach–Zehnder interferometer 

Fenghua Qi, Zhiyuan Wang, Weiwang Xu, Xue-Wen Chen, and Zhi-Yuan Li

Vol. 8, Issue 4, 04000622 (2020)

Silicon Photonics

Optimizing an interleaved p-n junction to reduce energy dissipation in silicon slow-light modulators

Marco Passoni, Dario Gerace, Liam O’Faolain, and Lucio Claudio Andreani

Vol. 8, Issue 4, 04000457 (2020)

CMOS-compatible all-optical modulator based on the saturable absorption of graphene

Hong Wang, Ningning Yang, Limin Chang, Chaobiao Zhou, Shiyu Li, Meng Deng, Zhenwei Li, Qiang Liu, Chi Zhang, Zhiyong Li, and Yi Wang

Vol. 8, Issue 4, 04000468 (2020)

Surface Optics and Plasmonics

Dielectric metalens-based Hartmann–Shack array for a high-efficiency optical multiparameter detection system 

Yuxi Wang, Zhaokun Wang, Xing Feng, Ming Zhao, Cheng Zeng, Guangqiang He, Zhenyu Yang, Yu Zheng, and Jinsong Xia

Vol. 8, Issue 4, 04000482 (2020)

SERS study on the synergistic effects of electric field enhancement and charge transfer in an Ag2S quantum dots/plasmonic bowtie nanoantenna composite system

Bin Wang, Chen Zhao, Huanyu Lu, Tingting Zou, Subhash C. Singh, Zhi Yu, Chaonan Yao, Xin Zheng, Jun Xing, Yuting Zou, Cunzhu Tong, Weili Yu, Bo Zhao, and Chunlei Guo

Vol. 8, Issue 4, 04000548 (2020)