Photonics Research

Year: 2020

<Volume: 8, Issue: 6>

38 Article(s)

About the Cover:

Under illumination of circularly polarized light from the substrate side, the proposed metasurface can simultaneously generate focused surface plasmon vortex at the center of metasurface and far-field vortex of scattered light.

Reviews

Optical Devices

Dynamic Airy imaging through high-efficiency broadband phase microelements by femtosecond laser direct writing

Ze Cai, Xinbo Qi, Deng Pan, Shengyun Ji, Jincheng Ni, Zhaoxin Lao, Chen Xin, Jiawen Li, Yanlei Hu, Dong Wu, and Jiaru Chu

Vol. 8, Issue 6, 06000875 (2020)

Physical Optics

Optomechanical cooling and self-stabilization of a waveguide coupled to a whispering-gallery-mode resonator

Riccardo Pennetta, Shangran Xie, Richard Zeltner, Jonas Hammer, and Philip St. J. Russell

Vol. 8, Issue 6, 06000844 (2020)

In situ optical backpropagation training of diffractive optical neural networks 

Tiankuang Zhou, Lu Fang, Tao Yan, Jiamin Wu, Yipeng Li, Jingtao Fan, Huaqiang Wu, Xing Lin, and Qionghai Dai

Vol. 8, Issue 6, 06000940 (2020)

Controllable photonic spin Hall effect with phase function construction

Yanliang He, Zhiqiang Xie, Bo Yang, Xueyu Chen, Junmin Liu, Huapeng Ye, Xinxing Zhou, Ying Li, Shuqing Chen, and Dianyuan Fan

Vol. 8, Issue 6, 06000963 (2020)

Research Articles

Image Processing and Image Analysis

Blind position detection for large field-of-view scattering imaging

Xiaoyu Wang, Xin Jin, and Junqi Li

Vol. 8, Issue 6, 06000920 (2020)

Edge enhancement through scattering media enabled by optical wavefront shaping

Zihao Li, Zhipeng Yu, Hui Hui, Huanhao Li, Tianting Zhong, Honglin Liu, and Puxiang Lai

Vol. 8, Issue 6, 06000954 (2020)

3D Hessian deconvolution of thick light-sheet z-stacks for high-contrast and high-SNR volumetric imaging

Zhe Zhang, Dongzhou Gou, Fan Feng, Ruyi Zheng, Ke Du, Hongrun Yang, Guangyi Zhang, Huitao Zhang, Louis Tao, Liangyi Chen, and Heng Mao

Vol. 8, Issue 6, 06001011 (2020)

Imaging Systems, Microscopy, and Displays

Cross-cumulant enhanced radiality nanoscopy for multicolor superresolution subcellular imaging

Zhiping Zeng, Jing Ma, and Canhua Xu

Vol. 8, Issue 6, 06000893 (2020)

Instrumentation and Measurements

High-speed and high-efficiency three-dimensional shape measurement based on Gray-coded light

Zhoujie Wu, Wenbo Guo, Yueyang Li, Yihang Liu, and Qican Zhang

Vol. 8, Issue 6, 06000819 (2020)

Lasers and Laser Optics

Build-up dynamics in bidirectional soliton fiber lasers

Igor Kudelin, Srikanth Sugavanam, and Maria Chernysheva

Vol. 8, Issue 6, 06000776 (2020)

Real-time dynamics of soliton triplets in fiber lasers

Yiyang Luo, Ran Xia, Perry Ping Shum, Wenjun Ni, Yusong Liu, Huy Quoc Lam, Qizhen Sun, Xiahui Tang, and Luming Zhao

Vol. 8, Issue 6, 06000884 (2020)

Frequency comb swept laser with a high-Q microring filter

Dongmei Huang, Feng Li, Chao Shang, Zihao Cheng, S. T. Chu, and P. K. A. Wai

Vol. 8, Issue 6, 06000904 (2020)

MXene-Ti3C2Tx for watt-level high-efficiency pulse generation in a 2.8 μm mid-infrared fiber laser

Chen Wei, Liqiang Zhou, Dongsheng Wang, Hao Chi, Hua Huang, Han Zhang, and Yong Liu

Vol. 8, Issue 6, 06000972 (2020)

Medical Optics and Biotechnology

Stimulated Raman scattering signal generation in a scattering medium using self-reconstructing Bessel beams

Xueli Chen, Xinyu Wang, Lin Wang, Peng Lin, Yonghua Zhan, and Ji-Xin Cheng

Vol. 8, Issue 6, 06000929 (2020)

Optical and Photonic Materials

Highly luminescent and stable lead-free cesium copper halide perovskite powders for UV-pumped phosphor-converted light-emitting diodes 

Lingling Xie, Bingkun Chen, Fa Zhang, Ziheng Zhao, Xinxin Wang, Lijie Shi, Yue Liu, Lingling Huang, Ruibin Liu, Bingsuo Zou, and Yongtian Wang

Vol. 8, Issue 6, 06000768 (2020)

Analysis of TM/TE mode enhancement and droop reduction by a nanoporous n-AlGaN underlayer in a 290 nm UV-LED 

Yufeng Li, Chenyu Wang, Ye Zhang, Peng Hu, Shengnan Zhang, Mengqi Du, Xilin Su, Qiang Li, and Feng Yun

Vol. 8, Issue 6, 06000806 (2020)

Revealing the surface electronic structures of AlGaN deep-ultraviolet multiple quantum wells with lateral polarity domains

Wei Guo, Li Chen, Houqiang Xu, Yingda Qian, Moheb Sheikhi, Jason Hoo, Shiping Guo, Liang Xu, Jianzhe Liu, Feras Alqatari, Xiaohang Li, Kaiyan He, Zhe Chuan Feng, and Jichun Ye

Vol. 8, Issue 6, 06000812 (2020)

Excellent light-capture capability of trilobal SiNW for ultra-high JSC in single-nanowire solar cells

Zhongliang Gao, Guilu Lin, Yupeng Zheng, Na Sang, Yingfeng Li, Lei Chen, and Meicheng Li

Vol. 8, Issue 6, 06000995 (2020)

Terahertz wave modulation properties of thermally processed BST/PZT ferroelectric photonic crystals

Ying Zeng, Weijun Wang, Furi Ling, and Jianquan Yao

Vol. 8, Issue 6, 06001002 (2020)

Nonlinear optical absorption properties of InP nanowires and applications as a saturable absorber

Junting Liu, Hongkun Nie, Bingzheng Yan, Kejian Yang, He Yang, Vladislav Khayrudinov, Harri Lipsanen, Baitao Zhang, and Jingliang He

Vol. 8, Issue 6, 06001035 (2020)

Impact of tin-oxide nanoparticles on improving the carrier transport in the Ag/p-GaN interface of InGaN/GaN micro-light-emitting diodes by originating inhomogeneous Schottky barrier height

Jae Hyeok Lee, Abu Bashar Mohammad Hamidul Islam, Tae Kyoung Kim, Yu-Jung Cha, and Joon Seop Kwak

Vol. 8, Issue 6, 06001049 (2020)

Optoelectronics

Strain enhancement for a MoS2-on-GaN photodetector with an Al2O3 stress liner grown by atomic layer deposition

Zhiwen Li, Jiangliu Luo, Shengqun Hu, Qiang Liu, Wenjie Yu, Youming Lu, and Xinke Liu

Vol. 8, Issue 6, 06000799 (2020)

Quantum Optics

Applying a mixed light field generated from a two-level atomic ensemble to two-photon interference

Shuyu Zhou, Shanchao Zhang, Ying Wang, and Yuzhu Wang

Vol. 8, Issue 6, 06000781 (2020)

Spectrally resolved Hong–Ou–Mandel interferometry for quantum-optical coherence tomography 

Pablo Yepiz-Graciano, Alí Michel Angulo Martínez, Dorilian Lopez-Mago, Hector Cruz-Ramirez, and Alfred B. U’Ren

Vol. 8, Issue 6, 06001023 (2020)

Silicon Photonics

Sub-nanosecond-speed frequency-reconfigurable photonic radio frequency switch using a silicon modulator

Yiwei Xie, Leimeng Zhuang, Pengcheng Jiao, and Daoxin Dai

Vol. 8, Issue 6, 06000852 (2020)

Chip-scale full-Stokes spectropolarimeter in silicon photonic circuits

Zhongjin Lin, Tigran Dadalyan, Simon Bélanger-de Villers, Tigran Galstian, and Wei Shi

Vol. 8, Issue 6, 06000864 (2020)

Horizontal GeSn/Ge multi-quantum-well ridge waveguide LEDs on silicon substrates

Linzhi Peng, Xiuli Li, Zhi Liu, Xiangquan Liu, Jun Zheng, Chunlai Xue, Yuhua Zuo, and Buwen Cheng

Vol. 8, Issue 6, 06000899 (2020)

Design and fabrication of a SiN-Si dual-layer optical phased array chip

Pengfei Wang, Guangzhen Luo, Yang Xu, Yajie Li, Yanmei Su, Jianbin Ma, Ruiting Wang, Zhengxia Yang, Xuliang Zhou, Yejin Zhang, and Jiaoqing Pan

Vol. 8, Issue 6, 06000912 (2020)

Integrated mode-transparent polarization beam splitter supporting thirteen data channels 

Chunlei Sun, Yu Yu, Yunhong Ding, Zhen Li, Wei Qi, and Xinliang Zhang

Vol. 8, Issue 6, 06000978 (2020)

Novel spectral-shaping building block: a narrowband Mach–Zehnder interferometer

Jordan A. Davis, Ang Li, Naif Alshamrani, and Yeshaiahu Fainman

Vol. 8, Issue 6, 06001059 (2020)

Spectroscopy

Carrier lifetime of GeSn measured by spectrally resolved picosecond photoluminescence spectroscopy

Brian Julsgaard, Nils von den Driesch, Peter Tidemand-Lichtenberg, Christian Pedersen, Zoran Ikonic, and Dan Buca

Vol. 8, Issue 6, 06000788 (2020)

Surface Optics and Plasmonics

Dual-layered metasurfaces for asymmetric focusing

Bingshuang Yao, Xiaofei Zang, Zhen Li, Lin Chen, Jingya Xie, Yiming Zhu, and Songlin Zhuang

Vol. 8, Issue 6, 06000830 (2020)

Bi-channel near- and far-field optical vortex generator based on a single plasmonic metasurface 

Qiao Jiang, Yanjun Bao, Jing Li, Lifeng Tian, Tong Cui, Lin Sun, Bowen Du, Bowen Li, Benfeng Bai, Jia Wang, Hongbo Sun, Bo Shen, Han Zhang, Feng Lin, Xing Zhu, and Zheyu Fang

Vol. 8, Issue 6, 06000986 (2020)

Ultrafast Optics

Continuum electron giving birth to terahertz emission

Kaixuan Zhang, Yizhu Zhang, Xincheng Wang, Tian-Min Yan, and Y. H. Jiang

Vol. 8, Issue 6, 06000760 (2020)

Cavity-based photoconductive sources for real-time terahertz imaging

J. Hawecker, V. Pistore, A. Minasyan, K. Maussang, J. Palomo, I. Sagnes, J.-M. Manceau, R. Colombelli, J. Tignon, J. Mangeney, and S. S. Dhillon

Vol. 8, Issue 6, 06000858 (2020)

Errata

Super-resolution compressive spectral imaging via two-tone adaptive coding: publisher’s note

Chang Xu, Tingfa Xu, Ge Yan, Xu Ma, Yuhan Zhang, Xi Wang, Feng Zhao, and Gonzalo R. Arce

Vol. 8, Issue 6, 06000892 (2020)

Erbium-doped TeO2-coated Si3N4 waveguide amplifiers with 5 dB net gain: erratum

Henry C. Frankis, Hamidu M. Mbonde, Dawson B. Bonneville, Chenglin Zhang, Richard Mateman, Arne Leinse, and Jonathan D. B. Bradley

Vol. 8, Issue 6, 06001022 (2020)