Chinese Optics Letters

Research Articles

Fiber Optics and Optical Communications

Influence of the sparsity of random speckle illumination on ghost imaging in a noise environment

Long Pan, Chenjin Deng, Cuiping Yu, Shuai Yue, Wenlin Gong, and Shensheng Han

Vol. 19, Issue 4, 041103 (2021)

Imaging Systems and Image Processing

Enhancement of rapid lifetime determination for time-resolved fluorescence imaging in forensic examination

Xin Zhong, Xinwei Wang, Liang Sun, and Yan Zhou

Vol. 19, Issue 4, 041101 (2021)

Feedback ghost imaging by gradually distinguishing and concentrating onto the edge area

Junhao Gu, Shuai Sun, Yaokun Xu, Huizu Lin, and Weitao Liu

Vol. 19, Issue 4, 041102 (2021)

Anisotropy of the thermal and laser output properties in Yb,Nd:Sc2SiO5 crystal

Yuqing Zhao, Qiangguo Wang, Lihua Meng, Yongping Yao, Shande Liu, Na Cui, Liangbi Su, Lihe Zheng, Huiyun Zhang, and Yuping Zhang

Vol. 19, Issue 4, 041405 (2021)

Instrumentation, Measurement, and Optical Sensing

Simultaneous measurement of strain and temperature using Fabry–Pérot interferometry and antiresonant mechanism in a hollow-core fiber

Chong He, Cheng Zhou, Qian Zhou, Shiyi Xie, Mengzhe Xiao, Jiajun Tian, and Yong Yao

Vol. 19, Issue 4, 041201 (2021)

Highly sensitive torsion sensor based on triangular-prism-shaped long-period fiber gratings

Senyu Wang, Yiwei Ma, Xiaoyang Li, Yang Yi, Cuiting Sun, Jingyu Lin, Chengguo Tong, Yuxiang Li, Tao Geng, Weimin Sun, and Libo Yuan

Vol. 19, Issue 4, 041202 (2021)

Integrated Optics

Electro-optic polymer ring resonator modulators [Invited] 

Feng Qiu and Yu Han

Vol. 19, Issue 4, 041301 (2021)

Lasers, Optical Amplifiers, and Laser Optics

Dimming control scheme based on hybrid LACO-SCFDM for visible light communications

Siqiao Li, Tiantian Zhang, Yaojun Qiao, and Ji Zhou

Vol. 19, Issue 4, 040601 (2021)

Wavelength-flexible all-polarization-maintaining self-sweeping fiber laser based on intracavity loss tuning

Kaile Wang, Zengrun Wen, Haowei Chen, Baole Lu, and Jintao Bai

Vol. 19, Issue 4, 041401 (2021)

Combined studies of surface evolution and crack healing for the suppression of negative factors during CO2 laser repairing of fused silica

Chao Tan, Linjie Zhao, Mingjun Chen, Jian Cheng, Zhaoyang Yin, Qi Liu, Hao Yang, and Wei Liao

Vol. 19, Issue 4, 041402 (2021)

High-power, ultra-broadband supercontinuum source based upon 1/1.5 µm dual-band pumping

Yihuai Zhu, Zhijian Zheng, Xiaogang Ge, Geguo Du, Shuangchen Ruan, Chunyu Guo, Peiguang Yan, Ping Hua, Linzhong Xia, and Qitao Lü

Vol. 19, Issue 4, 041403 (2021)

Speckle characteristics of simulated deep Fresnel region under shadowing effect

Zengshun Jiang, Xingqi An, Yuqin Zhang, Xuan Liu, Xifeng Qin, Yanjie Zhao, Huilin Wang, Guiyuan Liu, and Hongsheng Song

Vol. 19, Issue 4, 041404 (2021)

Quantum wells micro-ring resonator laser emitting at 1746 nm for gas sensing

Fangyuan Meng, Hongyan Yu, Xuliang Zhou, Yajie Li, Mengqi Wang, Wenyu Yang, Weixi Chen, Yejin Zhang, and Jiaoqing Pan

Vol. 19, Issue 4, 041406 (2021)

Physical Optics

Floquet spectrum and optical behaviors in dynamic Su–Schrieffer–Heeger modeled waveguide array 

Ye Yu, Yiwen Song, Tao Chen, Huaiqiang Wang, Songlin Zhuang, and Qingqing Cheng

Vol. 19, Issue 4, 042601 (2021)

Optical beam splitting and asymmetric transmission in bi-layer metagratings 

Qiangshi Shi, Xia Jin, Yangyang Fu, Qiannan Wu, Cheng Huang, Baoyin Sun, Lei Gao, and Yadong Xu

Vol. 19, Issue 4, 042602 (2021)

Ultrafast Optics and Attosecond/High-field Physics

Even-order high-harmonic generation from solids in velocity gauge 

Jiayuan Cao, Na Li, Ya Bai, Peng Liu, and Ruxin Li

Vol. 19, Issue 4, 043201 (2021)