Chinese Optics Letters

Research Articles

Biophotonics

Fiber Optics and Optical Communications

Physical layer data encryption using two-level constellation masking in 3D-CAP-PON

Shuaidong Chen, Bo Liu, Yaya Mao, Jianxin Ren, Xiumin Song, Rahat Ullah, Delin Zhao, Lei Jiang, Shun Han, Jianye Zhao, Jiajia Shen, and Xueyang Liu

Vol. 19, Issue 1, 010601 (2021)

Wavelength synchronization technology for UDWDM-PON transmitter based on injection locking

Ju Wang, Ting Jia, Shuaishuai Wang, Tianyu Li, Chuang Ma, Tianyuan Xie, Yang Yu, and Jinlong Yu

Vol. 19, Issue 1, 010602 (2021)

Imaging Systems and Image Processing

Photonic aided vector millimeter-wave signal generation without digital-to-analog converter

Yanyi Wang, Kaihui Wang, Wen Zhou, and Jianjun Yu

Vol. 19, Issue 1, 011101 (2021)

Instrumentation, Measurement, and Optical Sensing

Novel laser Doppler tachometer

Wentao Li and Jian Zhou

Vol. 19, Issue 1, 011201 (2021)

Integrated Optics

Intelligent algorithms: new avenues for designing nanophotonic devices [Invited] 

Lifeng Ma, Jing Li, Zhouhui Liu, Yuxuan Zhang, Nianen Zhang, Shuqiao Zheng, and Cuicui Lu

Vol. 19, Issue 1, 011301 (2021)

Lasers, Optical Amplifiers, and Laser Optics

Demonstration of joule-level chirped pulse amplification based on tiled Ti:sapphire amplifier

Keyang Liu, Yanqi Liu, Yunhai Tang, Junchi Chen, Cheng Wang, Xingyan Liu, Yingbin Long, Yi Xu, Yujie Peng, Xiaoming Lu, and Zhengzheng Liu, Yuxin Leng

Vol. 19, Issue 1, 011401 (2021)

Microwave Photonics

Instantaneous frequency analysis of broadband LFM signals by photonics-assisted equivalent frequency sampling

Yuewen Zhou, Fangzheng Zhang, and Shilong Pan

Vol. 19, Issue 1, 013901 (2021)

Nanophotonics, Metamaterials, and Plasmonics

Chiral plasmonic nanostructure of twistedly stacked nanogaps

Jian Zhang, Rui Tu, Chao Huang, Xiaoli Yao, Xin Hu, Haixiong Ge, and Xuefeng Zhang

Vol. 19, Issue 1, 013601 (2021)

Process-controllable modulation of plasmon-induced transparency in terahertz metamaterials 

Hao Sun, Jie Yang, Hengzhu Liu, Dan Wu, and Xin Zheng

Vol. 19, Issue 1, 013602 (2021)

Nonlinear Optics

Facile preparation of silver nanoparticles in bulk silicate glass by high-repetition-rate picosecond laser pulses

Danyang Shen, Jing Qian, Chengwei Wang, Guande Wang, Xuehui Wang, and Quanzhong Zhao

Vol. 19, Issue 1, 011901 (2021)

Optics in Interdisciplinary Research

Magnetically tunable Airy-like beam of magnetostatic surface spin waves 

Haitao Dai, Zolkefl A. Y. Mohamed, Aixiang Xiao, Yongxiang Xue, Ziyang Guo, Yu Zhang, Xiaodong Zhang, and Changlong Liu

Vol. 19, Issue 1, 013501 (2021)

Quantum Optics and Quantum Information

Photons can hide where they have been 

Qizhang Yuan and Xunli Feng

Vol. 19, Issue 1, 012701 (2021)

Visual Optics and Displays

Immersive autostereoscopic display based on curved screen and parallax barrier

Junda Guo, Zhihui Diao, Shufeng Yan, Enqi Zhang, and Lingsheng Kong

Vol. 19, Issue 1, 013301 (2021)