Advanced Photonics

Metalens-integrated compact imaging devices for wide-field microscopy

Xu Beibei, Li Hanmeng, Gao Shenglun, Hua Xia, Yang Cheng, Chen Chen, Yan Feng, Zhu Shining, Li Tao

Publication Date(Web): Oct. 19, 2020

Cascading optofluidic phase modulators for performance enhancement in refractive adaptive optics

Rajaeipour Pouya, Banerjee Kaustubh, Dorn Alex, Zappe Hans, Ataman Çağlar

Publication Date(Web): Oct. 19, 2020

Multifunctional Integration on Optical Fiber Tips: Challenges and Opportunities

Xiong Yifeng, Xu Fei

Publication Date(Web): Sep. 25, 2020

Brief History of Spaser from Conception to the Future

Stockman Mark I.

Publication Date(Web): Sep. 22, 2020

Ultra-efficient Thermo-Acoustic Conversion through a Split Ring Resonator

Lan Lu, Li Yueming, Yang-Tran Tiffany, Jiang Ying, Cao Yingchun, Cheng Ji-Xin

Publication Date(Web): Apr. 27, 2020
1