Chinese Optics Letters

Rapid Quantitative Detection of Mineral Oil Contamination in Vegetable Oil by Near-infrared Spectroscopy

Zhao Mantong, Zhang Dawei, Zheng Lulu, Condliffe Otto, Kang Yi

Publication Date(Web): Dec. 12, 2019
Vol. 18, Issue 4 (2020)

Metalens for coaxial double wavelength focusing

chen jiannong, Wang Baodong, Zhu Linwei, Han Jing, xu qinfeng

Publication Date(Web): Dec. 12, 2019
Vol. 18, Issue 4 (2020)

The von Kries chromatic adaptation transform and its generalization

Gao Cheng, Wang Zhifeng, Xu Yang, Melgosa Manuel, Xiao Kaida, Brill Michael, Li Changjun

Publication Date(Web): Dec. 12, 2019
Vol. 18, Issue 3 (2020)

Generation of nanosecond 2.65 μm pulses and pulse narrowing in fiber-bulk Ho3+:YAG laser pumped gain-switched Cr2+:CdSe laser

Zhang Hengkang, Ji Encai, Zhang Bin, Chen Yi, Yao Baoquan, Liu Qiang

Publication Date(Web): Dec. 12, 2019
Vol. 18, Issue 3 (2020)

Hollow-core photonic quasicrystal fiber with high birefringence and ultra-low nonlinearity

Huo Zhuang, Liu Exian, Liu Jianjun

Publication Date(Web): Dec. 12, 2019
Vol. 18, Issue 3 (2020)

Influence of γ-Fe2O3 nanoparticles doping on the image sticking in VAN-LCD

Liu Ningning, Wang Mohan, Tang Zongyuan, Gao Lin, Jing Shuai, Gao Na, Xing Hongyu, Meng Xiangshen, He Zhenghong, Li Jian, Cai Minglei, Wang Xiaoyan, ye wenjiang

Publication Date(Web): Dec. 12, 2019
Vol. 18, Issue 3 (2020)

Generation of 131 fs mode-locked pulses from 2.8 μm Er:ZBLAN fiber laser

Gu Hongan, Qin Zhipeng, Xie Guoqiang, Hai Ting, Yuan Peng, Ma Jingui, Qian Liejia

Publication Date(Web): Dec. 12, 2019
Vol. 18, Issue 3 (2020)

Tunable Fiber-tip Lens Based on Thermo-Optic Effect of Amorphous Silicon

Li Ping, Liu Jing, Huang Peng, Zhang Xingyu, Shi Jinhui, Yuan Libo, Guan chunying

Publication Date(Web): Dec. 12, 2019
Vol. 18, Issue 3 (2020)