Chinese Optics Letters

Deep learning-based prediction of living cells mitosis via quantitative phase microscopy

Li Ying, Di Jianglei, Li Ren, Zhao Jianlin

Publication Date(Web): Nov. 27, 2020
Vol. 19, Issue 5 (2021)

High-quality-factor optical microresonators fabricated on lithium niobate thin film with an electro-optical tuning range spanning over one free spectral range

Wang Zhe , Wu Chaohua , Fang Zhiwei, Wang Min , Lin Jintian , Wu Rongbo , Zhang Jianhao , Yu Jianping , Wu Miao , Chu Wei , Lu Tao , Chen Gang , Cheng Ya

Publication Date(Web): Nov. 23, 2020
Vol. 19, Issue 6 (2021)

The noise transfer of pump field noise with analysis frequency in a broadband parametric downconversion process

Wang Yajun, Tian Yuhang, Sun Xiaocong, Tian Long, Zheng Yaohui

Publication Date(Web): Nov. 23, 2020
Vol. 19, Issue 5 (2021)

Design of low frequency fiber optic Fabry-Perot seismometer based on transfer function analysis

Li Huicong, Zhang Wentao, Huang Wenzhu, Yanliang Du

Publication Date(Web): Nov. 23, 2020
Vol. 19, Issue 5 (2021)

Thermally tunable microfiber knot resonator with flexible graphene heater

Wang Yunzheng, Wu Qing, Wang Huide, Liu Jiefeng, Zheng Zheng, zhang meng, Zhang Han

Publication Date(Web): Nov. 23, 2020
Vol. 19, Issue 5 (2021)

Engineering the spectral profile of photon pairs by using multi-stage nonlinear interferometers

Ma Mingyi, Cui Liang, Li Xiaoying

Publication Date(Web): Nov. 23, 2020
Vol. 19, Issue 5 (2021)

Independent phase manipulation of co- and cross-polarizations with all-dielectric metasurface

Wang Haoyu, Zhang Zhiyu, Zhao Kun, Liu Wen, Wang Pei, Lu Yonghua

Publication Date(Web): Nov. 11, 2020
Vol. 19, Issue 5 (2021)

Secure orthogonal time-frequency multiplexing with 2-dimension encryption for optical-wireless communications

Zhong Jie, Zhou Ji, Gao Shecheng, Liu Weiping

Publication Date(Web): Nov. 9, 2020
Vol. 19, Issue 5 (2021)