Chinese Optics Letters

Enhanced nonlinear optical response of layered WSe1.4Te0.6 alloy in 1μm passively Q-switched laser

Du Zhengting, Zhang Tianqi, Xie Zhenda, Ning Jian, Lv Xinjie, Xu Jinlong, Zhu Shining

Publication Date(Web): Aug. 23, 2019
Vol. 17, Issue 12 (2019)

Simulation and verification of pulsed Laser beam propagation underwater using Markov chains

Zhou Tianhua, Ma Jian, Lu Tingting, Hu Guyu, Fan Tingwei, Zhu Xiaopeng, Zhu Xiaolei, Chen Weibiao

Publication Date(Web): Aug. 23, 2019
Vol. 17, Issue 10 (2019)

Intensity modulation of filaments by shaped laser pulses in fused silica

Chang Junwei, Zhu Ruihan, Xi Tingting, Xu Mengning, Wang Di, Zhang Lanzhi, Li Dongwei, Hao Zuoqiang

Publication Date(Web): Aug. 23, 2019
Vol. 17, Issue 12 (2019)

Investigation on temperature characteristics of weak fiber Bragg grating in a wide range

Fan Xiaojun, JIANG J.F., Zhang Xuezhi, Liu Kun, Wang Shuang, Liu Tiegen

Publication Date(Web): Aug. 23, 2019
Vol. 17, Issue 12 (2019)

Sidelobe suppression and axial resolution enhancement in 4pi microscopy with higher-order radially polarized Laguerre-Gaussian beam using subtractive imaging

Gu Zhiyuan, Wang Xianghui, Wang Jianxin, Fan Fei , Chang Shengjiang

Publication Date(Web): Aug. 23, 2019
Vol. 17, Issue 12 (2019)

Package-level passive equalization technology enabling DML-based 112 Gb/s/λ PAM4 transmission

Zhang Zhike, Li Jinye, Zhao Zeping, Liu Jianguo, Wang Xingjun

Publication Date(Web): Aug. 23, 2019
Vol. 17, Issue 12 (2019)

Ultra-broadband highly efficient mode converter at 1 μm fabricated by line-focused CO2 laser

Xin Tian, Hao Li, Liu Le, Wang Meng, Xi Xiaoming, Wang Zefeng

Publication Date(Web): Aug. 23, 2019
Vol. 17, Issue 12 (2019)

All-fiber few-mode erbium doped fiber amplifier supporting six spatial modes

Zhang Zhenzhen, 郭 骋, Cui Liang, Zhang Yichi, Du Cheng, Li Xiaoying

Publication Date(Web): Aug. 23, 2019
Vol. 17, Issue 10 (2019)