Advanced Photonics

Issues in Progress  1 issue(s)
 • Vol.2, Iss.3—May.1, 2020 • pp: 030501-036006 Spec. pp:
 • Vol.2, Iss.3—May.1, 2020 |

  News and Commentaries

  Microwaves trigger thermo-acoustic ultrasound generation

  Frederic Cegla

  Vol. 2, Issue 3, 030501 (2020)

  Research Articles

  Subwavelength self-imaging in cascaded waveguide arrays

  Wange Song, Hanmeng Li, Shenglun Gao, Chen Chen, Shining Zhu, and Tao Li

  Vol. 2, Issue 3, 036001 (2020)

  Liquid crystal integrated metalens with tunable chromatic aberration

  Zhixiong Shen, Shenghang Zhou, Xinan Li, Shijun Ge, Peng Chen, Wei Hu, and Yanqing Lu

  Vol. 2, Issue 3, 036002 (2020)

  Transmission of vector vortex beams in dispersive media

  Ilaria Gianani, Alessia Suprano, Taira Giordani, Nicolò Spagnolo, Fabio Sciarrino, Dimitris Gorpas, Vasilis Ntziachristos, Katja Pinker, Netanel Biton, Judy Kupferman, and Shlomi Arnon

  Vol. 2, Issue 3, 036003 (2020)

  Adaptive-sampling near-Doppler-limited terahertz dual-comb spectroscopy with a free-running single-cavity fiber laser

  Jie Chen, Kazuki Nitta, Xin Zhao, Takahiko Mizuno, Takeo Minamikawa, Francis Hindle, Zheng Zheng, and Takeshi Yasui

  Vol. 2, Issue 3, 036004 (2020)

  Frequency-domain diagonal extension imaging

  Shan Jiang, Meiling Guan, Jiamin Wu, Guocheng Fang, Xinzhu Xu, Dayong Jin, Zhen Liu, Kebin Shi, Fan Bai, Shu Wang, and Peng Xi

  Vol. 2, Issue 3, 036005 (2020)

  Ultraefficient thermoacoustic conversion through a split ring resonator

  Lu Lan, Yueming Li, Tiffany Yang-Tran, Ying Jiang, Yingchun Cao, and Ji-Xin Cheng

  Vol. 2, Issue 3, 036006 (2020)