Chinese Optics Letters

Issues in Progress  1 issue(s)
 • Vol.18, Iss.2—Feb.1, 2020 • pp: 020601- Spec. pp:
 • Vol.18, Iss.2—Feb.1, 2020 | Reviews

  Nanophotonics

  Ultrafast direct laser writing of 2D materials for multifunctional photonics devices [Invited]

  Tieshan Yang, Han Lin, and Baohua Jia

  Vol. 18, Issue 2, 023601 (2020)

  Vol.18, Iss.2—Feb.1, 2020 | Research Articles

  Fiber Optics and Optical Communications

  Dual-channel microfluidic sensor based on side-hole fiber with two long-period fiber gratings

  Yu Zhang, Yongzhi Li, Chao Liu, Zhihai Liu, Yaxun Zhang, Xinghua Yang, Jianzhong Zhang, Jun Yang, and Libo Yuan

  Vol. 18, Issue 2, 020601 (2020)

  Highly efficient excitation of LP01 mode in ring-core fibers by tapering for optimizing OAM generation

  Chunxiang Zhang, Fufei Pang, Huanhuan Liu, Lifei Chen, Junfeng Yang, Jianxiang Wen, and Tingyun Wang

  Vol. 18, Issue 2, 020602 (2020)

  Holography

  Multi-reference lens-less Fourier-transform holography with a Greek-ladder sieve array

  Jing Xie, Junyong Zhang, Xue Pan, Shenlei Zhou, and Weixin Ma

  Vol. 18, Issue 2, 020901 (2020)

  Real-time electroholography using a single spatial light modulator and a cluster of graphics-processing units connected by a gigabit Ethernet network

  Hiromi Sannomiya, Naoki Takada, Tomoya Sakaguchi, Hirotaka Nakayama, Minoru Oikawa, Yuichiro Mori, Takashi Kakue, Tomoyoshi Shimobaba, and Tomoyoshi Ito

  Vol. 18, Issue 2, 020902 (2020)

  Lasers and Laser Optics

  1.5 J high-beam-quality Nd:LuAG ceramic active mirror laser amplifier

  Jianlei Wang, Kaiqi Zhao, Tao Feng, Xiaolei Zhu, and Weibiao Chen

  Vol. 18, Issue 2, 021401 (2020)

  Alignment and efficiency-monitoring method of high-power fiber-to-fiber coupling

  Qingqing Kong, Yiqiu Jing, Hua Shen, Shiwei Deng, Zhigang Han, and Rihong Zhu

  Vol. 18, Issue 2, 021402 (2020)

  Laser-induced damage and periodic stripe structures of a CaF2 single crystal by an ArF excimer laser

  Jingzhen Shao, Xu Liang, Libing You, Ning Pan, Ying Lin, Shimao Wang, Zanhong Deng, Xiaodong Fang, and Xi Wang

  Vol. 18, Issue 2, 021403 (2020)

  Nonlinear Optics

  Dynamic relaxation process of a 3D super crystal structure in a Cu:KTN crystal

  Quanxin Yang, Xin Zhang, Hongliang Liu, Xuping Wang, Yingying Ren, Shan He, Xiaojin Li, and Pengfei Wu

  Vol. 18, Issue 2, 021901 (2020)

  Optical Sensing, Measurements, and Metrology

  A new phase-shifted long-period fiber grating for simultaneous measurement of torsion and temperature

  Cuiting Sun, Ran Wang, Xiren Jin, Zemin Wang, Weiliang Liu, Shuo Zhang, Yiwei Ma, Jingyu Lin, Yue Li, Tao Geng, Weimin Sun, Zhongquan Qu, and Libo Yuan

  Vol. 18, Issue 2, 021203 (2020)