Chinese Optics Letters

Issues in Progress  3 issue(s)
 • Vol.18, Iss.12—Dec.1, 2020 • pp: 120601- Spec. pp:
 • Vol.18, Iss.11—Nov.1, 2020 • pp: 110201- Spec. pp:
 • Vol.18, Iss.10—Oct.1, 2020 • pp: 100001- Spec. pp:
 • Vol.18, Iss.12—Dec.1, 2020 | Research Articles

  Biophotonics

  Optical-resolution photoacoustic microscopy continually monitors macrophages activities of acute inflammation in vivo

  Fei Duan, Haosong Ma, Jinde Zhang, Shi Li, Honghui Li, Zhiyou Wu, Fengqiu Hong, Lüming Zeng, and Liming Nie

  Vol. 18, Issue 12, 121701 (2020)

  Fiber Optics and Optical Communications

  Near-navigation-grade interferometric fiber optic gyroscope with an integrated optical chip

  Kejun Shang, Ming Lei, Qiang Xiang, Yonglin Na, Lizhe Zhang, and Huaiyong Yu

  Vol. 18, Issue 12, 120601 (2020)

  Vol.18, Iss.11—Nov.1, 2020 | Research Articles

  Atomic and Molecular Optics

  Diffraction and Gratings

  Diffraction, Gratings, and Holography

  Screen printing of upconversion NaYF4:Yb3+/Eu3+ with Li+ doped for anti-counterfeiting application

  Dongdong Li, Jianye Mo, Chong Wang, Wei Liu, Haibo Ge, Dongdong Han, Aihua Hao, Baoyu Chai, and Jiangbo She

  Vol. 18, Issue 11, 110501 (2020)

  Experimental demonstration of generating arbitrary total angular momentum states

  Heng Zhou, Chunqing Gao, Shiyao Fu, Yanwang Zhai, and Jianqiang Zhang

  Vol. 18, Issue 11, 110503 (2020)

  Flat transmitted serrated-phase high-contrast-index subwavelength grating beam splitter

  Gongqing Li, Xiaofeng Duan, Yongqing Huang, Kai Liu, and Xiaomin Ren

  Vol. 18, Issue 11, 110504 (2020)

  Fiber Optics and Optical Communications

  Dual-services generation using an integrated polarization multiplexing modulator

  Feng Zhao, Jianjun Yu, and Jingling Li

  Vol. 18, Issue 11, 110601 (2020)

  Visible light communication for Vehicle to Everything beyond 1 Gb/s based on an LED car headlight and a 2 × 2 PIN array

  Chaofan Wang, Guoqiang Li, Fangchen Hu, Yiheng Zhao, Junlian Jia, Peng Zou, Qiuyi Lu, Jiang Chen, Zhongya Li, and Nan Chi

  Vol. 18, Issue 11, 110602 (2020)

  Lasers, Optical Amplifiers, and Laser Optics

  First-Stokes and second-Stokes multi-wavelength continuous-wave operation in Nd:YVO4/BaWO4 Raman laser under in-band pumping

  Li Fan, Xiaoyu Wang, Xiaodong Zhao, Jianhui Wang, Jun Shen, Huibo Fan, Jun Zhu, and Mingya Shen

  Vol. 18, Issue 11, 111401 (2020)

  Design and analysis of a range-extended acidity detector based on a Nile red laser with tandem cuvette system

  Yuwei Fang, Junjie Cheng, Shengbo Wang, Chun Gu, Gang Zou, Hai Ming, and Lixin Xu

  Vol. 18, Issue 11, 111402 (2020)

  Impact of pre-pulse current and delay time on 46.9 nm laser with larger inner diameter alumina capillary

  Muhammad Usman Khan, Yongpeng Zhao, Dongdi Zhao, Huaiyu Cui, Ziyue Cao, Bo An, and Feifei Zhang

  Vol. 18, Issue 11, 111403 (2020)

  Nonlinear Optics

  Liquid metal as a broadband saturable absorber for passively Q-switched lasers

  Tianqi Zhang, Mudong Wang, Yang Xue, Jinlong Xu, Zhenda Xie, and Shining Zhu

  Vol. 18, Issue 11, 111901 (2020)

  Optoelectronics

  Ultraviolet-infrared dual-color photodetector based on vertical GaN nanowire array and graphene

  Chunhong Zeng, Wenkui Lin, Tao He, Yukun Zhao, Yuhua Sun, Qi Cui, Xuan Zhang, Shulong Lu, Xuemin Zhang, Yameng Xu, Mei Kong, and Baoshun Zhang

  Vol. 18, Issue 11, 112501 (2020)

  Vol.18, Iss.10—Oct.1, 2020 | Research Articles

  Biomedical Optics

  Automated superpixels-based identification and mosaicking of cone photoreceptor cells for adaptive optics scanning laser ophthalmoscope

  Yiwei Chen, Yi He, Jing Wang, Wanyue Li, Lina Xing, Feng Gao, and Guohua Shi

  Vol. 18, Issue 10, 101701 (2020)

  Tomography-assisted Doppler photoacoustic microscopy: proof of concept

  Xinkun Wang, Kedi Xiong, Xin Jin, and Sihua Yang

  Vol. 18, Issue 10, 101702 (2020)

  Diffraction and Gratings

  New kind of Hermite–Gaussian-like optical vortex generated by cross phase

  Chen Wang, Yuan Ren, Tong Liu, Linlin Chen, and Song Qiu

  Vol. 18, Issue 10, 100501 (2020)

  Fiber Optics and Optical Communications

  Hybrid tilted fiber gratings-based surface plasmon resonance sensor and its application for hemoglobin detection

  Yarien Moreno, Qingguo Song, Zhikun Xing, Yuezhen Sun, and Zhijun Yan

  Vol. 18, Issue 10, 100601 (2020)

  General

  Large effective aperture metalens based on optical sparse aperture system

  Tiecheng Liu, Jingpei Hu, Linglin Zhu, Ruyi Zhou, Chong Zhang, Chinhua Wang, Aijun Zeng, and Huijie Huang

  Vol. 18, Issue 10, 100001 (2020)

  Holography

  Spatiotemporal double-phase hologram for complex-amplitude holographic displays

  Xiaomeng Sui, Zehao He, Hao Zhang, Liangcai Cao, Daping Chu, and Guofan Jin

  Vol. 18, Issue 10, 100901 (2020)

  Lasers and Laser Optics

  High single-pulse energy passively Q-switched laser based on Yb,Gd:SrF2 crystal

  Mengfei Zhao, Cong Wang, Qianqian Hao, Zhengting Zou, Jie Liu, Xiuwei Fan, and Liangbi Su

  Vol. 18, Issue 10, 101401 (2020)

  Fabrication of diamond ultra-fine structures by femtosecond laser

  Tong Jiang, Si Gao, Zhennan Tian, Hanzhuang Zhang, and Ligang Niu

  Vol. 18, Issue 10, 101402 (2020)

  Efficient phase-locking of 60 fiber lasers by stochastic parallel gradient descent algorithm

  Hongxiang Chang, Jiachao Xi, Rongtao Su, Pengfei Ma, Yanxing Ma, and Pu Zhou

  Vol. 18, Issue 10, 101403 (2020)

  Optical Design and Fabrication

  Arbitrarily shaped retro-reflector by optics surface transformation 

  Fei Sun, Yichao Liu, Yibiao Yang, Zhihui Chen, and Sailing He

  Vol. 18, Issue 10, 102201 (2020)

  Optical Sensing, Measurements, and Metrology

  Low-frequency acoustic Fabry–Pérot fiber sensor based on a micromachined silicon nitride membrane

  Zhiyuan Qu, Ping Lu, Yujian Li, Xin Fu, Wanjin Zhang, Deming Liu, and Jiangshan Zhang

  Vol. 18, Issue 10, 101201 (2020)

  High-sensitivity fiber liquid crystals temperature sensor with tiny size and simple tapered structure

  Hai Zhang, Jianyu Shang, Xiujuan Liu, Weimin Sun, Feiru Wang, and Yongjun Liu

  Vol. 18, Issue 10, 101202 (2020)

  Modified frequency-shifted interferometer: encoding wavelength into phase

  Xi Chen, Ciming Zhou, Dian Fan, Li Qian, Yandong Pang, Cong Wei, Chenguang Zhao, Sijing Liang, and Yuxiao Li

  Vol. 18, Issue 10, 101203 (2020)

  Optoelectronics

  Multi-layer magnetic recording driven by a tunable laser

  Xiaoqiang Zhang, Guanghao Rui, Yong Xu, Fan Zhang, Yinchang Du, Mingtao Lian, Xiaoyang Lin, Anting Wang, Hai Ming, and Weisheng Zhao

  Vol. 18, Issue 10, 102501 (2020)

  Physical Optics

  Double-slit interference of single twisted photons 

  Wen-Rong Qi, Rui Liu, Ling-Jun Kong, Zhou-Xiang Wang, Shuang-Yin Huang, Chenghou Tu, Yongnan Li, and Hui-Tian Wang

  Vol. 18, Issue 10, 102601 (2020)

  Quantum Optics and Quantum Information

  Experimental randomness certification with a symmetric informationally complete positive operator-valued measurement 

  Chenxi Liu, Kun Liu, Xiaorun Wang, Luyan Wu, Jian Li, and Qin Wang

  Vol. 18, Issue 10, 102701 (2020)

  Thin Films and Optics at Surfaces

  Optical characteristics of ultrathin amorphous Ge films

  Meng Guo, Hongbo He, Kui Yi, Shuying Shao, Guohang Hu, and Jianda Shao

  Vol. 18, Issue 10, 103101 (2020)

  Ultrafast Optics

  High-order harmonic generation from zigzag graphene nanoribbons

  Jiaqi Wu, Yinghui Zheng, Zhinan Zeng, and Ruxin Li

  Vol. 18, Issue 10, 103201 (2020)