Photonics Research

Issues in Progress  1 issue(s)
 • Vol.8, Iss.11—Nov.1, 2020 • pp: 1662-1817 Spec. pp: A56-B46
 • Vol.8, Iss.11—Nov.1, 2020 | Reviews

  Fiber Optics and Optical Communications

  Micro- and nano-fiber probes for optical sensing, imaging, and stimulation in biomedical applications

  Xia Yu, Shuyan Zhang, Malini Olivo, and Nanxi Li

  Vol. 8, Issue 11, 11001703 (2020)

  Vol.8, Iss.11—Nov.1, 2020 | Research Articles

  Fiber Optics and Optical Communications

  Dispersion-limited versus power-limited terahertz communication links using solid core subwavelength dielectric fibers

  Kathirvel Nallappan, Yang Cao, Guofu Xu, Hichem Guerboukha, Chahé Nerguizian, and Maksim Skorobogatiy

  Vol. 8, Issue 11, 11001757 (2020)

  Imaging Systems, Microscopy, and Displays

  High-speed dual-view band-limited illumination profilometry using temporally interlaced acquisition

  Cheng Jiang, Patrick Kilcullen, Yingming Lai, Tsuneyuki Ozaki, and Jinyang Liang

  Vol. 8, Issue 11, 11001808 (2020)

  Lasers and Laser Optics

  Two-dimensional tin diselenide nanosheets pretreated with an alkaloid for near- and mid-infrared ultrafast photonics

  Zhenhong Wang, Bin Zhang, Bing Hu, Zhongjun Li, Chunyang Ma, Yu Chen, Yufeng Song, Han Zhang, Jun Liu, and Guohui Nie

  Vol. 8, Issue 11, 11001687 (2020)

  Nanophotonics and Photonic Crystals

  Universal frequency engineering tool for microcavity nonlinear optics: multiple selective mode splitting of whispering-gallery resonances

  Xiyuan Lu, Ashutosh Rao, Gregory Moille, Daron A. Westly, and Kartik Srinivasan

  Vol. 8, Issue 11, 11001676 (2020)

  Freestanding metal nanohole array for high-performance applications

  Bobo Du, Yinlan Ruan, Dexing Yang, Peipei Jia, Shoufei Gao, Yingying Wang, Pu Wang, and Heike Ebendorff-Heidepriem

  Vol. 8, Issue 11, 11001749 (2020)

  Nonlinear Optics

  Revealing the intrinsic nonlinear optical response of a single MoS2 nanosheet in a suspension based on spatial self-phase modulation

  Si Xiao, Ying Ma, Yilin He, Yiduo Wang, Hao Xin, Qi Fan, Jingdi Zhang, Xiaohong Li, Yu Zhang, Jun He, and Yingwei Wang

  Vol. 8, Issue 11, 11001725 (2020)

  Nanowire-assisted microcavity in a photonic crystal waveguide and the enabled high-efficiency optical frequency conversions

  Linpeng Gu, Liang Fang, Qingchen Yuan, Xuetao Gan, Hao Yang, Xutao Zhang, Juntao Li, Hanlin Fang, Vladislav Khayrudinov, Harri Lipsanen, Zhipei Sun, and Jianlin Zhao

  Vol. 8, Issue 11, 11001734 (2020)

  Optical Devices

  Upconversion-luminescent hydrogel optical probe for in situ dopamine monitoring

  Bingqian Zhou, Jingjing Guo, Changxi Yang, and Lingjie Kong

  Vol. 8, Issue 11, 11001800 (2020)

  Optoelectronics

  Efficient emission of InGaN-based light-emitting diodes: toward orange and red

  Shengnan Zhang, Jianli Zhang, Jiangdong Gao, Xiaolan Wang, Changda Zheng, Meng Zhang, Xiaoming Wu, Longquan Xu, Jie Ding, Zhijue Quan, and Fengyi Jiang

  Vol. 8, Issue 11, 11001671 (2020)

  Modeling the degradation mechanisms of AlGaN-based UV-C LEDs: from injection efficiency to mid-gap state generation

  F. Piva, C. De Santi, M. Deki, M. Kushimoto, H. Amano, H. Tomozawa, N. Shibata, G. Meneghesso, E. Zanoni, and M. Meneghini

  Vol. 8, Issue 11, 11001786 (2020)

  Quantum Optics

  Reducing the mode-mismatch noises in atom–light interactions via optimization of the temporal waveform

  Xiaotian Feng, Zhifei Yu, Bing Chen, Shuying Chen, Yuan Wu, Donghui Fan, Chun-Hua Yuan, L. Q. Chen, Z. Y. Ou, and Weiping Zhang

  Vol. 8, Issue 11, 11001697 (2020)

  Silicon Photonics

  Hybrid nano-scale Au with ITO structure for a high-performance near-infrared silicon-based photodetector with ultralow dark current

  Xinxin Li, Zhen Deng, Jun Li, Yangfeng Li, Linbao Guo, Yang Jiang, Ziguang Ma, Lu Wang, Chunhua Du, Ying Wang, Qingbo Meng, Haiqiang Jia, Wenxin Wang, Wuming Liu, and Hong Chen

  Vol. 8, Issue 11, 11001662 (2020)

  800 Gbit/s transmission over 1 km single-mode fiber using a four-channel silicon photonic transmitter

  Hongguang Zhang, Miaofeng Li, Yuguang Zhang, Di Zhang, Qiwen Liao, Jian He, Shenglei Hu, Bo Zhang, Lei Wang, Xi Xiao, Nan Qi, and Shaohua Yu

  Vol. 8, Issue 11, 11001776 (2020)

  Surface Optics and Plasmonics

  All-metallic metasurfaces towards high-performance magneto-plasmonic sensing devices

  Lixia Li, Xueyang Zong, and Yufang Liu

  Vol. 8, Issue 11, 11001742 (2020)

  Vol.8, Iss.11—Nov.1, 2020 | Comments

  Comments

  Coupled quantum molecular cavity optomechanics with surface plasmon enhancement: comment

  Seyed Mahmoud Ashrafi, Narjes Taghadomi, Alireza Bahrampour, and Rasoul Malekfar

  Vol. 8, Issue 11, 11001783 (2020)