Main > News > Details

Top 10 download rankings in 2020 (AP|PR|COL|HPL)

  • optical
  • Mar. 5, 2021

CLP Publishing English platform,together with the English editorial department of Advanced Photonics, Photonic Research, High Power Laser Science and Engineering, and Chinese Optics Letters, has launched the list of "Top 10 download rankings in 2020", which comes from the access and downloads of optical users on CLP Publishing English platform in 2020.

 

Advanced Photonics

1. Terahertz surface plasmonic waves: a review

Xueqian Zhang,Quan Xu,Lingbo Xia,Yanfeng Li,Jianqiang Gu,Zhen Tian,Chunmei Ouyang,Jiaguang Han,Weili Zhang.

Advanced Photonics, 2020, 2(1): 014001

2. Advances in soliton microcomb generation

Weiqiang Wang,Leiran Wang,Wenfu Zhang

Advanced Photonics, 2020, 2(3): 034001

3. Enhanced light–matter interactions in dielectric nanostructures via machine-learning approach

Lei Xu,Mohsen Rahmani,Yixuan Ma,Daria A. Smirnova,Khosro Zangeneh Kamali,Fu Deng,Yan Kei Chiang,Lujun Huang,Haoyang Zhang,Stephen Gould,Dragomir N. Neshev,Andrey E. Miroshnichenko.

Advanced Photonics, 2020, 2(2): 026003

4. Single-shot compressed ultrafast photography: a review

Dalong Qi,Shian Zhang,Chengshuai Yang,Yilin He,Fengyan Cao,Jiali Yao,Pengpeng Ding,Liang Gao,Tianqing Jia,Jinyang Liang,Zhenrong Sun,Lihong V. Wang

Advanced Photonics, 2020, 2(1): 014003

5. Recent progress on optical rogue waves in fiber lasers: status, challenges, and perspectives

Yufeng Song, Zhenhong Wang, Cong Wang, Krassimir Panajotov, Han Zhang.

Advanced Photonics, 2020, 2(2): 024001

6. Brief history of spaser from conception to the future

Mark I. Stockman.

Advanced Photonics, 2020, 2(5): 054002

7. Roadmap for single-molecule surface-enhanced Raman spectroscopy

Yang Yu, Ting-Hui Xiao, Yunzhao Wu, Wanjun Li, Qing-Guang Zeng, Li Long, Zhi-Yuan Li.

Advanced Photonics, 2020, 2(1): 014002

8. Subwavelength self-imaging in cascaded waveguide arrays

Wange Song, Hanmeng Li, Shenglun Gao, Chen Chen, Shining Zhu, Tao Li.

Advanced Photonics, 2020, 2(3): 036001

9. Three-dimensional tomography of red blood cells using deep learning

Joowon Lim, Ahmed B. Ayoub, Demetri Psaltis.

Advanced Photonics, 2020, 2(2): 026001

10. Transmission of vector vortex beams in dispersive media

Ilaria Gianani, Alessia Suprano, Taira Giordani, Nicolò Spagnolo, Fabio Sciarrino, Dimitris Gorpas, Vasilis Ntziachristos, Katja Pinker, Netanel Biton, Judy Kupferman, and Shlomi Arnon

Advanced Photonics, 2020,2(3):036003

 

Photonics Research

1. Ultrahigh-Q silicon racetrack resonators

Long Zhang, Lanlan Jie, Ming Zhang, Yi Wang, Yiwei Xie, Yaocheng Shi, and Daoxin Dai

Photonics Research, 2020,8(5): 05000684

2. Research progress in large-area perovskite solar cells

Yang Zhao, Fei Ma, Feng Gao, Zhigang Yin, Xingwang Zhang, and Jingbi You

Photonics Research, 2020,8(7): 070000A1

3. Towards simultaneous observation of path and interference of a single photon in a modified Mach–Zehnder interferometer

Fenghua Qi, Zhiyuan Wang, Weiwang Xu, Xue-Wen Chen, and Zhi-Yuan Li

Photonics Research, 2020,8(4):04000622

4. Broadband on-chip photonic spin Hall element via inverse design

Zhenwei Xie, Ting Lei, Haodong Qiu, Zecen Zhang, Hong Wang, and Xiaocong Yuan

Photonics Research, 2020,8(2):02000121

5. In situ optical backpropagation training of diffractive optical neural networks

Tiankuang Zhou, Lu Fang, Tao Yan, Jiamin Wu, Yipeng Li, Jingtao Fan, Huaqiang Wu, Xing Lin, and Qionghai Dai

Photonics Research, 2020,8(6):06000940

6. Quantum versus optical interaction contribution to giant spectral splitting in a strongly coupled plasmon–molecules system

Bo Wang, Xian-Zhe Zeng, and Zhi-Yuan Li

Photonics Research, 2020,8(3): 03000343

7. Cavity engineering of two-dimensional perovskites and inherent light-matter interaction

Shuai Zhang, Yangguang Zhong, Fan Yang, Qinxuan Cao, Wenna Du, Jianwei Shi, and Xinfeng Liu

Photonics Research, 2020,8(11): 11000A72

8. Nonequilibrium hot-electron-induced wavelength-tunable incandescent-type light sources

Zhipeng Sun, Mingming Jiang, Wangqi Mao, Caixia Kan, Chongxin Shan, and Dezhen Shen

Photonics Research, 2020,8(1):01000091

9. Bi-channel near- and far-field optical vortex generator based on a single plasmonic metasurface

Qiao Jiang, Yanjun Bao, Jing Li, Lifeng Tian, Tong Cui, Lin Sun, Bowen Du, Bowen Li, Benfeng Bai, Jia Wang, Hongbo Sun, Bo Shen, Han Zhang, Feng Lin, Xing Zhu, and Zheyu Fang

Photonics Research, 2020,8(6):06000986

10. Neuromorphic metasurface

Zhicheng Wu, Ming Zhou, Erfan Khoram, Boyuan Liu, and Zongfu Yu

Photonics Research, 2020,8(1): 01000046

 

Chinese Optics Letters

1. Ultrafast direct laser writing of 2D materials for multifunctional photonics devices [Invited]

Tieshan Yang, Han Lin, Baohua Jia.

Chinese Optics Letters, 2020, 18(2): 023601

2. Recent progress in multi-wavelength fiber lasers: principles, status, and challenges

Hualong Chen, Xiantao Jiang, Shixiang Xu, and Han Zhang

Chinese Optics Letters, 2020, 18(4): 041405

3. Silk: a versatile biomaterial for advanced optics and photonics

Yushu Wang, Meng Li, and Yu Wang

Chinese Optics Letters, 2020, 18(8): 080004

4. Rectangular dielectric metagrating for high-efficiency diffraction with large-angle deflection

Weiyi Shi, Weimin Deng, Weinan Liu, Zepeng Zhuang, Zhibin Fan, and Jianwen Dong

Chinese Optics Letters, 2020, 18(7): 073601

5. Imaging through dynamic scattering media with stitched speckle patterns

Xin Wang, Honglin Liu, Meijun Chen, Zhentao Liu, and Shensheng Han

Chinese Optics Letters, 2020, 18(4):042604

6. Applications of weakly-coupled few-mode fibers

Huiyuan Liu, He Wen, and Guifang Li

Chinese Optics Letters, 2020, 18(4):040601

7. A new phase-shifted long-period fiber grating for simultaneous measurement of torsion and temperature

Cuiting Sun, Ran Wang, Xiren Jin, Zemin Wang, Weiliang Liu, Shuo Zhang, Yiwei Ma, Jingyu Lin, Yue Li, Tao Geng, Weimin Sun, Zhongquan Qu, and Libo Yuan

Chinese Optics Letters, 2020, 18(2): 021203

8. Coulomb potential influence in the attoclock experimental scheme

Zhilei Xiao, Wei Quan, Songpo Xu, Shaogang Yu, Yanlan Wang, Meng Zhao, Mingzheng Wei, Yu Zhou, Xuanyang Lai, Jing Chen, and Xiaojun Liu

Chinese Optics Letters, 2020, 18(1): 010201

9. High sensitivity conductivity-temperature-depth sensing based on an optical microfiber coupler combined fiber loop

Liang Cao, Yang Yu, Min Xiao, Junbo Yang, Xueliang Zhang, and Zhou Meng

Chinese Optics Letters, 2020, 18(1): 011202

10. Uniformly high-speed semi-open loop polarization control and PMD suppression

Bochen Wang and Zhengyong Li

Chinese Optics Letters, 2020, 18(5): 050601

 

High Power Laser Science and Engineering

1. Laser produced electromagnetic pulses: generation, detection and mitigation

Fabrizio Consoli, Vladimir T. Tikhonchuk, Matthieu Bardon, Philip Bradford, David C. Carroll, Jakub Cikhardt, Mattia Cipriani, Robert J. Clarke, Thomas E. Cowan, Colin N. Danson, Riccardo De Angelis, Massimo De Marco, Jean-Luc Dubois, Bertrand Etchessahar, Alejandro Laso Garcia, David I. Hillier, Ales Honsa, Weiman Jiang, Viliam Kmetik, Josef Krása, Yutong Li, Frédéric Lubrano, Paul McKenna, Josefine Metzkes-Ng, Alexandre Poyé, Irene Prencipe, Piotr Ra?czka, Roland A. Smith, Roman Vrana, Nigel C. Woolsey, Egle Zemaityte, Yihang Zhang, Zhe Zhang, Bernhard Zielbauer, and David Neely

High Power Laser Science and Engineering, 2020, 8(2): 02000e22

2. Laser-system model for enhanced operational performance and flexibility on OMEGA EP

M. J. Guardalben, M. Barczys, B. E. Kruschwitz, M. Spilatro, L. J. Waxer, and E. M. Hill

High Power Laser Science and Engineering, 2020, 8(1):010000e8

3. Rapid growth of a long-seed KDP crystal

Duanyang Chen, Bin Wang, Hu Wang, Xiangyu Zhu, Ziyuan Xu, Yuanan Zhao, Shenghao Wang, Kaizao Ni, Lili Zheng, Hui Zhang, Hongji Qi, and Jianda Shao

High Power Laser Science and Engineering, 2020, 8(1): 010000e6

4. The 1 PW/0.1 Hz laser beamline in SULF facility

Zongxin Zhang, Fenxiang Wu, Jiabing Hu, Xiaojun Yang, Jiayan Gui, Penghua Ji, Xingyan Liu, Cheng Wang, Yanqi Liu, Xiaoming Lu, Yi Xu, Yuxin Leng, Ruxin Li, and Zhizhan Xu

High Power Laser Science and Engineering, 2020, 8(1): 010000e4

5. High-power operation of double-pass pumped Nd:YVO4 thin disk laser

Wei Wang, Di Sun, Xiao Du, Jie Guo, and Xiaoyan Liang

High Power Laser Science and Engineering, 2020, 8(1):01000e10

6. Pushing the boundaries of diode-pumped solid-state lasers for high-energy applications

Saumyabrata Banerjee, Paul Mason, Jonathan Phillips, Jodie Smith, Thomas Butcher, Jacob Spear, Mariastefania De Vido, Gary Quinn, Danielle Clarke, Klaus Ertel, Cristina Hernandez-Gomez, Chris Edwards, and John Collier

High Power Laser Science and Engineering, 2020, 8(2): 02000e20

7. Generation mechanism of 100 MG magnetic fields in the interaction of ultra-intense laser pulse with nanostructured target

J. M. Tian, H. B. Cai, W. S. Zhang, E. H. Zhang, B. Du, and S. P. Zhu

High Power Laser Science and Engineering, 2020, 8(2):02000e16

8. Hydrodynamic computational modelling and simulations of collisional shock waves in gas jet targets

Stylianos Passalidis, Oliver C. Ettlinger, George S. Hicks, Nicholas P. Dover, Zulfikar Najmudin, Emmanouil P. Benis, Evaggelos Kaselouris, Nektarios A. Papadogiannis, Michael Tatarakis, and Vasilis Dimitriou

High Power Laser Science and Engineering, 2020, 8(1):010000e7

9. Ultra-broadband all-OPCPA petawatt facility fully based on LBO

Mario Galletti, Pedro Oliveira, Marco Galimberti, Munadi Ahmad, Giedre Archipovaite, Nicola Booth, Emerald Dilworth, Andy Frackiewicz, Trevor Winstone, Ian Musgrave, and Cristina Hernandez-Gomez

High Power Laser Science and Engineering, 2020, 8(4): 04000e31

10. High-efficiency 50 W burst-mode hundred picosecond green laser

Ning Ma, Meng Chen, Ce Yang, Shang Lu, Xie Zhang, and Xinbiao Du

High Power Laser Science and Engineering, 2020, 8(1): 010000e1