Contents
2013
Volume: 9 Issue 4
20 Article(s)
Directly assembled quantum dots on one dimension ordered TiO2 nanostructure in aqueous solution for improving photocatalytic activity
Jin-zhao HUANG, Lei KUANG, Song LIU, Yong-dan ZHAO, Tao JIANG, Shi-you LIU, and Ming-zhi WEI
Optoelectronics Letters
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.9 Issue, 4 241 (2013)
Design and performance of a polymer Mach-Zehnder interferometer electro-optic modulator at 1.55 μm
Chuan-tao ZHENG, Lei LIANG, Yun-fei YAN, Chun-sheng MA, and Da-ming ZHANG
Optoelectronics Letters
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.9 Issue, 4 254 (2013)
Preparation and characteristics of ZnO films with preferential nonpolar plane orientation on polar sapphire substrates
Yun-ying FU, Li-ping DAI, Shu-ya WANG, and Guo-jun ZHANG
Optoelectronics Letters
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.9 Issue, 4 278 (2013)
Spectral properties and energy transfer in Er3+/Yb3+codoped LiYF4crystal
Pei-yuan WANG, Hai-ping XIA, Jiang-tao PENG, Hao-yang HU, Lei TANG, Yue-pin ZHANG, Bao-jiu CHEN, and Hao-chuan JIANG
Optoelectronics Letters
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.9 Issue, 4 285 (2013)
Transmission performance of implicit optical label switching system with coherently detected spectral amplitude code labels
Jia-hong ZHANG, Yong-sheng CAO, Fu-shen CHEN, and Cheng-xin LI
Optoelectronics Letters
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.9 Issue, 4 297 (2013)
Experiment and analysis of the effect of fine tracking system on the unstable platform in laser communication
Ran DONG, Yong AI, Zhun XIONG, and Xin SHAN
Optoelectronics Letters
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.9 Issue, 4 301 (2013)
Experimental study of temperature effect on the growth and collapse of cavitation bubbles near a rigid boundary
Xiu-mei LIU, Zheng LONG, Jie HE, Bei-bei LI, Xin-hua LIU, Ji-yun ZHAO, Jian LU, and Xiao-wu NI
Optoelectronics Letters
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.9 Issue, 4 317 (2013)