Contents 43 Article (s)
Lithium niobate microring with ultra-high Q factor above 108
Gao Renhong, Yao Ni, Guan Jianglin, Deng Li, Lin Jintian , Wang Min , Qiao Lingling, Fang Wei, Cheng Ya
 • Posted: Sep. 16, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 1 (2022)

Get PDF

Ultrasensitive liquid level sensor based on slice-shaped composite long period fiber grating
Jin Xiren, rui zeju, xiang zihang, lu chupeng, Zhang Shuo, Xu Xian, lv mingyang, Ma Yiwei, Sun Cuiting, Yang Xinghua, Geng Tao, Sun weimin, Yuan Libo
 • Posted: Sep. 16, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 1 (2022)

Get PDF

Wave mixing and high-harmonic generation enhancement by a two-color field driven dielectric metasurface
Yang Weifeng, Lin Yichong, Chen Xueyi, Xu Yuxuan, Zhang Hongdan, Ciappina Marcelo, Song Xiaohong
 • Posted: Sep. 15, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 19 Issue 12 (2021)

Get PDF

Real-time gradation-expressible amplitude-modulation-type electroholography based on binary-weighted computer-generated hologram
Noguchi Ren, Suzuki Kohei, Moriguchi Yoshiki, Oikawa Minoru, Mori Yuichiro, Kakue Takashi, Shimobaba Tomoyoshi, Ito Tomoyoshi, Takada Naoki
 • Posted: Sep. 15, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 19 Issue 11 (2021)

Get PDF

Liquid Crystal Devices for Vector Vortex Beams Manipulation and Quantum Information Applications
Li Zhixiang, Ruan Ya-Ping, Xia Ke-Yu, Lu Yanqing, Chen Peng, Tang Jie, Hu Wei
 • Posted: Sep. 8, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 19 Issue 11 (2021)

Get PDF

Multi-distributed Probabilistically Shaped PAM-4 System for Intra-Data-Center Networks
Liu Mengli, Gao Mingyi, Ke Junchi
 • Posted: Sep. 8, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 19 Issue 11 (2021)

Get PDF

Switchable single and dual-wavelength femtosecond mode-locked Er-doped fiber laser based on carboxyl-functionalized graphene oxide saturable absorber
Lin Qimeng, Yan Li, Song Yuanqi, Jia Xuzhuo, Feng Xiaoqiang, Hou Lei, Bai Jintao
 • Posted: Sep. 8, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 19 Issue 11 (2021)

Get PDF

Molecular orientation induced by H<sup>+</sup> collision and modulated with combined fields
Ge Zhiwei, Hou Xuequn, Zhao Yu, Meng Qingtian
 • Posted: Sep. 8, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 19 Issue 11 (2021)

Get PDF

Non-reciprocal transmission of multi-band optical signals in the thermal atomic systems
Fan Shengfa, Qi Yihong, Niu Yueping, Gong Shangqing
 • Posted: Sep. 8, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 1 (2022)

Get PDF

In-band intermodulation induced by transient response of erbium-doped fiber amplifier
Shao Guang-hao, Ye Xingwei, Zhang Guoqiang, Tan Yuqi, Zhai Jiquan, Yang Yuhao
 • Posted: Sep. 7, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 1 (2022)

Get PDF