Geometric Optics
Design of Variable Coefficient Ellipsoid Condenser
Sun Huanjie, Zhang Guoyu, Sun Gaofei, Zhang Jian, and Ming Shanchi
Laser & Optoelectronics Progress
 • May. 12, 2021
 • Vol.58, Issue 9 (2021)
Lasers and Laser Optics
Optimization of Process Parameters for Laser Cladding Fe35A Alloy on 45 Steel Surface
Wang Sheng, Zheng Shun, Liu Wenjun, Zhu Xudong, Zhou Ming'an, and Jiang Hao
Laser & Optoelectronics Progress
 • May. 12, 2021
 • Vol.58, Issue 9 (2021)
Fiber Optics and Optical Communications
16QAM/OFDM-RoF System Based on Probabilistic Shaping
Li Xi, Zhang Chunlei, and Wang Huan
Laser & Optoelectronics Progress
 • May. 12, 2021
 • Vol.58, Issue 9 (2021)
Fiber Optics and Optical Communications
Tracking Performance of Mirrors in Space Laser Communication Networking
Zhao Baiqiu, Yu Xiaonan, Dong Yan, Zhang Lizhong, and Tong Shoufeng
Laser & Optoelectronics Progress
 • May. 12, 2021
 • Vol.58, Issue 9 (2021)
Fiber Optics and Optical Communications
Inclinometer Sensors Based on Fiber Bragg Grating and Additive Manufacturing Technology
Wang Nansu, Hong Chengyu, Su Dong, Zhang Yifan, and Wang Jun
Laser & Optoelectronics Progress
 • May. 12, 2021
 • Vol.58, Issue 9 (2021)
Top Downloads
 • Laser & Optoelectronics Progress
 • Vol. 58, Issue 1, 100003 (2021)
 • Laser & Optoelectronics Progress
 • Vol. 58, Issue 1, 122001 (2021)
 • Laser & Optoelectronics Progress
 • Vol. 57, Issue 11, 111400 (2020)
 • Laser & Optoelectronics Progress
 • Vol. 57, Issue 22, 220001 (2020)
 • Laser & Optoelectronics Progress
 • Vol. 57, Issue 18, 181507 (2020)